ActHuman VI, Kadın İstihdamına Odaklanıyor!

Türkiye’de kadın istihdamı, kadınların iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimi, her geçen gün daha da büyük bir önem kazanıyor.

Türkiye nüfusunun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini erkekler oluştururken, Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılma oranının kadınlarda %32,8, erkeklerde ise %70,3 olduğu görülüyor.

Eğitim, kadınların işgücüne katılımlarında çok kritik bir rol oynuyor. Bakıldığında, okuma yazma bilmeyen kadınların sadece %12,4’ü işgücünde yer alırken, yükseköğrenim mezunu kadınlarda bu rakam %65,6.

Bu alanda yapılan çalışmalar, toplumun farklı kesimlerindeki kadınlara yeni istihdam fırsatları sunma potansiyeline sahip olmakla birlikte, özellikle kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması, iş gücü piyasasındaki dönüşüm sürecinde de kritik bir rol oynuyor.

İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğiyle yürütülen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin 6. senesinde, kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmeyi amaçlıyoruz. “Kadın İstihdamı ve İşgücünde Engeller & Fırsatlar: İleri Gitmek için Bir Kılavuz” başlığı altında, kadınların ekonomide daha fazla temsil edilmesi ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılımı ana hedefimiz.

Bu çerçevede Mayıs’ta çıkacak sosyal politika dokümanı ile toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini entegre eden sosyal politika önerileri sunacağız. Bu önerilerin de kadınların istihdam edilmesini kolaylaştırması ve iş gücündeki engelleri kaldıracak önlemleri içermesini öngörüyoruz. Bu yaklaşım hem kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artırma hem de Türkiye’nin sürdürülebilir bir kalkınmayı teşvik etme hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor olacak.

Sürecin Akademik Koordinasyonunu Sabancı Üniversitesi Ekonomi Programı Dr. Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz üstlenirken, danışma kurulu 3 Nisan’da.

Comments are closed.