E-Bülten No:23

Breaking-The-Gridlock

Vural Çakır’dan “Breaking The Gridlock” Üzerine

UNDP’nin “Breaking The Gridlock” (Tıkanıklığı Aşmak) başlığı altında yayınladığı 2023-2024 Küresel İnsani Gelişme Raporu’na göre Türkiye İnsani Gelişme Endeksinde üç sıra yükselerek 45. sırada yer alıyor. Ancak rapor aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki sıralamasında 18 sıra gerilediğini de ortaya koyuyor.

Raporda, insan eylemliliğinin güçlendirilmesi, siyasi kutuplaşmanın azaltılması ve düşük gelirli ülkeler için yardım mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, küresel liderlere ve sivil toplum kuruluşlarına, insani gelişmenin önemine odaklanma çağrısı yapılıyor.

İNGEV Başkanı Vural Çakır, LinkedIn hesabında uzun süredir devam ettirdiği “Matters” serisinde bu raporu, aynı başlığa sahip bir yazı ile kaleme aldı.

“Breaking The Gridlock”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 2023-2024 Küresel İnsani Gelişme Raporunu  “Tıkanıklığı Aşmak” (Breaking The Gridlock)  başlığı ile yayınladı. Hazırlık sürecine benim de minik bir katkım olan raporun başlığı UNDP’nin nazik konumuna ve diline çok uygun. Ben olsam kilitleri kırmak diyebilirdim. İnsani Gelişme -kalkınma değil- raporları aslında dünyada kalkınma meselesine bakışta köklü bir değişikliğin kurumsallaşmasını sağladı. Bu nedenle tarihsel bir öneme sahip.

Yazının devamı için tıklayınız.

Kendin-Öğren-Web-Portalı_1

İNGEV GDM Kendin Öğren Web Portalı Geliyor

Dezavantajlı grupların Geçim Kaynakları eğitimleri, danışmanlık ve mentorlukları konusunda ülkemizin en etkin kuruluşu olan İNGEV, Kendin Öğren web portalının çalışmalarını tamamladı. Yakında lansmanı yapılacak. Portalda çok sayıda video eğitim, checklistler, iş geliştirme şablonları yer alıyor. Düzenli workshoplar ve webinarlarla eğitimler desteklenecek.

İNGEV Üst Kurul üyesi Renan Burduroğlu yönetiminde yürüyen çalışmalarda pazar bağlantılı olmak ve bu anlamda içeriden konuşmak esas alınıyor. Geçim Kaynakları ile ilgilenen çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapılıyor. 

Üç dilde hazırlanan GDM (Geçim Kaynakları Destek Merkezi) portalın detaylı lansmanı Mayıs ayı içinde yapılacak. Bu şekilde dezavantajlı grupları esas alan Girişimcilik başta olmak üzere Geçim Kaynakları eğitimleri toplu bir sisteme bağlanmış olacak.

Eleleyiz”-Hatay-ve-Kahramanmaraş_1

Birlikte Başaracağız: “Eleleyiz” Hatay ve Kahramanmaraş’ta

İNGEV’in kadın güçlenme programı “Eleleyiz”, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde de kadın girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor. Deprem sonrası yeniden inşa sürecine destek veren bu proje, depremden etkilenen kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve geliştirmek amacıyla önemli bir adım atıyor.

Projeye katılmak isteyen kadın girişimciler, açık çağrı yöntemiyle başvuruda bulunabilecek ve uzmanlardan oluşan bir değerlendirme komitesi tarafından titizlikle incelenecek. Proje kapsamında seçilecek 30 kadın girişimciye iş mentorları atanacak ve düzenli olarak gerçekleştirilecek görüşmelerle iş planlarının oluşturulmasına destek sağlanacak. Bu destek kapsamında toplam 90 iş geliştirme mentorluğu görüşmesi gerçekleşecek.

