ActHuman VI, Kadın İstihdamına Odaklanıyor!

Türkiye’de kadın istihdamı, kadınların iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimi, her geçen gün daha da büyük bir önem kazanıyor.

Türkiye nüfusunun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini erkekler oluştururken Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki iş  gücüne katılma oranının kadınlarda %32,8, erkeklerde ise %70,3 olduğu görülüyor.

Bu alanda yapılan çalışmalar, toplumun farklı kesimlerindeki kadınlara yeni istihdam fırsatları sunma potansiyeline sahip olmakla birlikte, özellikle kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması, iş gücü piyasasındaki dönüşüm sürecinde de kritik bir role sahip.

İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğiyle yürütülen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, 6. senesinde, kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmeye odaklandı.

Nisan ayı için yüksek katılımlı ve yine temsil kabiliyeti yüksek bir çalıştay gerçekleşti. Özel sektörden, kamudan, uluslararası kuruluşlardan, sivil toplumdan ve Birleşmiş Milletler ajanslarından 33 temsilcinin katıldığı toplantıda, kadın istihdamı ve iş gücünde engeller, fırsatlar ve bunu artırmaya dair ne yapmalı konularına odaklanıldı ve pratik reçeteler çıkarıldı.

Çalıştaydan öne çıkan bazı başlıklar:

  • İşi kadının yaşamına uyumlu hale getirme ile ilgili bir yaklaşımın belirlenmesi (işten çıkarmada zorlaştırma, iş koşullarında iyileştirme)
  • Kadınların yasaklı olduğu işlerin gözden geçirilmesi ve buralarda istihdamının teşviki için aksiyonlar alınması.
  • Kreşle ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmesi ve kreş açmayan işverene yaptırımların artırılması.
  • “Çalışan anne” değil mevzuatın “ebeveynlik” olarak düzenlenmesi ve erkeğin doğum sonrası daha fazla sorumluluk alması. Ebeveynler arasında zamanın devredilemediği bir sistem üzerine çalışılması.
  • İllere özel olarak konunun yerelleştirilmesi ve bir şehirdeki kadınla diğer şehirdekinin ihtiyaçlarının farklı olduğunun içselleştirilmesi.
  • Üretimde servis sektörünün payının artması, imalat sanayi üretiminin yoğun olduğu organize sanayi bölgelerinde kadın istihdamını artıracak regülasyonlara öncelik verilmesi.
  • Sürdürülebilir tüketimde önemli bir konu olan ileri dönüşüm (upcycle) ekonomisinde kadınlara yönelik politikalar geliştirilmesi.

Çalışma, Esra Durceylan Kaygusuz’un akademik raportörlüğünde, pratik hayata uygulanabilir bir sosyal politika dokümanı olarak Mayıs ortasında son halini alacak ve ardından yaygınlaştırılacak.

Comments are closed.