Haberler

İGE-İ ve İGE/Büyükşehir Çalışmaları İlerliyor

İNGEV, yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlenmesini amaçlayan İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler) çalışmasını bu yıl büyükşehir belediyelerini de kapsayacak şekilde genişletti. İGE-İ araştırması, yeni endeks ve veri kaynakları ile genişletilen İGE-İlçeler ve İGE/ Büyükşehirler çalışmaları için veri toplama sürecine başlandı. Yapılan bir seri çalışma sonrası, büyükşehirler seviyesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ölçülmesi için bir göstergeler seti geliştirildi. Bu, şehir performanslarının sürdürülebilir kalkınma amaçları aracılığı ile değerlendirebilmesi için yepyeni bir standardı da beraberinde getirdi. İGE-İ ve İGE/Büyükşehirler sonuçları Ocak 2021’de açıklanıyor.

İNGEV Üst Kurulu Çalışmalarına Başladı

İNGEV vizyonunu ve kurumsallaşmasını   güçlendirmek, gelişimini ve yönetimini desteklemek üzere İNGEV Üst Kurulu çalışmalarına başladı. Üst Kurulda şu isimler yer alıyor:

TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu danışmanı Berrak Kutsoy, ALARKO Şirketler Topluluğu Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Business School Kurumsal Yönetişim Forumu Direktörü ve BM Global Compact Turkey Network Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melsa Ararat, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İNGEV Yönetim Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu ve İNGEV Başkanı Vural Çakır.

Üst Kurul insani gelişmenin yerel ve global trendlerini değerlendirirken, operasyon tarafında ise İNGEV yönetimine yeni stratejiler geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapacak.

ActHuman III’ün Odağı “Güçlü Kooperatifçilik”

İNGEV-İPM ortak girişimi ActHuman’ın 3. Başlığı “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” çalışmaları, 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu, belediyeler, üretim ve tüketim kooperatifleri, üniversite, uluslararası kuruluş ve sivil toplumdan temsilciler katıldı. Kooperatiflerin faaliyet yürüttüğü alanlarda değer zincirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve etkinliklerinin artırılması için finansal yapılarının, idari yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi kurulun ana başlıklarıydı. Kooperatifçilikte yeni vizyon, finansal güçlenme, kamuoyu algısı, destekleyici mevzuat, sosyal ekonomi ağı, sürdürülebilir ekosistem ve daha aktif bir değer zinciri 15 Ekim’de gerçekleştirilen bir çalıştayla masaya yatırıldı. “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” sosyal politika öneri raporu, Aralık 2020’de yayınlanıp ardından yaygınlaştırılacak.

Girişimcilikte Engel Yok

İNGEV tarafından Relief International iş birliği ve PRM desteğiyle devam eden “Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişim Yollarının Geliştirilmesi” projesinde önemli bir eşik atlandı. İstanbul’da yaşayan ve aktif olarak iş arayan geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi toplumdan engelli bireylere ulaşmayı amaçlayan proje kapsamında, Ağustos ayından itibaren “MS Ofis Kullanım” eğitimleri, Eylül ayı itibariyle de “Çağrı Merkezi” eğitimleri veriliyor. Ayrıca girişimci adayları, istihdam ve girişimcilik yoluyla şirket kurulum süreçlerine adım atmaya başladılar. İlerleyen aylarda, Türkiye’deki üretime katkı sağlayacak engelli girişimcilerin sayısını artırmayı ve verilecek eğitimlerle girişimci adaylara yol göstermeyi umuyoruz.

d-FAIRs’e Türkiye ve Dünyadan Büyük İlgi…

12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İNGEV d-FAIRs Kadın Giyim ve Ayakkabı Sanal Fuarı, 20 ülkeden yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Hem kırılgan KOBİ’leri desteklemek hem de sosyal uyum ve finansal entegrasyonu hızlandırmak için organize edilen sanal fuar türünün ilk örneklerinden.

