El Ele Deprem Bölgesindeki Kadınlara Destek Veriyoruz

Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da, ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) 18-29 yaş arası genç kadınlar için Kasım 2022’den beri yürüttüğümüz “Eleleyiz” projesinin bulgularını İstanbul Politikalar Merkezinin (İPM) ev sahipliğinde, 12 Şubat’ta Minerva Han’da paylaştık.

Üç ilden gelen proje katılımcısı genç kadınları ve NEET alanında başarılı projeler yürüten diğer uzmanları dinledik. Program uygulamasında yerelleşmenin önemini, doğru bir faydalanıcı tanımı için doğru bir NEET segmentasyonu gereğini, kadın istihdamını geleneksel iş kalıplarının dışında düşünmeyi, özellikle yerel ölçekte çalışan özel sektörün ihtiyacın belirlenmesinden uygulamaya kadar tüm aşamalarda dahil olmasının önemini ve ev bakım ekonomisi ile ücret dengesinin doğru kurulması üzerine konuştuk.

“Eleleyiz” projesinde NEET kadınların, iş gücüne, istihdama ve geçim kaynaklarına erişimi için Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’te 110 kadına çeşitli ekonomik güçlenme aktiviteleri sunuldu. Kariyer webinarları, istihdam danışmanlığı ve mentorluk, e-devlet onaylı mesleki eğitim sertifikaları gibi aktiviteleri içeren projenin istihdama dönüşme oranı da umut verici oldu.

Şubat 2024 itibarıyla proje kapsamında:

  • Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa’da yaşayan 372 kadının iş gücüne, istihdama ve geçim kaynaklarına erişime yönelik desteğe ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı.
  • İlgili kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve STK’ların temsilcileriyle 62 ortaklık toplantısı düzenlendi.
  • Sunulan hizmetlerden yararlanmak için projeye 971 kadın başvurdu; katılmak üzere 349 kadın seçildi ve 260 kadın projenin çevrim içi platformuna üye oldu.
  • 77 NEET kadın çeşitli konularda verilen kariyer webinarlarına katılarak iş arama ve iş başvurularıyla ilgili konularda bilgi edindi.
  • 110 NEET kadın, Ekim ve Kasım 2023’te Ön Muhasebe ve Dijital Pazarlama –  Sosyal Medya Yönetimi konularında mesleki eğitim kurslarını tamamlayarak sertifika aldı.
  • 103 kadın 201 kariyer planlama oturumu ile mentor desteğine erişti.
  • 18-29 yaş aralığında 97 kadın, mentorları ile birlikte hazırladıkları kariyer yol haritaları ile istihdama katılım kapasitesini artırdı.
  • 14 NEET kadın edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak kalıcı istihdam olanaklarına erişti.

“Eleleyiz” projesi Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında uygulanmaktadır.

“Eleleyiz”i, paydaşlarımızla birlikte bütün Türkiye’ye yaygınlaştırmak ve bu alanda iş birlikleri oluşturmak üzere çalışmaya devam ediyoruz.

“Eleleyiz” Projesinin Basın Yansımaları:

Comments are closed.