Yazarın diğer yazıları : İNGEV

İNGEV’den Covid-19 Trend Tabloları

Sağlık Bakanlığının günlük verileri yayınlamasının hemen ardından, her akşam saat 21.00 de İNGEV’den Temel Gösterge ve Trend Tabloları yayınlanıyor. Böylece, izleyicilerin değişimi daha rahat izlemeleri sağlanıyor. Günlük değişimin yanı sıra verilen trend tabloları salgının gelişim doğrultusunu daha kolay izlemeyi ve yorumlamayı sağlıyor. İncelenen göstergeler arasında vaka sayısının test sayısına oranı, vefatların ve iyileşmelerin vaka sayılarına […]

Salgına Rağmen İstihdam ve Girişimciliğe Tam Destek

Mülteci girişimciliği konusunda Türkiye’deki en önemli adreslerden biri olan İNGEV, 1,5 yılı aşkın bir süredir İNGEV GDM bünyesinde yürüttüğü girişimcilik çalışmaları ile Suriyeli KOBİ’lerin ve işletme temsilcilerinin temel erişim noktası olmaya devam ediyor. UNDP iş birliğinde yürütülen projede, mülteci girişimcilere şirket kuruluşu, iş geliştirme, finans ve hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri verirken Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin […]

Engelli Bireyler İçin Bir Dayanışma Haritası: abledturkey.com*

Engelli bireyler, toplumun en kırılgan gruplarından bir tanesi ve bu konuda yapılan hem akademik hem pratik çalışmalar ne kadar değerli olsa da, bunun bir sistematiğe dönüşmesi ve kayıt altına alınabilmesi ancak haritalandırma veya veri tabanı oluşturma ile mümkün. İşte tam bu noktada, İNGEV, Relief International iş birliği ve PRM desteği ile, İstanbul genelinde engelli bireylere […]

%20 ve Ortalama

Covid 19 dönemine girerken insanlığın yoksullukla mücadelede durumu pek de iç açıcı değildi.  Aslında Dünya’da kişi başına düşen ortalama gelir 11 bin dolar düzeyinde. Fena değil yani, Türkiye’deki ortalama gelir şu sıralarda 9 bin doların altına inmiş olabilir. Ama, hala orta gelir ülkesi sayılabiliriz. İşte hepimizi “körleştiren” perdelerden birisi bu, ortalamalar.  Ortalama üzerinden düşündüğün ve […]

Kirli ve Özgür: Sosyal Medya Güven Araştırması

İNGEV TAM’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile hazırladığı Sosyal Medya Güven Araştırması sonuçlandı. Sosyal medyaya yakıştırılabilecek en uygun tanımlama “kirli ve özgür” olması. Toplumun %56’sı sosyal medyayı “özgür haber alma kaynağı” olarak tanımlarken %61’i ise sosyal medyanın “yalancı hesaplarla dolu” olduğunu düşünüyor. Araştırma “herkesin haberi kendine” gibi bir “post-truth” dönem gerçeğine de […]

Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişim Yollarının Geliştirilmesi

İNGEV olarak, 2020 itibariyle Relief International ile iş birliği içinde ve PRM desteğiyle toplumsal gelişmeye yönelik ve kurumumuzun ilkeleri ile de örtüşen yeni bir projeyi hayata geçirdik. Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişim Yollarının Geliştirilmesi isimli projemiz kapsamında, İstanbul’da yaşayan ve aktif olarak iş arayan Suriyeli ve yerel engelli bireylere ulaşmayı hedeflemekteyiz. Projemizde, İstanbul iş piyasası ile uyumlu […]

Toplumsal Cinsiyet Araştırması: Bazı Durumlarda Kadına Tokat Atılabilir mi?

Türkiye’de çoğunluk toplumda cinsiyet eşitsizliğinin var olduğunda hemfikir olsa da bunu doğal kabul etme riskimiz var. Toplumun sadece %29’u kadın ve erkeğin eşit imkanlara sahip olduğunu düşünüyor. Erkeklerin çoğunluğu “Türkiye’de kadın olmanın daha zor” olduğunu ve “toplumsal hayatta kadınların erkeklerden daha çok sorun yaşadığını” kabul ediyor; ama bu kabullenilmiş. İNGEV TAM ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim […]

E-Bülten No.12

2020 gelişmeleri başlığı ile yayınladığımız İNGEV Şubat e-bülteni bu yıl itibarı ile başlayan işbirliklerinden, dijital yönetişim fırsatlarına, engelliler için sürdürülebilir geçim kaynaklarından, girişimcilik desteklerimize, her yönü aydınlatıyor. Ayrıca ingevgdm ‘nin bir buçuk senedir girişimciler ve kobi temsilcileri için yürüttüğü türlü hizmetler, sosyal medya güvenilirliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal uyum konularını içeren #igm monitörü, yeni […]

Girişimcilik Desteklerimiz de Yeni Seviye

Geçim kaynakları içinde özellikle Girişimcilik desteklerini çok önemsiyoruz. Kuşkusuz işgücü rekabeti yaratmadan, iki kişiden birinin diğerine göre işgücü piyasasında daha avantajlı hale getirme sonucu doğurmayan, doğru iş analizlerine bağlı yapılan mesleki eğitimler çok önemli. Özellikle işveren ihtiyaçlarını perspektifini de edinerek yürütülen bu tür projeler geçim kaynaklarının gelişmesine katkı sağlıyor. Girişimcilik ise bu konuda ayrıca önemli. Doğru şekilde […]

Etkin Farkındalık Yaratma

Göç hareketlerinin olağandışı biçimde yoğunlaştığı dönemlerde, ekonomik, sosyal, kültürel problemler artıyor. Toplumda çeşitli nedenlerle oluşabilen bu gerginliklerin azaltılması, toplumsal farkındalığın artırılması, sosyal uyumun güçlendirilmesi acil olduğu kadar da stratejik bir amaç. İNGEV Toplumsal Araştırma merkezi (TAM) tarafından, Türkiye’de göçten en fazla etkilenen 10 ilde Geçici Koruma statüsündeki Suriyelilerle ilgili aktif çalışan sivil toplum ve kamu yetkilileri […]