İNGEV yeni bir bakışla, etkisini gittikçe kaybetmeye başlayan ‘matchmaking, eğitim, networking’ etkinlikleri yerine KOBİ’lerin marka konumlaması, ürün geliştirmesi, görsel yenilenmeleri, dijital dünyaya alışmaları ile birlikte kendilerini uluslararası ticarete açan yepyeni bir uygulamayı hayata koydu. İNGEV aynı zamanda sanal fuar gibi inovatif yöntemlerle Suriyeli ve dezavantajlı KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeyi, yerel ekonomiye ve ihracata olan katkılarını artırmayı amaçlıyor.

Bu uygulamada 39 Suriyeli KOBİ’ye çoğunluğu uluslararası satın almacı olmak üzere 800 kartvizit bırakılırken İNGEV’in üç dilde hazırladığı görsel ve kataloglardan oluşan KOBİ stantları 2.100 kez ziyaret edildi, yeni iş birlikleri ve büyük satın alım imkanları doğdu.

Aralarında UNDP, TÜRKONFED, EBRD, DEİK, Mavi Jeans, Metro Toptan gibi ulusal ve uluslararası kuruluş, kurum ve şirketlerden 20 konuşmacı paneller aracılığı ile fuar katılımcılarını faaliyetleri hakkında bilgilendirdiler. %68’inin yurtdışından katıldığı, toplam 2.500 kişinin kaydolduğu fuarda, katılımcı KOBİ reklamları 20 ülkede 12 milyon kişi tarafından seyredildi.

İNGEV, d-FAIRs Sanal Fuarının yeni başlığını belirlemek için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Fuar Panelleri için Tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=MxrhxRvSJoM&list=PLoRybKHcWWOcSngNw6qY2C0-nbujVesQ_

Dijital Kimlik Pilot Testine Tam Not

Hollandalı teknoloji firması Tykn, UNDP ve İNGEV iş birliğiyle mülteci girişimcilere yönelik ticaret odası işlemleri ve çalışma izni başvurularının blockchain tabanlı bir platformla gerçekleştirilmesini hedefleyen dijital kimlik pilot projesi başarıyla tamamlandı.

İş Geliştirme Mentorluğunda 2. Sene

İNGEV, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) iş birliği ile “İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin 2. yılına başladı. 10 Eylül’de gerçekleştirilen ‘kick-off’ toplantısı ile mentorler, 4 ay boyunca birlikte çalışacağı mentileri ile tanışırken mentiler de proje boyunca faydalanacakları hizmetler hakkında bilgi aldılar.

Farklı sektörlerden Suriyeli KOBİ’leri ve sektörlerinde öncü mentorleri bir araya getiren proje, 28 Suriyeli şirketin, yeni iş ağlarına tanıtılmalarını sağlıyor. Proje, aynı zamanda Suriyeli KOBİ’lerin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarında kapasitelerini artırmaya da destek veriyor. İkinci senemizde öne çıkan en önemli detay ise Suriyeli kadın işletme sahiplerinin de mentilerimiz olarak projede yer alması.

Bir başka kritik halka da kendi sektörlerinde KOBİ’lerin potansiyellerini ortaya çıkarırken, yaratıcı fikirlerler aracılığı ile operasyonel yapılarının da gelişmesini sağlayabilmek. İNGEV’in mentorluğe getirdiği yaratıcı yaklaşım, ciro ve satışların artırılması, markalaşmanın önünün açılması, daha güçlü bir Pazar konumlaması, dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi ve ekosistemin yeni bir satış vizyonu ile genişletilmesine odaklanıyor.