Bununla birlikte, projeye katılmaya hak kazanmış kadın girişimcilere pazara erişim, finansal yönetim, e-ticaret, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanlarında, kapasite ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir eğitim paketi de sunulacak ve işlerini büyütmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri sağlanacak. Proje kapsamında hibe desteği alacak kadın girişimciler için ise proje illerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek, böylece tedarik zincirine katılımları güçlendirilecek.

Fondation de France’ın maddi desteğiyle hayata geçirilen bu proje, kadın girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkararak topluma katkı sağlamayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar sürecek olan proje, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Erken-Çocukluk-Dönemi-Gelişimi-ve-Duyarlı-Ebeveynlik

Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Duyarlı Ebeveynlik

İNGEV TAM, UNICEF Türkiye adına “Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi ve Duyarlı Ebeveynlik” araştırmasına start verdi. UNICEF Türkiye’nin 2021-2025 ülke programı, çocukların erken yaşlardaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesini ve azaltılmasını hedefliyor. Bu program, bireysel, toplumsal davranış değişiklikleri teşvik edilerek çocukların sağlığını, yeteneklerini geliştirmeyi ve olumlu bir gelişim ortamı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de son yıllarda Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi durumu önemli ölçüde iyileşmiş olmasına rağmen, daha fazla geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır. Bu araştırma, Türk nüfusu, Suriyeli sığınmacılar ve bu alanda hizmet sağlayıcıların bilgi, tutum ve uygulamalarını derinlemesine analiz ederek UNICEF’in Sosyal Davranış Değişikliği programına destek sağlamayı amaçlıyor.

TÜİK’in araştırmasından öne çıkan bazı bulgular ise şöyle:

 • 2017 ile 2020 arasında, 3 ile 5 yaş arası çocukların erken çocukluk eğitimine katılımında artış görülmüştür. Ancak, 2020 ile 2022 arasında bu oran yaklaşık %40’tan %20’ye düşmüştür.
 • Ebeveynlerin %40’ı çocuklarının okula gitmek istemediğini belirtmiş, %24’ü ise ekonomik faktörleri engel olarak göstermiştir.
 • Türkiye’deki birçok ebeveynin sağlık sorunlarına yeterince önem vermedikleri görülmüştür. Sağlık sorunu olan çocukların sadece %22’sinin “son iki hafta içinde tedavi gördüğü” belirtilmiştir.
 • 2022 itibarıyla, psikolojik saldırı veya fiziksel ceza dahil olmak üzere herhangi bir şiddet içerikli disiplin yöntemine maruz kalan 0-17 yaş arası çocukların oranı %54,1 idi. Bu oran, 3-4 ve 5-9 yaş arası çocuklar için daha da yüksekti (yaklaşık %59).
Kadın-İstihdamına-Odaklanıyor_ (1)

ActHuman VI, Kadın İstihdamına Odaklanıyor!

Türkiye’de kadın istihdamı, kadınların iş gücü piyasasına ve geçim kaynaklarına erişimi, her geçen gün daha da büyük bir önem kazanıyor.

Türkiye nüfusunun %49,9’unu kadınlar, %50,1’ini erkekler oluştururken Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki iş  gücüne katılma oranının kadınlarda %32,8, erkeklerde ise %70,3 olduğu görülüyor.

Bu alanda yapılan çalışmalar, toplumun farklı kesimlerindeki kadınlara yeni istihdam fırsatları sunma potansiyeline sahip olmakla birlikte, özellikle kadın istihdamının önündeki engellerin kaldırılması, iş gücü piyasasındaki dönüşüm sürecinde de kritik bir role sahip.

İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğiyle yürütülen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, 6. senesinde, kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını artırmaya yönelik stratejiler geliştirmeye odaklandı.

