Haberler

Dünya İstatistiklerinde Türkiye

Son Yayınlar

İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon (Aralık 2021)
KOBİ Dijital Monitörü - Yerel Firmalar (Ekim 2021)
KOBİ Dijital Monitörü – Suriyeliler Tarafından Kurulmuş İşletmeler (Ekim 2021)
İnsani Gelişme Monitörü / Toplumsal Güven ve Salgın Önlemleri Algısı (Eylül 2021)
İstanbul İş Piyasası Araştırması: Pandeminin Yarattığı Değişimler (Nisan 2021)

İnsani Gelişmenin

TemelBileşenleri

Sosyal Hakkaniyet

Herkes için eğitim ve sağlık hizmetlerine adil erişim hakkı

Sosyal Kapsama & Üretkenlik

Ekonomik gelişmeden faydalanma ve kamunun etkin sosyal politikalar izlemesi

Yaşam Düzeyi

İnsanca bir yaşam sürdürmeye imkan verecek çalışma fırsatı

Yetki

İnsanların kendi hayatlarını ilgilendiren gelişmeleri ve kararları etkileyebilme imkanı

Çevre Hakları

Her bireyin hayatta kalmak için gerekli doğal kaynaklara – toprak , barınak, yiyecek, su, hava ve aynı zamanda ekolojik haklar – erişimi olması

İşbirliği

Ortak zenginleşme ve karşılıklı sosyal fayda için serbestçe örgütlenebilme

Sürdürülebilirlik – Güvence

İnsani gelişme fırsatlarının kalıcı ve güvence altında olması

Paydaşlarımız

E-Bülten Kayıt

Son gelişmelerden haberdar olun