Sosyal Hakkaniyet : Herkes için eğitim ve sağlık hizmetlerine adil erişim hakkı
Yaşam Düzeyi: İnsanca bir yaşam sürdürmeye imkan verecek çalışma fırsatı
Sosyal Kapsama & Üretkenlik : Ekonomik gelişmeden faydalanma ve kamunun etkin sosyal politikalar izlemesi
Yetki : İnsanların kendi hayatlarını ilgilendiren gelişmeleri ve kararları etkileyebilme imkanı
İşbirliği : Ortak zenginleşme ve karşılıklı sosyal fayda için serbestçe örgütlenebilme
Çevre Hakları : Her bireyin hayatta kalmak için gerekli doğal kaynaklara – toprak , barınak, yiyecek, su, hava ve aynı zamanda ekolojik haklar – erişimi olması
Sürdürülebilirlik – Güvence : İnsani gelişme fırsatlarının kalıcı ve güvence altında olması

Korona Sonrasına
Geçiş

Umuyoruz ki ülkemiz ve dünya Korona virüs… devamı için tıklayınız

İNGEV
E-Bültenleri

Ekim 2020 İNGEV E-Bültenimize ulaşmak için
lütfen tıklayınız

İNGEV Reports

İNGEV
Raporlar

İNGEV kuruluşundan beri yayınladığımız raporlara lütfen tıklayınız

Haberler

Şanlıurfa’dan 5 Başarı Hikayesi

Şanlıurfa’da hayallerini geçekleştirmek için yola çıkan 5 ayrı girişimcimizin hizmet, elektrik-elektronik ve perakende satış sektörlerinde başarılı girişimlerini dinlemek için videolarımıza göz atabilirsiniz. İNGEV ve Danish Refugee Council / Dansk Flygtningehjælp, Danish Ministry of Foreign Affairs ve KfW desteğiyle bu sene 80 firma kurdu. 📌 Şadya Al-Sahna 30 yaşında, savaştan dolayı yaşam koşulları zorlaştığı için Türkiye’ye […]

Hizmetlerimiz

İNGEV’de Destek Verdiğimiz Hizmetler

İNGEV, ülkemizde sürdürülebilir kalkınma ve insani gelişme perspektifinden hizmetler sunarken, bu hizmetleri aşağıdaki dört birimimiz aracılığı ile sağlıyoruz. Bunlar İNGEV TAM (Toplumsal Araştırma Merkezi), İNGEV GDM (Girişimcilik Destek Merkezi), İNGEV MT (Mentorluk ve Eğitimler) ve İNGEV DDM (Dijital Destek Merkezi). Bu birimlerimizin faaliyetlerine daha detaylı göz gezdirmek için lütfen tıklayınız.

Etkinlikler

İGE/SKA Deneyim Paylaşım Platformu, SKA'ların Yerelleşmesi için Yola Çıktı!

İGE/SKA Deneyim Paylaşım Platformu, SKA’ların Yerelleşmesi için Yola Çıktı!

İNGEV, Sabancı Üniversitesi İPM iş birliğinde, 8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği ilk etkinlikle, İGE/SKA Büyükşehir Belediyeleri Deneyim Paylaşım Platformu’nu başlattı. Platform, belediyelerin SKA’ları yerelleştirilmesi ve bu SKA’ların BM 2030 Gündemine göre uygulanmasının önemini artırmada bir kılavuz olmayı hedefliyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır, açılış konuşmasında yerel düzeyde SKA’ların ölçümü konusunda Türkiye dünyanın en ileri ülkesi durumunda olduğunu belirterek, […]

Değerlerimiz

Biz İNGEV’de

  • Tüm insanların daha mutlu bir hayat yaşaması için ülkemizdeki insani gelişmeyi destekleriz.
  • Gelir dağılımındaki iyileşmeler ve yoksulluğun giderilmesi öncelikli konumuzdur.
  • Sosyal politika hakkında karar vericilere destek olacak analizler yaparız, önerilerde bulunuruz.
  • Uygulanmasında da sorumluluk alacağımız projeler geliştirmeye önem veririz.
  • Dil, inanç, etnisite, cinsiyet, siyasi görüş veya herhangi bir başka fark gözetmeksizin çalışırız.
  • İş birliğine ve dayanışmaya, ortak akla ve üretime, paydaşlarımızla birlikte güçlenmeye ve örnek olmaya inanırız.

İNGEV Hakkında

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ülkemizde insani gelişmeye katkı yapmak üzere kurulmuştur. İNGEV’in hedefleri, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak, araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunmak…

Devamı…

Sosyal Medya

Son gelişmelerden haberdar olun…