Yazarın diğer yazıları : İNGEV

İNGEV İngiltere Temsilcisi

İNGEV İngiltere temsilciliğini Dr. Emre Eren Korkmaz üstlendi. Oxford üniversitesinde öğretim üyesi olan Korkmaz, insani gelişme vizyonumuz doğrultusunda İngiltere’deki ilgili kuruluşlarla İNGEV arasındaki ilişkileri geliştirmek konusunda çalışacak.

İGE ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Ölçümü

İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 2020 hazırlıkları devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, geniş bir katılım ve verimli grup çalışmalarıyla yeni dönem kapsamı için yol haritasını sağladı. İGE 2020 de ilçeler (İGE-i) ve büyükşehirler (İGE-B) olmak üzere iki ayrı rapor olarak yayınlanacak. Alt endekslerde önemli gelişmeler var. Toplumsal cinsiyet alt endeksi ilavesi, çevrenin ayrıca ele alınması […]

Sosyal Medya Güvenilirliği, Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Uyum

İnsani Gelişme Monitörü (İGM) yeni döneme İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile başladı. İlk dönem konuları sosyal medya güvenilirliği, toplumsal cinsiyet, sosyal uyum ve mülteci algısı. Raporlar mart ayından itibaren yayınlanacak. Bilgi Üniversitesi ve İNGEV ortak aktivitelerle raporları paylaşacak. İGM insani gelişme için öncelikli konularda toplumsal gelişmeleri izlemeyi ve buna bağlı olarak sosyal politika önerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Raporlar, […]

İNGEV’den Toplumsal Cinsiyet Odaklı İş Piyasası Değerlendirmesi

İNGEV’in Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Save the Children desteğiyle geçtiğimiz aylarda başlattığı araştırma sonucunda hazırladığı “İstanbul İş Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Odaklı Değerlendirilmesi” başlıklı rapor tamamlandı. Bu rapor çerçevesinde, İstanbul’daki Suriyeli ve Türk ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere insana yaraşır iş imkanları sunabilecek potansiyel sektörlerin saptanması ve bu sektörlerdeki uygun iş tanımlarının ve gerekli becerilerin ortaya konulması hedeflendi. Ayrıca gençlerin […]

İnsani Gelişme Endeksi (İGE) Danışma Kurulu Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlenmesini amaçlayan İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışmasını İNGEV ilk yılında 150 ilçeyi kapsayarak yürüttü, ikinci yılında kapsamını genişleterek 186 ilçeyi kapsadı. İnsani Gelişme Endeksi önümüzdeki dönemde ilçelerin yansıra büyükşehirleri de kapsayacak şekilde genişliyor. İnsani Gelişme Endeksi (İGE)  Danışma Kurulu Çalıştayı ile,  büyükşehir ve ilçe belediye temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar, […]

Etkin Mentorlukla Fark Yaratmak

EBRD desteği ile yürüttüğümüz mentorluk projesi, İNGEV MT’nin ana vizyonu olan iş etkisi yaratmak doğrultusunda gelişiyor. İşte mentorlarımızın sağladığı ve İNGEV MT ekibinin desteklediği çalışmalardan bazı örnekler: – İTO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplu etkinliğimize, İstanbul’daki Suriyeli şirket sahibi mentilerimiz ve mentorlarımız katıldı. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB’in KOBİ destekleri konusunda bilgi sahibi oldular. Teşekkürler İTO ve […]

İGE-İ Büyükşehirleri de kapsıyor

İnsani Gelişme Endeksi önümüzdeki dönemde ilçelerin yanı sıra büyükşehirleri de kapsayacak şekilde genişliyor. İGE-İ ilk yılından itibaren ilgiyle karşılandı.  Yıllık programların ve stratejik planların yapılmasında önemli bir girdi olarak kullanıldı. Düzenlenen paneller, belediye çalıştayı ve plaket törenleri ile insani gelişme kavramının belediye günlük hayatının bir parçası haline gelmesi konusunda önemli destekler sağlandı. Genişleyen İNGEV ekibi […]

İNGEV, Suriyeli Kobileri İTO ve KOSGEB’le Buluşturdu

EBRD desteği ile devam eden “Suriyeli Şirketler için İş Geliştirme Mentorluğu” projesi kapsamında İNGEV, İstanbul’da mentorluk verdiği kobileri, İTO ev sahipliğinde İTO ve KOSGEB’le buluşturdu. İTO’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını İNGEV’den Direktör Berk Çoker ve İTO Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü’nden Burak Öztemel yaptılar. Konuşmaların ardından İTO temsilcileri, Suriyeli Kobileri, İstanbul Ticaret Odası tarihçesi, kurumsal […]

ActHuman “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” Çalıştayı, MBB’nde Gerçekleşti

İNGEV, İPM ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde ActHuman 2. Dönemi başladı.  “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları”nı belirlemeyi amaçlayan 2. dönemin ilk danışma kurulu toplantısı Marmara Belediyeler Birliği ev sahipliğinde gerçekleşti. Oxford’dan Dr. Eren Korkmaz, “Belediyelerde Dijital Yönetişim Fırsatları” üzerine bir sunum yaptı. Korkmaz, sunumunda teknoloji ve toplumsal dönüşüm, son teknolojiler, dijital yönetişimin getirdiği imkanlar ve bu […]