Bülten

“Takipteyiz”: Girişimcilerde Durum Güncellemesi

İNGEV, çeşitli programlarla girişimcilere en yoğun destek veren kuruluşlardan biri.  İNGEV, girişimci desteklerini düzenli olarak geliştirmeyi esas alan yeni bir pilot program başlattı. Bu programla, geçtiğimiz yıllarda destek alan girişimcilerden seçilmiş örnek gruplarla toplantılar yapılıyor.

Bu toplantılarda girişimcilerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması hedefleniyor. Aynı zamanda çeşitli destek programlarının işleyiş süreçleri tartışılarak gelişme yolları belirleniyor. Böylece yapılmış desteklerin boşa gitmemesi ve yeni desteklerin de doğru programlanması sağlanacak.

Pilot Programın ilki Şanlıurfa’daki 10 genç kadın girişimci ile gerçekleştirildi.  Takipteyiz toplantısına İNGEV Başkanı ile birlikte danışmanlar ve Şanlıurfa Destek Merkezi yöneticileri katıldı.

İNGEV MARUF’21 Etkinliğinde İki Panele Ev Sahipliği Yaptı

1-3 Ekim tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilen MARUF’21 (Marmara Urban Forum 2021) bu seneki mottosu “Çözüm Üreten Kentler” oldu. Forum, küresel gündem ile yerel ihtiyaç ve öncelikleri bir arada değerlendirerek kentin tüm paydaşlarıyla birlikte çözüm arayışına girme çabasını ortaya koymak amacıyla organize edildi. Forumun iki paneline İNGEV destek verdi ve ev sahipliği yaptı.

 

Vural Çakır: “Yerel yönetimlerin SKA’lar özelinde yürüttüğü çalışmaların hepsine yön veren olgu İnsani Gelişme, bu bir fikriyat.”

Etkinliğin ilk günü gerçekleşen “Seyir Defteri: SKA Yolculuğunda Gönüllü Yerel Raporlama” panelinde Başkan Vural Çakır, yerel yönetimlerin SKA’lar (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları) özelinde yürüttüğü çalışmaların hepsine yön veren olgunun İnsani Gelişme olduğunu hatırlattı, bunun bir fikriyat olduğunu söyledi. Çakır konuşmasına şöyle devam etti.

 • “Yerel yönetimler, büyükşehirler, ilçeler, günlük hayata dahil olmuş, nüfuz eden, vatandaşı ile sürekli temas halinde, SKA’ları günlük olarak konumlamış, içselleştirmiş ve yerelleştirmiş kurumlar olmalı ve bu yönde çalışmalı. Soyut kalmak en büyük risk!”
 • “Hedeflerin ve göstergelerin yerelleşmesi en kritik konu. Özellikle insani gelişmenin bağımsız ölçümlenmesi ve bunun için de yerel yönetimlerin bağımsız ve güvenilir bir kurumca denetlenmesi gerekiyor.”
 • “Verilerin nesnel olarak hayata yerleşmesi ve yerelleşmesi bir başka dikkat çekici konu. Önümüzdeki yıl yerel yönetimlerin 2030 gündemi hedeflemelerine destek olacak, hepsinin objektif bir şekilde erişebileceği açık bir portal için çalışıyoruz.”
 • Panel, İNGEV, Marmara Belediyeler Birliği, UN-Habitat ve UN SDSN iş birliğinde gerçekleştirildi. Barcelona, Kolombiya, İzmir ve Sultanbeyli’den üst düzey yerel yönetim temsilcileri VLR (gönüllü yerel değerlendirme) deneyimlerini paylaştı.

 

Vural Çakır: “Mülteci konusu evrensel bir insanlık sorunu, bu sadece bir sınır ülkesi meselesi değil.”

