İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi (İNGEV TAM), toplumumuzu ilgilendiren önemli konularda etkili sosyal politikaların geliştirilebilmesine rehberlik eden kantitatif ve kalitatif araştırmalar yapar. Hassas grupların ihtiyaçlarını veriye dayalı olarak analiz eder, aksiyon alanlarını belirler ve uygulanan programların etkisini ölçer. İleri araştırma teknikleri ve analiz modellerini uygularken, ilgili toplumsal alanlardaki yetkin uzmanlarla çalışır. Ayrıca, periyodik olarak gerçekleştirdiği “İnsani Gelişme Monitörü” ve “Sosyal Uyum” araştırmalarıyla toplumsal gelişimin nabzını tutar, tutum ve davranışlara ilişkin hayati önemde bilgiler sağlar.

Daha detaylı İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) Sunumu için tıklayınız.

Çalışma alanlarımız ve iş ortaklarımız için tıklayınız.