Kaynak Geliştirme Koordinatörlüğüne Hande Soğancılar Atandı!

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Hande, ardından da Manchester Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı.

Eğitiminin ardından uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarında Proje Yönetimi alanında çalıştı. Mülteci programları ile başlayan çalışmaları, 2017 yılından sonra Geçim Kaynakları üzerinde yoğunlaştı. Daha önce de danışman olarak katkı yaptığı İNGEV’de 2023 yılında Kadın Güçlendirme programları koordinatörü olarak görev almıştı.

Hande, yeni dönemde Kaynak Geliştirme ve Kadın Güçlendirme programları koordinatörlüğünü birlikte sürdürecek. İNGEV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Çakır, bu atama ile ilgili şu yorumu yaptı; “Hande, insani gelişme ve sivil toplum kavramlarını içselleştirmiş kişiliğini, Geçim Kaynakları konusundaki profesyonel deneyimi ile birleştirerek İNGEV’e kritik katkılar yapıyor. Yetki alanının genişlemesi ile birlikte önümüzdeki dönem İNGEV’in topluma olan faydasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz”.

Hande Soğancılar ise “bu yeni görev ile ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olan İNGEV’in vizyonunu eyleme dökebilmeyi, kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve toplumda yarattığı etkiyi artırmayı hedefliyoruz. İNGEV yönetim ekibinin bir parçası olmak gurur ve heyecan verici” dedi.

Comments are closed.