Etkinliğin ikinci gününde ise “Mülteci Girişimciler: Kalkınma ve Sosyal Uyum İçin Öncüler” başlıklı panelde mülteci girişimciliği genel hatlarıyla tartışıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan Vural Çakır, mülteci konusunun evrensel bir insanlık sorunu olduğunu, sadece bir sınır ülkesi meselesinden ibaret olmadığını belirtti. Çakır’ın konuşmasından diğer başlıklar ise şöyle:

 • “Şu anda Berlin’de ya da Almanya genelinde halen en öncelikli çalışma alanlarından biri sosyal uyum. Türklerin Almanya’ya gidişinin yaklaşık 60 yıllık bir tarihçesi var. Bu konu evrensel bir konu ve sosyal uyumun başarılması çok uzun yıllar alacak bir süreç.”
 • “Türkiye’de yaşayan mülteciler, artık bizimle yaşıyorlar, bu insanlar bizim yeni vatandaşlarımız. Kentin iş gücü hayatına ve istihdama katkılarını artırmak için kalkınma ve sosyal uyumu destekleyecek bir yol haritası belirlemek ve bu yoldan da çıkmamak gerekiyor.”
 • “Şu anda iş gücü hayatındaki duruma bakarsak, 951 bin Suriyeli her gün işe gidiyor. Buna ek olarak tahmini mülteci sermayeli 15.000 şirket, 140 bin civarında serbest çalışan mevcut. Yine bu topluluk özelinde %36 civarında ciddi bir işsizlik de söz konusu.”
 • “Bankacılık ve KOBİ finansmanı konusunda eşitlikçi bir yaklaşımla mülteci girişimciliğinin, ev sahibi topluluk gibi sürece dahil olması kritik bir konu. Aynı zamanda erkek dominant olmayan, kadın girişimciliğini de iş gücüne katan bir formül geliştirilmeli.”
 • “Ticarette kayıt içi çalışmayı cesaretlendirecek düzenlemeler gerekiyor. Mülteci girişimciliğinin tedarik sistemine ve Türkiye ticaretine entegrasyonu çok önemli. Kente özel ve kente uygun girişimcilik, meslek edindirme ve dil eğitimleri üzerine kafa yorulmalı.”
 • “Sosyal uyum ve kalkınmada başarmak istiyorsak, siyaset üstü, insani gelişme merkezli, huzurlu ve erdemli bir kent için yeni vatandaşlarını ve şehrin eski sahiplerini de kapsayacak bir strateji oluşturulmalı.”

“Mülteci Girişimciler: Kalkınma ve Sosyal Uyumun Öncüleri” panelinde yine UNDP ve SİBA’dan (Suriyeli Uluslararası İş İnsanları Derneği) katılımcılar, Türkiye’de mülteci girişimciliği ile ilgili genel bir resim çizerken ikinci kısımda ise ilham veren mülteci kadın girişimciler, şirket kurma ve ticaret yolculuklarını anlattılar.

İNGEV’den Telegram’da Girişimcilik Hizmeti!

2400’ün üzerinde mülteci girişimciyi barındıran İNGEV Telegram grubu, Türkiye’nin en büyük mülteci girişimcilik eko-sistemlerinden biri.

Grubun editöryal masası, “Her Güne Bir Tavsiye” adı ile finans, hukuk, iş geliştirme, dijitalleşme konusunda işletme sahiplerinin gündelik hayatlarına dokunacak bilgiler paylaşıyor.

Aynı zamanda, “Biliyor muydun?” başlığı ile bu dört alanda terminolojik sözlükler hazırlayarak mülteci işletmecinin Türkiye’deki farklı mevzuatları anlamasını da sağlıyor.

Grubun bir kuvvetli çalışması da her ay yaptığı anketler. Anketlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda, işletmelerin o ay özelindeki en önemli ihtiyaçlarını da oluşturan grup, gündemini bu gelişmelere göre şekillendiriyor.

2021 Eylül ayının en sıcak konuları “POS Makinesi Nasıl Alınır, Ne Amaçla Kullanılır, Avantajları Nelerdir” oldu.

Learning Forward: “Formül Doğru Müfredat ve İçerikte”

İNGEV Eğitim departmanının düzenlediği “Learning Forward” çevrim içi etkinliği,

eğitim içerikli etkinliklere on bininci katılımcıyı kutlamak ve Türkiye’de kapasite geliştirme ve etkili eğitimin önemini konuşmak için gerçekleşti.

