İNGEV’in eğitim içerikleri ve müfredatları iş hayatının gerçekleri ve iş piyasasındaki trendler göz önüne alınarak hazırlanır; hassas grupların gereksinimlerine göre özelleştirilir. İNGEV’in verdiği eğitimler mülteciler, kadınlar, gençler, kooperatifler ve mikro KOBİ’ler gibi yararlanıcıların geçim kaynakları geliştirmelerine  doğrudan katkı sağlamayı amaçlar. Verilen mesleki eğitimlere ek olarak İNGEV, faydalanıcının işe yerleştirilmesine de destek sağlar. Eğitimlerde soyut bilgilerin aktarılmasından çok, iş hayatına dair gerçek ve pratik bilgilerin verilmesi önceliklidir. Eğitim ekibimiz ayrıca bootcamp’ler gibi farklı formatlardaki eğitim programlarını da yürütür.