Güneydoğu’daki Kadınlara Yönelik Şiddetin Nedenleri

İNGEV TAM, başta KAMER olmak üzere, Türkiye’nin güneydoğusundaki ortaklarıyla iş birliği içinde, kadınlara yönelik şiddeti acil bir sorun olarak ele alıyor. Bu çalışma, CARE International Türkiye’nin ECHO tarafından finanse edilen kadınlara yönelik şiddetle mücadele programı kapsamında yürütülüyor. Amaç, güneydoğuda kadınlara yönelik şiddet kalıplarını kapsamlı bir şekilde belirlemek.

Araştırma, şiddet durumlarının rapor edilmemesini ve destek arayışının önündeki engelleri, ayrıca şiddetin kök nedenlerini belirleyerek durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu, etkili müdahale stratejileri geliştirmek için gerekli içgörüleri ve önerileri sağlıyor.

Araştırmadan öne çıkan bazı çarpıcı bulgular ise şöyle:

  • Kadına yönelik şiddet, ataerkil güç eşitsizlikleriyle tetikleniyor. Erkekleri ve erkek çocukları toplumsal cinsiyet dönüştürücü programlara dahil etmek kritik. Yanı sıra, “sorumlu babalığı” teşvik eden programlar daha sağlıklı yaşam tarzlarını destekliyor.
  • Topluluk odaklı müdahaleler, bireysel yardımın ötesine geçerek topluluk bağlarını güçlendirerek etkili müdahale stratejilerine daha anlamlı katkı veriyor.
  • Psikososyal destek grupları, günlük etkileşim, sorun paylaşımı ve güncel bilgilerin paylaşılması için bir platform sağlayarak kadınlar arasında güvenlik ve güçlenme duygusunu teşvik ediyor.
  • Toplumsal algıların değişen doğası, uzun soluklu destek hizmetlerinin önemini vurguluyor

Comments are closed.