dijital-dunyanın-kadinlari-thum

“Dijital Dünyanın Kadınları ve Gençleri” Proje Videosu Çıktı!

Kadınların ve gençlerin geçim kaynaklarına, işgücüne ve dijital işlere erişimi için sınırları zorlamaya devam ediyoruz.

  • 998 gence mesleki beceri ve girişimcilik eğitimleri verildi.
  • 80 kadına 3000 USD hibe verildi.
  • 240 danışmanlık sağlandı.
  • ICT kariyer fuarına 1770 kişi kayıt olurken, 43 şirketin stantına 1250 cv bırakıldı.
  • Programda yer aldıktan sonra faydalanıcılarıın %89’unun iş hayatlarında iyileşme oldu.
  • 70 kadın girişimciye dijitalleşme destekleri sağlandı.

Daha da önemlisi, projenin 1,5 milyon USD üzerinde sosyal yatırım getirisi oldu.

Proje ortaklarımız Re:Coded ve رزق للتأهيل المهني Rizk Professional Development teşekkürlerimizle

Videoyu izlemek için tıklayınız…

Girişimci-Ruh-Şanlıurfa'da-Yükseliyor

Girişimci Ruh Şanlıurfa’da Yükseliyor

İNGEV, son 2 yılda DRC işbirliğiyle yürüttüğü ‘İnkübasyon ve Küçük Hibe’ Programıyla Köprüler III projesinde, mültecilerin girişimcilik ve iş kurma hedeflerine destek vermeye devam ediyor. Temel ve ileri düzey girişimcilik eğitimleri, finansal, hukuksal danışmanlık hizmetleri ve ağ oluşturma etkinlikleri gibi araçlarla faydalanıcılarımızı destekliyoruz.

Köprüler projesinin III. Dönemi sona ererken, Şanlıurfa’da gerçekleşen ‘Girişim Köprüsü: Girişimcilik Potansiyelini Serbest Bırakmak’ etkinliğinde faydalanıcılarımızın başarı hikayelerini paylaşma ve onları kutlama fırsatı bulduk. Etkinlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Göç Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Karatüme, Şanlıurfa’daki ticaret durumu hakkında bilgi verirken, DRC Ekonomik İyileştirme Programı Direktörü Odip Enis de Köprüler Projesi hakkında bilgi sundu. İNGEV Mülteci Geçim Kaynakları Program Koordinatörü E. Merve Yağmuroğlu ise tüm faydalanıcıların başarılarını kutladı. Etkinlik aynı zamanda faydalanıcılarımıza bir araya gelme ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Bu proje, Alman Kalkınma Bankası KfW tarafından finanse edilmekte ve DRC tarafından desteklenmektedir.

thum-ict-fair

Teşekkürlerimizle..

13-14 Eylül tarihlerinde ICT Dijital İstihdam Fuarında stant kurarak bizlere destek veren tüm şirket ve kurumlara teşekkürlerimizle…

fuar-sayilar

Rakamlarla ICT Kariyer Fuarı…

13-14 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz ICT Dijital Kariyer Fuarı, 2000’e yakın gencin ve kadının kayıt olduğu ve onların istihdam edilebilirliğine katkı vermek anlamında kritik bir öneme sahipti.

📌Fuarın %53’ü kadın ziyaretçilerdi.
📌Özellikle Gaziantep (%28), İstanbul (%23,7) ve Şanlıurfa’dan (10,1) katılımlar yüksekti.
📌Katılımcıların yaş ortalaması 28’di.
📌ICT sektörü dışında yedi büyük sektörden de şirketler stant kurdular. Hizmet (%14), Medya (%12), Gıda (%12), İK (%9) ile ilk beşi oluşturdular.
📌Fuarda 43 şirket stant kurdu.
📌 Fuar boyunca şirketlerin de stantlarına 1250 tane özgeçmiş bırakıldı.

gaziantep-calistay-thum

Şanlıurfa’dan Sonra Gaziantep’te Eleleyiz…

European Union Delegation to Türkiye finansal desteği ve UN Women iş birliği ile sürdürdüğümüz “Eleleyiz” projesi, Gaziantep’te kadın istihdamını artırmak üzere start verdi.

