Yazarın diğer yazıları : İNGEV

Sosyal Uyum Gelişme Raporu, Türkiye’deki Güncel Sosyal Dinamiklerin Daha İyi Anlaşılmasını Sağlıyor

İNGEV adına araştırmacı Aysen Ataseven’in raportörlüğünü yaptığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Sosyal Uyum Gelişme” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanırken, 2018’de Prof. Dr. Fuat Keyman önsözü ile çıkan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporunun da bir karşılaştırması niteliğinde. Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama […]

İNGEV, Kadınların Başarısının Önündeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

Türkiye’de yaşayan engelli kişi sayısına ilişkin elimizde bulunan en son veri 2013 yılında yayınlanan Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır ve buna göre Türkiye’deki kadın nüfusunun %7.9’u engelli kadınlardan oluşmaktadır. Engelli kadınlar hem kadın hem de engelli olmaları sebebiyle çoklu ayrımcılığa uğramakta ve birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalmaktadır ancak bu sorunlar toplum nezdinde […]

Mülteci Kadın Firmalarının Dijitalleşmesine Destek

Covid-19 salgını ikinci yılına girerken, işletmelerin dijitalleşmesi ve uzaktan çalışma yeteneği her zamankinden daha önemli hale geldi. INGEV’in yürüttüğü Suriyeli KOBİ’lere acil destek projesinin uygulanması sırasında, 48 kadın liderliğindeki mülteci şirketi, acil iş ihtiyaçlarını finanse etmek için bir mini kurtarma hibesi aldı. Kadınların liderlik ettiği bu 48 mülteci şirketinden %31’i, marka bilinirliğini artırmak ve daha […]

EBRD, KOBİ’lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları için İNGEV Mentorlarına Teşekkür Etti

Suriyeli girişimcilere şirketlerinin iş geliştirme kapasitelerine destek vermek için başladığımız EBRD destekli mentorluk projesinin ikinci yılı, beklenildiği üzere çevrim içi olarak tasarlanmış ve bu süreçte Türkiye’nin birçok şehrinden mentiler, sektöründe Türkiye’de tanınan mentorlerle bir araya gelmişti. Covid-19 sürecinde ticaretlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve kapasitelerinin gelişmesi için girişimciler, İNGEV mentorleri ile bir seri görüşmeler gerçekleştirmişti. […]

Suriyelilere Sağlanan İnsani Yardımlar ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Araştırması

BASIN BÜLTENİ 22 Mart 2021 Etkileşimin gücü: Toplumsal uyum algımız birbirimizi tanıdıkça olumluya dönüyor. İNGEV TAM-İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ iş birliğinde gerçekleştirilen İnsani Gelişme Monitörü Araştırması, son dönemde Türkiye’de halk ile geçici koruma altındaki Suriyeliler arasındaki ilişkinin gergin olduğunu ancak bu gerginliğin azalma eğiliminde olduğunu gösterdi. Araştırma, Suriyelilere sağlanan faydalarla ilgili birçok yanlış bilgiye […]

Antroposende Eşitsizliklerle Mücadele

UNDP 2020 İnsani Gelişme Raporu’nun “İNGEV Penceresinden: Antroposen’de Eşitisizliklerle Mücadele ve Sosyal Kapsama” temalı Çevrimiçi Takip Toplantısı, İNGEV sosyal girişimi VibioTV’de canlı yayınla 17 Mart’ta düzenlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu’nun (İGR) Türkiye lansmanı, UNDP Türkiye, Habitat Derneği, İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) […]

Yerelleşen İnsani Gelişme: İGE-İ ve İGE-B Kitabımız Çıktı

İnsani Gelişme performanslarını Büyükşehirler ve İlçeler bazında ölçen e-kitabımız çıktı. Kitap ilçelerin ve büyükşehirlerin toplamda ve 9 alt kategorideki insani gelişme düzeylerini açıklıyor. Kitabın önemli özelliklerinden birisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri açısından durum tespiti yaparak aralarında matematiksel olarak ilişki kuran bir modeli de kapsaması. Alanının sadece Türkiye’de değil küresel olarak da öncü çalışmalarından birisi […]

Türkiye’nin En Yüksek Performans Gösteren Büyükşehirleri

İNGEV yerel ölçekte insani gelişmeyi desteklemek üzere 3 yıldır sürdürdüğü İGE- İlçeler Endeksini bu yıl ilk kez Büyükşehirler ölçeğine taşıdı. İGE-Büyükşehirler 2020 sonuçları açıklandı ve insani gelişmede başarı gösteren Büyükşehir Belediye Başkanlarına çevrim içi konferans ile ödülleri verildi. Toplantının açılışında İNGEV Başkanı Vural Çakır ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman “Yerelleşen İnsani […]

Uzaktan Öğrenme Eşitsizlikleri Artırır mı?

11 Şubat 2021 Uzaktan eğitim sisteminin başarısı, dijital erişime ve ebeveynlerin ilgisine bağlı. İNGEV TAM-İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ iş birliğinde gerçekleştirilen İnsani Gelişme Monitörü Araştırması, toplumun uzaktan eğitim konusunda çekimser olduğunu gösteriyor. Bu çekimserliğin en öne çıkan nedeni, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime katılabilmek için ihtiyacı olan dijital erişime sahip olmaması. Ebeveynlerin dijital okuryazarlıklarının çocuklarının uzaktan […]

İNGEV GDM Web Sitesi Yenilendi

Türkiye’nin dezavantajlı girişimcilere destek veren ilk ve tek merkezi İNGEV GDM’nin (Girişimcilik Destek Merkezi) web sitesi yenilendi.  Geçtiğimiz dönemde yararlanıcılarımıza sunduğumuz eğitimleri ve danışmanlarımızın hazırladığı bilgi notlarını Türkçe ve Arapça olarak tek bir adreste topladık ve ücretsiz olarak tüm girişimcilerin kullanımına sunduk. Türkiye’deki girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine destek vermek için […]