İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi (İNGEV GDM) gençler, kadınlar ve mülteciler başta olmak üzere tüm kesimlerden girişimcilerin ve kooperatiflerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri veya var olan işlerini büyütebilmeleri için gereken tüm destekleri vermeyi hedefler. Bu destekler henüz fikir geliştirme aşamasında olanlardan, büyüme aşamasında olanlara kadar her seviyedeki girişimciyi kapsar. Destekler pazarlama, iş geliştire hukuk ve finansal konularda danışmanlık, sonuç odaklı mentorluk, pazar pratiklerine uygun eğitim, “Startup Haftasonları” ve “Bootcamp”ler gibi yenilikçi etkinlikleri kapsar. Ayrıca, işe yerleştirme, çalışma izinlerinin alınması, hibe süreçlerinin yönetilmesini içerir.

 
Diğer Uzmanlık Alanlarımız