Çalıştay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi evsahipliğinde 37 katılımcı ile yapıldı. İNGEV Kadın programları ve “Eleleyiz” proje koordinatörü Hande Soğancılar’ın yaptığı proje takdiminin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç açılış konuşmasını yaptı.

Çalıştay “world cafe” düzeninde gerçekleşti. Kadın istihdamının nasıl artırılabileceği, engellerin neler olduğu ve nasıl aşılabileceği farklı oturumlarla tartışıldı. Somut öneriler geliştirildi.

Çalıştay, NEET genç kadınlara istihdam olanağı sağlayabilecek sektörlere yönelik mesleki eğitimler ve istihdam için olası destekler hakkında grup çalışmalarıyla sonlandı.

İNGEV’in Gaziantep’te yaptığı NEET ihtiyaç analizi sonuçlarına göre:

 Gaziantep’teki iş arayan NEET kadınların %15’i iş ilanları ile ilgili bilgi kaynaklarını bulmayı,
 %20’si CV yazmayı,
 %16’sı başarılı bir iş mülakatı yapmayı,
 %10’u İŞKUR yolu ile iş bulmayı,
 %21’I internette iş aramayı bildiğini belirtiyor.

“Eleleyiz” projesi European Union Delegation to Türkiye finansal desteği ile UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

karsta-gelecek-var

“KARS’TA GELECEK VAR!” Eğitim Başvuruları Açıldı

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı kapsamındaki ‘’KARS’TA GELECEK VAR!’’ Projesinin, Süt Ürünleri Üretimi ve Gıda Girişimciliği Eğitimi Başvuruları Açıldı!

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle İNGEV tarafından hayata geçirilen “KARS’TA GELECEK VAR!” projesi, Kars ilinde ve özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden gençlerin yüksek katma değerli süt ürünleri üretimi ve gıda girişimciliği eğitimlerine erişimleri sağlanacaktır. Ayrıca, bu eğitimleri tamamlayıp iş planları hazırlayarak uzmanlardan oluşacak bir komite tarafından başarılı olarak değerlendirilen gençlere iş kurma desteği verilmesiyle, gençlerin geçim kaynaklarına ulaşmaları hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;

– Temel Peynircilik,
– Gravyer Ustalığı,
– Peynir Olgunlaştırma Yöntemleri ve Gıda Girişimciliği Eğitimleri verilecektir.

Başvuru koşulları ve ücretsiz başvuru için https://karstagelecekvar.org/basvuru sayfasını ziyaret edin!

3-Egitimde-bilime-dayali-iklim-eyleminin-guclendirilmesi-1970x1103

“Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eyleminin Güçlendirilmesi”ne İlişkin Yeni Raporumuz Yayında!

Rapor, iklim krizini kavramanın ve uygulamalı bilime dayalı çeşitli çözümler üretmenin önemini vurguluyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İNGEV, Eğitim Reformu Girişimi ve Eğlenceli Bilim tarafından, Türkiye’deki okullarda çocuklar ve gençlerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığının daha etkili bir şekilde nasıl artırılabileceğine dair yeni bir rapor yayımlandı. Rapor, 17 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da girişimin ortakları tarafından düzenlenen “Eğitimde Bilime Dayalı İklim Eylemini Güçlendirme” çalıştayında paylaşılan sonuçlar ve önerileri özetliyor.

Çalıştayda, iklim ve eğitim alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler arasında, uygulamalı ve bilime dayalı eğitimde iklim eyleminin konumunun nasıl güçlendirileceği üzerine tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, iklim krizinin anlaşılması ve uygulamalı bilime dayalı çözümler üretilmesinin önemini vurguladı. Tartışmalar, eğitim, bilim ve iklim konularıyla ilgili ihtiyaçlar, mevcut çözümler ve gelecekteki çözüm önerileri üzerine odaklandı.

Çalıştay, disiplinler arası iş birliği ve birlikte yaratmanın önemini vurgulayarak, tüm insanlık için ortak bir hedefe doğru birlikte çalışarak nasıl etkili sonuçlar elde edilebileceğini sergiledi. Etkinlik sonunda iklim eylemini yerelleştirme, hem insanları hem de doğayı merkeze alan yaklaşımlar, kapsayıcı modüller tasarlama ve bu süreçlere araç olarak teknoloji ve oyunlaştırmayı dahil etmenin önemi gibi noktalar, ekiplerin ortaklaşa vurguladığı konulardan birkaçı oldu.

