İNGEV, gerçekleştirdiği çok adımlı ve çok aşamalı sosyal programları alanında deneyimli ve fark yaratmaya kendini adamış ekiplerle yürütür. Yürütülen sosyal programlarda özellikle ihtiyaç sahibi hassas grupların geçim kaynaklarına erişimde yaşadıkları zorlukların aşılması birincil öneme sahiptir. Mülteciler, kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, düşük gelirliler ve iklim değişikliğinden etkilenenler bu sosyal programların başlıca hedef kitlelerini oluşturur.  Çoklu program yönetimimizde İNGEV uzmanlarını yanı sıra ihtiyaca göre dışarıdan uzmanların katkılarından da faydalanır.   İNGEV, önde gelen Uluslararası ve Ulusal kuruluşlarla etki ve sonuç odaklı sosyal programlar için iş birlikleri yapmaktadır.

SOMUT ETKİYİ NASIL SAĞLARIZ?

Projenin tüm detaylarını faydalanıcılarla açık şekilde paylaşırız, böylece programlara başvuru yapan kişiler program kendisine uygunsa başvuru yapar.

Projenin ihtiyaçlarını, uygulama bölgesinin ve hedef kitlenin karakteristik özelliklerini gözeterek objektif bir puanlama yaparız. Bu şekilde yürüttüğümüz programlarda kırılgan durumlardan etkilenme potansiyeli yüksek kişileri önceliklendiririz.

Faydalanıcıların geribildiriminin etki ölçmenin en iyi yolu olduğunu düşünür, faydalanıcı önerilerini programlarımıza yansıtırız.

Çeşitli ölçüm araçları ve teknik testlerle hem faydalanıcıların katılımını arttırır hem de destekleri faydalanıcılara adil şekilde sunarız.

Herhangi bir programa dahil olan kişiyi programın başından sonuna kadar yakından takip ederiz.

Desteklerden yararlanacak faydalanıcıları seçmek üzere her adımı önceden belirlenmiş adil ve objektif skorlama sistemleri ve bağımsız komiteler kurarız.

Faydalanıcılara en yüksek katkıyı sağlamak için kişilerin ihtiyaçlarını analiz eder, İNGEV içinde yürütülen projelerden veya diğer STK’ların programlarından yararlanmalarını sağlarız.

Faydalanıcılarımızı İNGEV’in ağına dahil eder ve onları girişimcilik alanındaki güncel gelişmelerden haberdar ederiz.

İş Geliştirme, Hukuk, Finans ve Dijital Danışmanlık Hizmeti Sağlanan Firma ve Girişimci
0 +
Verilen Hibe Tutarı
0 milyon TL
Cevaplanan Çağrı
0 +
Girişimcilik Hibesi
0 +
İşe Yerleştirilen Faydalanıcı
0 +
Çalışma İzni Desteği
0 +
Ağ Geliştirme Etkinlikleri
0 +
Kuruluş Hibesi Sağlanan Firma
0 +
Eğitim Katılımcı
0 +
Kadın Faydalanıcı
0 +