E-Bülten No:19

social-cohesion-kare

Sosyal Uyum Rehberi Yayında

İNGEV’in UNHCR desteğiyle hazırlanan “Türkiye’de Sosyal Uyum: Program Modeli ve Kılavuzu” başlıklı kurumlar arası sosyal uyum rehberini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamlı referans, dünya çapında sosyal uyum üzerine daha önce yayınlanmış araştırma ve çalışmalara dayanıyor. Rapor, sosyal uyum etkisi hedefleyen programların etkin bir şekilde planlanması ve gözetimi için paydaşlara rehberlik de sunuyor.

Çalışma, ana hatlarıyla aşağıdaki içerikleri kapsıyor:

  • Tasarım, uygulama ve izleme-değerlendirme gibi programlama döngüsünün farklı aşamalarına dayalı pratik öneriler.
  • Sosyal uyum programlamasında etkili yerel, bölgesel ve küresel uygulamaların gözden geçirilmesi
  • Uygulayıcıların önerileri eyleme geçirmek için dikkat etmesi gereken noktalar.

Rehber şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcut olsa da kısa süre sonra paylaşılacak olan Türkçe çevirisi de hazırlık aşamasındadır. Türkçe versiyonu ayrıca duyurulacaktır.

Raporu okumak ve indirmek için lütfen buraya tıklayın:

https://lnkd.in/d7WPqv9x

UNFPA Türkiye Etkinliği

Zihin Zehirleyiciler, Ortalama, Kişi Başı…

Dünya, Kasım Ayında 8 Milyar Kişi Oluyor!

Peki bu insanlık ve gezegenimiz için ne anlama geliyor?

UNFPA Türkiye ‘nin gerçekleştirdiği etkinlikte konuşan İNGEV Başkanı Vural Çakır:

“Son 11 yılda dünya nüfusunda 1 milyar artış yaşanırken, kişi başına düşen ortalama gelir 2 kat arttı. Halen dünyada paylaşılabilecek ciddi bir kaynak var ve üretim potansiyeli yüksek, gezegenimiz için umutlanabiliriz.”

“Diğer taraftan geçmiş 20 yılda aşırı yoksulluk bir o kadar arttı, 600 milyon kişi bu şartlarda yaşıyor ve açlıkla karşı karşıyalar. Savaşlar ve pandemi, bu durumu daha da kötüleştirdi. Prekaryalaşma da her geçen gün hayatımızın merkezine yerleşen bir başka gerçek.”

“Gelir üretebilen bir kapasitemiz var, Dünya’da ölüm oranları çok çok azalmış olsa da bununla mutlu olamayız, kendimizi kısıtlayamayız.”

“Şu bir gerçek ki, rakamlar her ne kadar önemli olsa da, zihin zehirleyicilere özellikle dikkat etmek gerekiyor. “Kişi başına düşen”, “ortalama”, “toplam” gibi tabirler bizim zihnimizi bulandırıyor. İşte bu zihin zehirleyici kavramlarla konuşursak, gezegenimizin realitesini görünmez hale getiriyoruz, bu tabirlerden kaçınmalıyız.”

“Eşitsizlikler ise bir şekilde aynı kaldı ya da arttı. Dünya nüfusunun %1’i yıl içinde üretilen dünya gelirinin %82’sine erişebilirken, dünya nüfusunun %99’u geriye kalan %18’le yaşamaya çalışıyor.”

“Kişi başına düşen gelirde de yine en gelişmiş ülkeler, en az gelişmiş ülkelerden 102 kat daha fazla gelire sahip. Eşitsizliklerle ancak gelir dağılımı eşitliği, tüm kurumlar için bir yaşam biçimine dönüştüğü takdirde mücadele edilebiliriz.”

N’apmalıyız?

Tüm kurumlar, yani uluslararası kuruluşlar, hükümetler, STK’lar arasındaki koordinasyonu artırmalıyız.

Veri yönetimi ki, SKA göstergeleri ile ilgili en zayıf yön diyebiliriz, SKA’lara yönelik ilerlemeyi ölçmeliyiz.

Durumun aciliyetini anlamalıyız.

Veriyi sürekli elde etmeli ve ortalamanın ilerisine taşımalıyız.

 

Etkinliği izlemek için 🔗: https://bit.ly/3J4mrPI

startup-haftasonu

Startup Hafta Sonunun Kazananı “Bi’ Bilene Sor”

İki günlük etkinlik boyunca, kadın ve genç girişimciler, kırılgan grupların istihdamı için yenilikçi girişim fikirleri geliştirdi.

Yetmiş gencin bir araya geldiği etkinliğin ilk gününde, katılımcılar mentorlerle bire bir çalışarak fikirlerini somutlaştırdı. Etkinliğin ikinci gününde ise aldıkları sunum teknikleri eğitiminin ardından jüriye projelerini anlattılar.

“Bi’ Bilene Sor”, kırılgan bireyleri cinsel sağlık konusunda bilgilendiren ve uzmanlarla buluşturan mobil uygulama fikri, 30.000 TL’lik birincilik ödülünü kazanırken İnovatif Kağıt Atık Yönetimi fikri ile “Papirüs” ikinci, gıda israfını önlemeye yönelik bir uygulama olan “Hala Taze” de üçüncü oldu.

Dijital sektörde kadın istihdamının güçlendirilmesi için farklı alanlarda teknik eğitimler düzenleyen İNGEV, Re:Coded ve RIZK iş birliğinde kadınların işe yerleştirilme süreçlerine destek hizmetleri ile katkı vermeye devam ediyor.

İNGEV, “Türkiye’deki Gençleri ve Kadınları Dijital Ekonomiye Hazırlıyoruz” programını Re:Coded ve RIZK iş birliğinde yürütüyor.

ige

“Yerelleşmede Yeni Eşik: İGE/SKA 20 Ekim’de!