Öğrencilerin iklim krizi farkındalığının artırılması mücadele için belirleyici ve kritik bir önem taşıyor. İklim krizinin neden ve sonuçlarını daha somut ve bilimsel bir şekilde eğitime entegre etmek, değişim bağlamında önemli bir rol oynuyor. Bu alanda yetkin kurum, organizasyon ve bireylerin ise bunu başarmada büyük bir rolü var.

Raporu okumak için tıklayınız…

4-girisimcilikte-buyume-1970x1103

Girişimcilere Büyüme Yolunda Eğitim ve Hibe Programı

İNGEV Şanlıurfa İş Geliştirme Merkezi daha önce girişimcilik eğitimlerini tamamlayan, hazırladıkları iş planları ile hibeye hak kazanan ve şirketlerini kurup bir süredir faaliyetlerine başarı ile devam eden girişimcilerine büyüme yolunda işlerini desteklemek üzere yeni bir eğitim ve hibe programı gerçekleştirdi.

Büyüme stratejilerinin konuşulduğu ve büyüme planlarına aktarıldığı 1 günlük program, önümüzdeki günlerde bu planların proje jürisine sunulması ile devam edecek ve büyüme hibesine hak kazanacak girişimcilerin seçimi ve ekipman tedariği ile son bulacak.

Eğitime katılan 31 girişimcimize bol şans diliyor, işlerinde başarılarının devamını temenni ediyoruz.

DANİDA projesi, Danish Refugee Council işbirliği ile yürütülmekte olup, KfW ve BMZ tarafından finanse edilmektedir.

5-eleleyiz-thum-1970x1103

Mardin’den sonra Şanlıurfa’da Eleleyiz…

Avrupa Birliği finansal desteği ve UN Women iş birliği ile sürdürdüğümüz “Eleleyiz” projesi, Şanlıurfa’da kadın istihdamını artırmak üzere start verdi.

Çalıştay, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi odası salonunda 36 katılımcı ile yapıldı. İNGEV Kadın programları ve “Eleleyiz” proje koordinatörü Hande Soğancılar’ın yaptığı proje takdiminin ardından, açılış konuşmalarını Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim yaptılar.

Çalıştay “world cafe” düzeninde gerçekleşti. Kadın istihdamının nasıl artırılabileceği, engellerin neler olduğu ve nasıl aşılabileceği farklı oturumlarla tartışıldı. Somut öneriler geliştirildi.

Çalıştay, NEET genç kadınlara istihdam olanağı sağlayabilecek sektörlere yönelik mesleki eğitimler ve istihdam için olası destekler hakkında grup çalışmalarıyla sonlandı.

Hande Soğancılar: “Çalıştay bulgularının ışığında işverenlerle de iş birliği içinde eğitim ve istihdama yönelik faaliyetler başlayacak. Sırada Gaziantep var. Böylece kadın istihdamı ile deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri arasında doğrudan bir ilişki kurmayı da öngörüyoruz.”

“Eleleyiz” projesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

6-girisimci-ag-etkinligi-1970x1103

Tedarik Zinciri Buluşmaları

Girişimcilik, istihdamı artırmanın çok önemi bir boyutu. Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki geleneksel özellikleri de dikkate aldığımızda özellikle kadınların kendi çalışma sürelerini ve mekânlarını belirleyebildiği küçük girişimcilik daha fazla önem kazanıyor.

Köprüler (Bridges) projesi kapsamında desteklediğimiz küçük girişimciler Şanlıurfa Girişimcilik Destek merkezimizin salonlarında tedarikçilerle buluştular. Bir dizi girişimcilik eğitiminden başarıyla geçen, İNGEV danışmanlarının desteğiyle iş planlarını yapan ve hibeye hak kazanan girişimciler birbirlerinden nasıl destek alabileceklerini gördüler. Tedarikçilerle nasıl ilişki kurabilecekleri konusunda bilgi ve ilişki geliştirdiler.

Köprüler projesi şehrin gelişimine ve sosyal uyumuna önemli katkılar vererek sürüyor. Bu süreçte projelerin gelişimi konusunda desteklerini daima hissettiğimiz Şanlıurfa Milletvekili Sayın Asuman Cevahir’e de özel olarak teşekkür ediyoruz.