Uluslararası Üyelik

Climate Action Network (CAN) Europe (Avrupa İklim Eylem Ağı),
iklim değişikliğiyle mücadele eden Avrupa’nın önde gelen sivil
toplum koalisyonudur. 38 ülkeden 180’den fazla üye organizasyonu
ile 1.500’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu ve 47 milyondan fazla
yurttaşı temsil eder ve Avrupa çapında sürdürülebilir kalkınma,
iklim ve enerji politikaları için çalışır.

Daha fazla bilgi için: https://caneurope.org

Ulusal Üyelik

Afet Platformu, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminin ardından ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve paydaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir sivil toplum ağıdır. Afetlerde toplumsal dayanışmayı ve kurumlar arası işbirliğini destekleyerek afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürür. Afetlere hazır bir toplum oluşmasına katkı sağlamak için başta bilinçlendirme ve eğitim olmak üzere afete hazırlık süreçlerine katkı sağlar.

Daha fazla bilgi için: https://afetplatformu.org.tr