İNGEV’den Mardin’de Araştırma: Aşinalık Uyumu Besliyor

İNGEV, Mardin’deki sosyal uyum düzeyini ölçmek için bir araştırma tasarladı ve gerçekleştirdi. Tarih boyunca farklı din, dil ve kültürlerden topluluklara ev sahipliği yapan Mardin’in dokusu ve çok kültürlülüğü, yerel halk ve mülteciler arasında daha yüksek sosyal uyuma katkıda bulunur. Ev sahibi ve mülteci toplulukları arasındaki sosyal uyum; gruplar arası algı ve tavırlar, kişisel stres seviyeleri ve temas miktarı ile kalitesi gibi çeşitli göstergelere göre araştırıldı. Veri toplama süreci, ev sahibi topluluk ve mülteci topluluk üyeleriyle yüz yüze görüşmeleri ve Mardin’deki STK ve kamu kurumlarından temsilcilerle yapılan derinlemesine görüşmeleri kapsadı. Araştırma, şehirdeki sosyal entegrasyonu ve uyumu daha da güçlendirecek stratejiler hakkında öneriler sağladı. Araştırma, Mardin ile sınırlı kalmayarak, Türkiye’nin diğer bölgeleri veya farklı ülkelerde yapılacak sosyal uyum faaliyetlerine yönelik anlamlı bulgular da içeriyor.

Pandemiye Rağmen KOBİ’lere Destek

UNDP ile girişimcilere destek amaçlı yürüttüğümüz projede özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Covid19’un girişimcilere ve istihdama olan olumsuz etkisinin azalmaya başladığı ve yararlanıcılarımızın sayısında önemli bir artış gözlemlediğimiz bir dönem yaşadık.

Özellikle çalışma izni başvuruları sürecinde ciddi bir hızlanmaya şahit olduk ve proje ekiplerimiz 600’den fazla faydalanıcımızın çalışma izinlerini almayı başardı. Ek olarak salgının yayıldığı bahar aylarında durma noktasına gelen yeni girişimlerin şirketleşmesinde de bir toparlanma yaşandı. Bu dönemde 14 yeni firmaya kuruluş desteği verdik. Girişimci ve KOBİ’lere danışmanlık sağlayan ekibimiz özellikle dijitalleşme alanında gelen taleplere cevap vererek 100’e yakın firma ve KOBİ’ye destek sağladı.

Proje kapsamında şu ana kadar toplam 76 işletme kuruldu, 28’i limited şirket olarak toplam sermaye 3.065.000 TL sermaye ile kuruldu.

İNGEV danışmanları özellikle dijitalleşme, online satış ve pazarlama konularında, Suriyeli KOBİler için daha da kritik olduğu pandemi döneminde 100’den fazla girişimciyi destekledi.

Bunun yanı sıra UNDP iş birliği ile yeni başlayan bir başka proje kapsamında Türkiye’deki Suriyeli KOBİ’lere dijital altyapı ve nakit yardımı, dijitalleşme eğitimi ve dijital pazarlama gibi konularda çok amaçlı destekler sağlanacak.

İNGEV’den Dijital İş Fuarı

İNGEV kırılgan toplum kesimlerini destekleme çalışmalarını yeni bir açılımla güçlendirerek İNGEV Dijital Fuar (İNGEV d – FAIRs) etkinlik zincirini başlatıyor. İlk dijital fuar, 12-15 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ve Suriyeliler tarafından kurulan KOBİ’leri kapsayacak.

Fuar bünyesinde çeşitli seminerler, paneller, iş buluşmaları ve eğlence etkinlikleri de yer alıyor.

Üç dilde gerçekleşecek İNGEV d – FAIRs, Arapça konuşulan ülkelere yönelik ihracat başta olmak üzere, Suriyeli KOBİ’lerin iş olanaklarını artırmalarını ve Türkiye ekonomisine katkılarının güçlenmesini hedefliyor. Ayrıca, Suriyeli KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmelerine, iş ortaklıkları kurarak büyümelerine katkıda bulunmaya, bunun yanı sıra toplumsal faydayı artıracak imkanlar yaratmaya odaklanıyor.

İNGEV,  d-FAIRs için birçok ülkede dijital fuar operasyon hizmetlerini veren alanının öncü kuruluşu Endless Fairs ile iş birliği yaptı.

İki kuruluş da özellikle kırılgan toplum kesimlerinin desteklenmesini amaçlayan fuar etkinliklerini seri halde devam ettirmeyi amaçlıyorlar. İNGEV d-FAIRs operasyonlarını Soydan Cengiz yönetiyor.

Daha fazla bilgi için : https://www.ingev-dfairs.org/