Nisan ayı için yüksek katılımlı ve yine temsil kabiliyeti yüksek bir çalıştay gerçekleşti. Özel sektörden, kamudan, uluslararası kuruluşlardan, sivil toplumdan ve Birleşmiş Milletler ajanslarından 33 temsilcinin katıldığı toplantıda, kadın istihdamı ve iş gücünde engeller, fırsatlar ve bunu artırmaya dair ne yapmalı konularına odaklanıldı ve pratik reçeteler çıkarıldı.

Çalıştaydan öne çıkan bazı başlıklar:

 • İşi kadının yaşamına uyumlu hale getirme ile ilgili bir yaklaşımın belirlenmesi (işten çıkarmada zorlaştırma, iş koşullarında iyileştirme)
 • Kadınların yasaklı olduğu işlerin gözden geçirilmesi ve buralarda istihdamının teşviki için aksiyonlar alınması.
 • Kreşle ilgili mevzuatta değişikliğe gidilmesi ve kreş açmayan işverene yaptırımların artırılması.
 • “Çalışan anne” değil mevzuatın “ebeveynlik” olarak düzenlenmesi ve erkeğin doğum sonrası daha fazla sorumluluk alması. Ebeveynler arasında zamanın devredilemediği bir sistem üzerine çalışılması.
 • İllere özel olarak konunun yerelleştirilmesi ve bir şehirdeki kadınla diğer şehirdekinin ihtiyaçlarının farklı olduğunun içselleştirilmesi.
 • Üretimde servis sektörünün payının artması, imalat sanayi üretiminin yoğun olduğu organize sanayi bölgelerinde kadın istihdamını artıracak regülasyonlara öncelik verilmesi.
 • Sürdürülebilir tüketimde önemli bir konu olan ileri dönüşüm (upcycle) ekonomisinde kadınlara yönelik politikalar geliştirilmesi.

Çalışma, Esra Durceylan Kaygusuz’un akademik raportörlüğünde, pratik hayata uygulanabilir bir sosyal politika dokümanı olarak Mayıs ortasında son halini alacak ve ardından yaygınlaştırılacak.

yerel-etki

“Yerel Etki”: İstanbul’un Sosyal Kapsama Haritası Çıktı!

Belediyecilikte sosyal kapsayıcılık, kent yaşamına toplumun tüm kesimlerinin etkin katılımını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Kapsayıcı uygulamalar aracılığıyla topluluklar, şehir planlaması ve yerel yönetim hizmetlerinden daha fazla yararlanabiliyor.

İNGEV, bu anlamda hassas grupların büyükşehir ve ilçe belediyelerinde daha iyi temsil edilmesi amacıyla “Yerel Etki” projesini, 2023 sonunda hayata geçirmişti.

Proje kapsamında sosyal kapsayıcılık hizmeti veren 670 kuruluşun yer aldığı bir sosyal kapsama haritası web sitesi oluşturuldu. Yine videolaştırılacak sosyal kapsama eğitimleri, bu web siteden Mayıs ortası itibarıyla izlenebilecek.

https://yereletki.org

Projede, Mart-Nisan ayı içerisinde Eyüpsultan, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi belediyeleri ile birlikte Fikir Geliştirme Atölyeleri gerçekleştirildi. Bu atölyelerde, ilçelerdeki dezavantajlı gruplar tanımlanırken temel ihtiyaçları belirlendi, belediyelerin bu gruplara yönelik sunabileceği en etkili ve yenilikçi destekler konuşuldu. Yine, sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetlerdeki rolünün artırılması da bir başka odak noktasıydı. Atölyeler, Mayıs ve Haziran aylarında da farklı ilçe belediyeleri iş birliğinde devam edecek.

Bu projenin bir başka çıktısı da Eylül ayında yayınlanacak olan Sosyal Kapsama Rehberi olacak. Rehber basılı ve e-kitap formatında yerel yönetimlere yaygınlaştırılacak. Hollanda Kraliyeti’nin Matra fonu desteğiyle yürütülen “Yerel Etki” projesi, farklı yerel yönetim bölgelerinde yaşayan hassas grupların durumlarını anlamak ve buna yönelik aksiyon adımları için kritik bir işlev görüyor.

