Sosyal Kapsama için “Yerel Etki”

Belediyecilik alanında sosyal kapsama, toplumun her kesiminden bireylerin kent yaşamına etkin bir şekilde katılımını sağlama açısından hayati öneme sahip. Kapsayıcı belediyecilik uygulamaları sayesinde birçok topluluk, şehir planlaması ve yerel yönetim hizmetlerinden daha fazla yararlanabiliyor ve toplumsal uyum içinde yaşam kaliteleri artabiliyor. 

İNGEV, bu kapsamda yakın zaman önce hassas grupların hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinde daha fazla kapsanması ve geride bırakılmaması amacı ile “Yerel Etki” projesini yürütmeye başladı.

Proje kapsamında Bakırköy, Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer, Ataşehir, Fatih, Sultanbeyli, Kağıthane, Beykoz, Sultangazi ilçe belediyelerinde belediye başkanlarının ve sivil toplum temsilcilerinin sosyal kapsama konusundaki farkındalığını artırmak ve yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmek hedefleniyor.

“Yerel Etki” projesi ile bir sosyal kapsama haritalama web sitesi de kurularak İstanbul genelinde sosyal kapsama alanında hizmet veren kurumların konumlandığı bir web site oluşturulacak. Ayrıca sosyal kapsama alanında verilecek eğitimler videolaştırılırken Eylül ayında da bir sosyal kapsama kılavuzu e-kitap olarak yerel yönetimlerle paylaşılacak. 

Hollanda Kraliyeti Matra desteği ile yürütülen “Yerel Etki” projesi, farklı yerel yönetimlerin sınırları içinde yaşayan değişik hassas grupların durumunu anlama ve buna göre aksiyon almaya dair kritik bir rol oynayacak.

Burada dile getirilen görüşler İNGEV’e aittir. Dolayısıyla hiçbir biçimde Hollanda Kraliyeti Büyükelçiligi’nin resmi görüşleri olarak değerlendirilemez.

Comments are closed.