İNGEV’in 2021 yılına odaklanan “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Ölçümü” çalışmalarında, etkinlik günü yaklaşırken süreç hızlandı.

30 büyükşehir, 51 il ve 200 ilçeyi kapsayan ölçüm, aynı zamanda Türkiye’de alanındaki en büyük veri toplama ve analiz etme çalışması.

Yerelleşmede yeni bir eşik olarak, çalışmada yerel yönetimlerin özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve insani gelişme açısından performansları geniş bir veri seti dikkate alınarak ölçülüyor.

Öte yandan, bu yılki çalışmanın saha veri toplama ve veri işleme sponsoru Acsight | Cloud4Feed oldu.

İGE/SKA, Büyükşehirler ve İller etkinliği, 20 Ekim’de İstanbul Deniz Müzesi’nde ve çevrim içi hibrit olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında araştırmanın bulguları paylaşılırken aynı zamanda çok yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan belediyelerin yöneticilerine de ödüller verilecek.

İGE/SKA Teaser: https://bit.ly/3ACTNT4

acthuman

ActHuman “Prekarya ve Toplumsal Güvence” Raporu Ekim’de!

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iş birliğinde yürütülen ActHuman’ın beşinci yılının en heyecanlı dönemi geliyor.

Nisan ayının sonunda gerçekleşen danışma kurulunun ardından, Haziran ayındaki çalıştayla “Prekarya: Sürdürülebilir Kalkınma için Toplumsal Güvence” konusu çok daha özelleştirilmiş üç başlıkla, önemli mecralardan uzmanlarla tartışıldı.

📌 Kadın ve gençlerin istihdam süreçleri konusunda önerilecek koruma ve sosyal güvenlik politikaları

📌 Vergilendirme ve sigortalı çalıştırma konusunda önerilecek politikalar

📌 İşverenlerin güvenceli çalışmayı öncelemesini sağlayacak politikalar

An itibarıyla NewsLab Turkey kurucusu Dr. Sarphan Uzunoglu’nun raportörlüğünde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor ve Ekim ayında bir basın lansmanı ile de raporu kamuoyuna duyurulacak.

Genel olarak esnek, belirsiz, güvensiz, ucuz ve örgütsüz çalışanları mercek altına alacak rapor, Türkiye’de çalışanların genel durumuna da ışık tutacak.

Raporun bir başka önemli noktası da, prekarya olarak geçen bu yüksek nüfuslu çalışan sınıf nasıl kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplumsal güvence altına alınabilir? konusunda somut sosyal politika önerileri ile bir yol haritası da önermesi olacak.

dukkan

Dükkan Serbest Çalışma Platformu Gelişmeye Devam Ediyor!

Daha öncesinde UNDP ile pilot uygulamasını gerçekleştirdiğimiz Dükkan Serbest Çalışma Platformunda çalışmalar her geçen gün daha da ivme kazanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 15 firma ve 80’den fazla mülteci serbest çalışan, platformumuza kayıt yaptırdı ve yararlanıcılar için de 5 eğitim videosu hazırlandı.  Platformun yaygınlaştırılması ve yurtdışına açılması için çalışmalar önümüzdeki aylarda hızlanarak devam edecek.

Dükkan Serbest Çalışma Platformuna, 300 serbest çalışan girişimci ve 100 işverenin (kurumsal veya şahıs) kayıt yaptırması beklenirken  Platform web sitesinin aktif bir şekilde kullanılan ve tüm Dünya’daki mülteci serbest çalışanları işverenlerle bir araya getiren bir “Pazar alanına” dönüşmesi hedefleniyor.

c2da83c8-47be-7329-e25a-8b88cd644fc5

Şanlıurfa’da Girişimcilik Eğitimleri Tam Gaz!

İNGEV’in Şanlıurfa’da yürüyen “İnkübasyon ve Küçük Hibe” Programı kapsamında gençler, son üç senedir temel ve ileri girişimcilik eğitimleri almaya devam ediyor. İNGEV, DRC iş birliği ile bu eğitimleri tamamlayan girişimcinin iş yeri kurulum masraflarını karşılamak üzere, kendilerine kısmi hibe destekleri sağlıyor.

Bu yıl özelinde, şu ana kadar temel ve ileri girişimcilik eğitimlerinin yarısı başarıyla tamamlanırken aynı zamanda Şanlıurfa ve Kilis şehirlerinde Şirket Nasıl Kurulur? seminerleri düzenlendi. İş yerini kaydettirememiş kişilere kayıt desteği sağlanırken finans, hukuk ve iş geliştirme danışmanlığı hizmetleri de devam ediyor.

de62ec67-5b68-472c-eb80-8f1bed01c303

Dijital Dünyada Kadınlara Fırsat Eşitliği: SheWorks

Dijital dünyada kadınlar için fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan “SheWorks” projesi, faydalanıcılarına Temmuz ve Ağustos aylarında öncelikle dijital pazarlama, web, grafik tasarım, e-ticaret ve çevrim içi pazarlama olmak üzere 5 farklı eğitim sağladı.

Eğitimlerin ardından faydalanıcılar için özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve Türkiye çalışma kültürü konularında seminerler veriliyor. Ayrıca potansiyel işverenler ve KOBİ’lerin insan kaynakları departmanları ile bu kadınları eşleştirme fırsatlarının oluşturulması için bir etkinlik de organize ediliyor.

Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI – Canada Fund For Local Initiatives) iş birliği ile yürütülen proje, Türkiye’de kadınların eğitim, kapasite geliştirme, işe yerleştirme faaliyetleri yoluyla dijital dünyadaki fırsatlara erişmelerini desteklemeyi amaçlıyor.