Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Duyarlı Ebeveynlik

İNGEV TAM, UNICEF Türkiye adına “Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Duyarlı Ebeveynlik” araştırmasına start verdi. UNICEF Türkiye’nin 2021-2025 ülke programı, çocukların erken yaşlardaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesini ve azaltılmasını hedefliyor. Bu program, bireysel, toplumsal davranış değişiklikleri teşvik edilerek çocukların sağlığını, yeteneklerini geliştirmeyi ve olumlu bir gelişim ortamı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de son yıllarda Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi durumu önemli ölçüde iyileşmiş olmasına rağmen, daha fazla geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. Bu araştırma, Türk nüfusu, Suriyeli sığınmacılar ve bu alanda hizmet sağlayıcıların bilgi, tutum ve uygulamalarını derinlemesine analiz ederek UNICEF’in Sosyal Davranış Değişikliği programına destek sağlamayı amaçlıyor.

TÜİK’in araştırmasından öne çıkan bazı bulgular ise şöyle:

  • 2017 ile 2020 arasında, 3 ile 5 yaş arası çocukların erken çocukluk eğitimine katılımında artış görülmüştür. Ancak, 2020 ile 2022 arasında bu oran yaklaşık %40’tan %20’ye düşmüştür.
  • Ebeveynlerin %40’ı çocuklarının okula gitmek istemediğini belirtmiş, %24’ü ise ekonomik faktörleri engel olarak göstermiştir.
  • Türkiye’deki birçok ebeveynin sağlık sorunlarına yeterince önem vermedikleri görülmüştür. Sağlık sorunu olan çocukların sadece %22’sinin “son iki hafta içinde tedavi gördüğü” belirtilmiştir.
  • 2022 itibarıyla, psikolojik saldırı veya fiziksel ceza dahil olmak üzere herhangi bir şiddet içerikli disiplin yöntemine maruz kalan 0-17 yaş arası çocukların oranı %54,1 idi. Bu oran, 3-4 ve 5-9 yaş arası çocuklar için daha da yüksekti (yaklaşık %59).

Comments are closed.