Haberler

Dünya İstatistiklerinde Türkiye

Son Yayınlar

Eğitimde Bilim Temelli İklim Eylemi Güçlendirme Çalıştayı 2022
İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: İlçeler (İGE-İ) ( Aralık 2022 )
İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma: Yerel Yönetimler ( Ekim 2022 )
Prekarya ve Toplumsal Güvence
(Ekim 2022)
Türkiye’de Sosyal Uyum – Programlama Model ve Kılavuzu (Ekim 2022)

İnsani Gelişmenin

TemelBileşenleri

Sosyal Hakkaniyet

Herkes için eğitim ve sağlık hizmetlerine adil erişim hakkı

Sosyal Kapsama & Üretkenlik

Ekonomik gelişmeden faydalanma ve kamunun etkin sosyal politikalar izlemesi

Yaşam Düzeyi

İnsanca bir yaşam sürdürmeye imkan verecek çalışma fırsatı

Yetki

İnsanların kendi hayatlarını ilgilendiren gelişmeleri ve kararları etkileyebilme imkanı

Çevre Hakları

Her bireyin hayatta kalmak için gerekli doğal kaynaklara – toprak , barınak, yiyecek, su, hava ve aynı zamanda ekolojik haklar – erişimi olması

İşbirliği

Ortak zenginleşme ve karşılıklı sosyal fayda için serbestçe örgütlenebilme

Sürdürülebilirlik – Güvence

İnsani gelişme fırsatlarının kalıcı ve güvence altında olması

Paydaşlarımız

E-Bülten Kayıt

Son gelişmelerden haberdar olun