Yazarın diğer yazıları : İNGEV

İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın “Göçün Ekonomi Politiği” Konulu Konferansta Yaptığı Açıklamaların Özeti

Göç, öncelikle de Suriyeliler Türkiye için önemli bir konu haline geldi. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye’ye gelişleri 11 yılı buldu. İlk iki yıl sınırda kamplarda iken sonra kentlerimizde Türkiye toplumu ile iç içe bir yaşam oluşturup ülkedeki günlük hayatın bir parçası haline geldiler. Halen Suriyelilerin kurduğu 15 binden fazla şirket var ve 100 bin civarında […]

Beşinci Mevsim: Türkiye’de İklim Değişikliği ve Afetlerle Topyekûn Mücadele Mümkün mü?

İklim değişikliği konusunda savunuculuk ve farkındalık oluşturmak için İNGEV, Habitat Derneği, TEPAV ve TÜRKONFED iş birliğinde büyüyen iklim platformu Değişiyor Muyuz ‘un ikinci etkinliği “Beşinci Mevsim: Türkiye’de İklim Değişikliği ve Afetlerle Topyekûn Mücadele Mümkün mü?” 17 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. İNGEV İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Berk Çoker moderatörlüğünde gerçekleşen webinar, dört kurumun temsilcilerinin […]

KOBİ Dijital Dönüşümü İçin 3 Boşluk: Yetkinlik, Finansman ve Yönetim

Covid-19 salgının getirdiği fiziksel mesafe döneminin, iş hayatının yüz yüze yürümekte olan çeşitli süreçlerinde değişimlere yol açtığı bilinmekte. Dijitalleşme bu alanda çözümler sunsa da özellikle KOBİ’leri hedefleyen çeşitli araştırmalar, salgının şartlara bağlı olarak zıt etkiler yaratabildiğine işaret etti; bazı durumlarda dijitalleşme tetiklenirken bazen tersi olmakta ve yatırımların kısıtlanması sonucu ortaya çıkmakta. İNGEV, bu doğrultuda yürüttüğü […]

İnsani Gelişme Monitörü: Toplumda Düşük Güven, Zayıf İş Birliği Anlamına Geliyor!

İNGEV TAM-İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ iş birliğinde gerçekleştirilen İnsani Gelişme Monitörü Araştırması son dönemde sosyal uyum ve ortak fayda anlayışını araştırdı. Çalışma, toplumda ortak fayda anlayışının özellikle düşük olduğunu ortaya koydu. Ortak fayda belirli bir topluluğun tümü veya çoğu üyesi için faydalı olan karar, yöntem, önlem veya faaliyetler bütünü olarak tanımlanmakta. Bireylerin karar verme […]

“Takipteyiz”: Girişimcilerde Durum Güncellemesi

İNGEV, çeşitli programlarla girişimcilere en yoğun destek veren kuruluşlardan biri.  İNGEV, girişimci desteklerini düzenli olarak geliştirmeyi esas alan yeni bir pilot program başlattı. Bu programla, geçtiğimiz yıllarda destek alan girişimcilerden seçilmiş örnek gruplarla toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda girişimcilerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması hedefleniyor. Aynı zamanda çeşitli destek programlarının işleyiş süreçleri tartışılarak gelişme yolları […]

İNGEV MARUF’21 Etkinliğinde İki Panele Ev Sahipliği Yaptı

1-3 Ekim tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilen MARUF’21 (Marmara Urban Forum 2021) bu seneki mottosu “Çözüm Üreten Kentler” oldu. Forum, küresel gündem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm arayışına girme çabasını ortaya koymak amacıyla organize edildi. Forumun iki paneline İNGEV destek verdi ve ev sahipliği yaptı.   Vural […]

İNGEV’den Telegram’da Girişimcilik Hizmeti!

2400’ün üzerinde mülteci girişimciyi barındıran İNGEV Telegram grubu, Türkiye’nin en büyük mülteci girişimcilik eko-sistemlerinden biri. Grubun editöryal masası, “Her Güne Bir Tavsiye” adı ile finans, hukuk, iş geliştirme, dijitalleşme konusunda işletme sahiplerinin gündelik hayatlarına dokunacak bilgiler paylaşıyor. Aynı zamanda, “Biliyor muydun?” başlığı ile bu dört alanda terminolojik sözlükler hazırlayarak mülteci işletmecinin Türkiye’deki farklı mevzuatları anlamasını […]

Learning Forward: “Formül Doğru Müfredat ve İçerikte”

İNGEV Eğitim departmanının düzenlediği “Learning Forward” çevrim içi etkinliği, eğitim içerikli etkinliklere on bininci katılımcıyı kutlamak ve Türkiye’de kapasite geliştirme ve etkili eğitimin önemini konuşmak için gerçekleşti. Etkinlikte özellikle eğitimde dijitalleşme, öğrenmenin hayat boyu olması, doğru müfredat ve içerik, dijital ayak izi başlıkları öne çıktı. Bu başlıklara ek olarak kapsayıcı ve etkisi yüksek eğitim için […]

“Beşinci Mevsim: Afetlerle Topyekûn Mücadele Mümkün mü?” 17 Kasım’da…

İNGEV, Habitat Derneği, TEPAV ve TÜRKONFED iş birliği ile hayata geçen “Değişiyor muyuz?” platformu ikinci büyük online etkinliği için hazırlanıyor. Platform, 1-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek BM Glasgow İklim Değişikliği Konferansı sonrasında, yaz boyunca tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınları ve diğer doğal afetlerin doğru yönetimine dair bir etkinlik düzenleyecek. “Değişiyor muyuz?” […]