“Yerel Etki”: İstanbul’un Sosyal Kapsama Haritası Çıktı!

Belediyecilikte sosyal kapsayıcılık, kent yaşamına toplumun tüm kesimlerinin etkin katılımını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Kapsayıcı uygulamalar aracılığıyla topluluklar, şehir planlaması ve yerel yönetim hizmetlerinden daha fazla yararlanabiliyor.

İNGEV, bu anlamda hassas grupların büyükşehir ve ilçe belediyelerinde daha iyi temsil edilmesi amacıyla “Yerel Etki” projesini, 2023 sonunda hayata geçirmişti.

Proje kapsamında sosyal kapsayıcılık hizmeti veren 670 kuruluşun yer aldığı bir sosyal kapsama haritası web sitesi oluşturuldu. Yine videolaştırılacak sosyal kapsama eğitimleri, bu web siteden Mayıs ortası itibarıyla izlenebilecek.

https://yereletki.org

Projede, Mart-Nisan ayı içerisinde Eyüpsultan, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi belediyeleri ile birlikte Fikir Geliştirme Atölyeleri gerçekleştirildi. Bu atölyelerde, ilçelerdeki dezavantajlı gruplar tanımlanırken temel ihtiyaçları belirlendi, belediyelerin bu gruplara yönelik sunabileceği en etkili ve yenilikçi destekler konuşuldu. Yine, sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetlerdeki rolünün artırılması da bir başka odak noktasıydı. Atölyeler, Mayıs ve Haziran aylarında da farklı ilçe belediyeleri iş birliğinde devam edecek.

Bu projenin bir başka çıktısı da Eylül ayında yayınlanacak olan Sosyal Kapsama Rehberi olacak. Rehber basılı ve e-kitap formatında yerel yönetimlere yaygınlaştırılacak. Hollanda Kraliyeti’nin Matra fonu desteğiyle yürütülen “Yerel Etki” projesi, farklı yerel yönetim bölgelerinde yaşayan hassas grupların durumlarını anlamak ve buna yönelik aksiyon adımları için kritik bir işlev görüyor.

Burada dile getirilen görüşler İNGEV’e aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Büyükelçiligi’nin resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

Comments are closed.