Burada dile getirilen görüşler İNGEV’e aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Büyükelçiligi’nin resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

bridges

“Bridges” Şanlıurfa’da Girişimcilere Rehberlik Ediyor

Şanlıurfa’nın gelişimine destek veren Köprüler projesi, beşinci yılında da aktif rolünü sürdürüyor. Proje, yeni işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve girişimcilere yol göstermek amacıyla önemli bir misyon üstleniyor.

Nisan ayının sonuna kadar, Köprüler projesi altında 103 kişi temel, 30 kişi ise ileri girişimcilik eğitimlerini tamamladı ve bu sayede iş dünyasına adım atmaya hazır hale geldi. İleri girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 19 kişi ise iş fikrini hayata geçirmek için hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje, Şanlıurfa’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak üzere Nisan 2025’e kadar devam edecek. Yerel girişimcilerin desteklenmesi ve işletmelerinin büyütülmesi amacıyla Köprüler Projesi, gelecek dönemde de yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek.

WhatsApp Image 2024-05-09 at 15.24.55

Rana Birden, İNGEV Üst Kuruluna Katıldı

İNGEV,  yönetişimin güçlenmesi ve daha da kurumsal bir yönde yapılanma konusunda çalışmalarını yürütürken üst kuruluna da özel sektörden önemli bir ismi dahil etti. Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden, İNGEV üst kurul üyesi oldu.

1975 yılında doğan Rana Birden, 1998 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı.

1999-2012 yılları arasında sırasıyla İktisadi Kalkınma Vakfı Kıdemli Araştırma Uzmanı, Avrupa Birliği Sivil Toplum Geliştirme Programı Proje Koordinatör Yardımcısı, Bahçeşehir Üniversitesi AB Araştırma ve Dokümantasyon Koordinatörü, Toplumsal Katılım ve Gelişim Vakfı Direktörü olarak görev yapan Birden, Sabancı Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı, Charles Stewart Mott gibi birçok vakıf ve derneğin danışmanlığını yürüttü. Birden, 2012-2014 yılları arasında Global İlişkiler Forumu Derneği Genel Müdürü, 2014-2016 yılları arasında ise Türkiye Avrupa Vakfı ve C20 Yürütme Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmesinin ardından 2016 yılında Kale Grubu’na katıldı.

Kendisine bir kez daha hoş geldin diyoruz!

WhatsApp Image 2024-05-09 at 15.27.19

Kaynak Geliştirme Koordinatörlüğüne Hande Soğancılar Atandı!

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Hande, ardından da Manchester Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı.

Eğitiminin ardından uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşlarında Proje Yönetimi alanında çalıştı. Mülteci programları ile başlayan çalışmaları, 2017 yılından sonra Geçim Kaynakları üzerinde yoğunlaştı. Daha önce de danışman olarak katkı yaptığı İNGEV’de 2023 yılında Kadın Güçlendirme programları koordinatörü olarak görev almıştı.

Hande, yeni dönemde Kaynak Geliştirme ve Kadın Güçlendirme programları koordinatörlüğünü birlikte sürdürecek. İNGEV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Çakır, bu atama ile ilgili şu yorumu yaptı; “Hande, insani gelişme ve sivil toplum kavramlarını içselleştirmiş kişiliğini, Geçim Kaynakları konusundaki profesyonel deneyimi ile birleştirerek İNGEV’e kritik katkılar yapıyor. Yetki alanının genişlemesi ile birlikte önümüzdeki dönem İNGEV’in topluma olan faydasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz”.

Hande Soğancılar ise “bu yeni görev ile ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olan İNGEV’in vizyonunu eyleme dökebilmeyi, kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve toplumda yarattığı etkiyi artırmayı hedefliyoruz. İNGEV yönetim ekibinin bir parçası olmak gurur ve heyecan verici” dedi.