Alanında tüm Dünya’da öncü çalışmalardan biri olan “İnsani Gelişme Endeksi”, 200’den fazla göstergeyi kullanarak yerel bazda insani gelişmeyi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKH) ile ilişkilendirilerek ölçmektedir. Her yıl İNGEV TAM tarafından yayınlanmakta olan endeks, Türkiye’nin 200 ilçe ve 30 büyükşehrini kapsamaktadır.