Güneydoğu’da Kadına Yönelik Şiddetin Belirleyicileri

İNGEV TAM, özellikle KAMER ve Güneydoğu Türkiye’deki diğer proje ortaklarıyla işbirliği içinde, mülteci kadınlara yönelik şiddet sorunu üzerine bir araştırma çalışması yürüttü.

Araştırma çalışması, şiddet mağduru kadınlar için koruma programının bir parçası olarak CARE International Türkiye tarafından ECHO fonlu olarak desteklenmektedir. Proje, Güneydoğu’da kadınlara yönelik şiddetin belirleyicilerine dair kapsamlı bir içerik sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma, şiddet vakalarında raporlama ve destek arama konusunda engelleyici olan eğilimleri ve şiddetin kök nedenlerini ortaya çıkararak durumun ciddiyetine ışık tutmakta ve etkili müdahale stratejileri için içgörüler ve öneriler sunmaktadır.

Rapor (İngilizce) buradan görüntüleyebilmek için tıklayınız.

Comments are closed.