“Türkiye’nin 2030 İklim Hedefi Yenilensin, Ekonomi Güçlensin”

İklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşlarının yürüttüğü Türkiye’nin 2030 iklim hedefinin iyileştirilmesi kampanyasına İNGEV olarak biz de destek verdik.

CAN Europe (Avrupa İklim Eylem Ağı) öncülüğünde gerçekleşen kampanya kapsamında ana talebimiz, Türkiye’nin iklim hedefinin “2030’a kadar %35 mutlak emisyon azaltımı” olarak güncellenmesi oldu. Emisyonlarımızı azaltmak için harekete geçerek hem küresel çabalara katkı verebiliriz hem de iklim eyleminin enflasyonla mücadele, enerjide bağımsızlık, yeni istihdam gibi ekonomik faydalarını görebiliriz.

“İstanbul Politikalar Merkezinin 2021 yılında hazırladığı Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: 2050’de Net Sıfır” çalışması “2030’a kadar %35 mutlak emisyon azaltımı” talebinin bilimsel ve ana dayanağıydı.

Kampanyanın iletişim faaliyetleri kapsamında hem yayınladığımız videolarda hem de sosyal medya postlarında iklim eyleminin ekonomik faydalarına yoğunlaştık.

https://birbucukderece.com/guclu-bir-iklim-hedefinin-turkiye-ye-faydalari

Kampanyadan öne çıkan videolar:

Comments are closed.