Etkinlikte özellikle eğitimde dijitalleşme, öğrenmenin hayat boyu olması, doğru müfredat ve içerik, dijital ayak izi başlıkları öne çıktı.

Bu başlıklara ek olarak kapsayıcı ve etkisi yüksek eğitim için bir reçete de oluşturuldu.

 • Katılımcı ve eğitimci profilinin doğru eşleşmesi,
 • Dijitalleşmede izleme ve değerlendirme,
 • Eğitmenin kendini gelişmelere göre güncellemesi,
 • Değişimlere karşı daha çevik olan bir eğitim eko-sistemi.

Etkinliği kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için

“Beşinci Mevsim: Afetlerle Topyekûn Mücadele Mümkün mü?” 17 Kasım’da…

İNGEV, Habitat Derneği, TEPAV ve TÜRKONFED iş birliği ile hayata geçen “Değişiyor muyuz?” platformu ikinci büyük online etkinliği için hazırlanıyor.

Platform, 1-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek BM Glasgow İklim Değişikliği Konferansı sonrasında, yaz boyunca tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınları ve diğer doğal afetlerin doğru yönetimine dair bir etkinlik düzenleyecek.

“Değişiyor muyuz?” platformu, 17 Kasım’da düzenleyeceği online buluşma aracılığı ile Türkiye’de afet yönetimi konusunda farkındalık artırmayı hedefliyor.

“Beşinci Mevsim: Türkiye’de afetlerle topyekûn mücadele mümkün mü?” etkinliği, dünyada afetlerle nasıl mücadele ediliyor, bir ülke eylem planı oluşturmak için ne yapılmalı, Türkiye özelinde ihtiyaçlarımız neler gibi üç kritik ana konuya ek olarak Türkiye’nin Paris iklim antlaşmasını kabulü ve Glasgow konferansının etkilerine de odaklanacak.

İklimdaşları bekliyoruz! Çevrimiçi etkinlik katılım detayları çok yakında…

Sürdürülebilir Bir İş Yeri: Türkiye

Bir başka mülteci girişimciliği projesi olan “Sürdürülebilir İşyeri Türkiye”de de Suriyeli KOBİ’lerin Türkiye’de iş hayatında karşılaştıkları sorunlarla ilgili doğru ve güncel bilgiye ana dillerinde erişmelerini ve iş yerlerini büyütme hedeflerine destek amaçlandı.

“Sürdürülebilir İşyeri Türkiye” projesi ile 2.168 KOBİ temsilcisine Çağrı Destek Hattı üzerinden bilgilendirme yapıldı. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre belirlenen konularda düzenlenen internet seminerleri ile 250 kişiye ulaşıldı. 265 KOBİ’ye iş geliştirme, 127 KOBİ’ye finans ve 57 KOBİ’ye hukuk danışmanlığı verildi.

Gençler ve Kadınlar Dijital Ekonomi İçin Hazırlanıyor!

İNGEV, Türkiye’de gençlerin ve kadınların dijital ekonomi için hazırlanması çalışmalarına hız verdi. Dijital sektörde kadın istihdamının güçlendirilmesi için 200 kadına sosyal medya yönetimi, grafik tasarımı, dijital pazarlama gibi farklı alanlarda teknik eğitimler düzenleyecek olan İNGEV, Re-Coded koordinasyonunda kadınların işe yerleştirilme süreçlerine online kariyer fuarı ve destek hizmetleri ile katkı verecek.

Girişimcilik eğitimleri, verilecek mikro hibe desteği ve danışmanlık desteği ile 40 kadının girişimciliği güçlendirilecek.

Projenin bir başka önemli boyutunda da kadınların liderliğinde yönetilen 40 şirketin dijital kapasitesini artırmak için “Online İletişim ve Sosyal Medya Yönetimi” eğitimleri verilecek. Ayrıca mikro destek paketi ile şirketlerin sosyal medya yönetimi ve şirket tanıtım materyallerinin hazırlanması için destek sağlanacak.

İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi tarafından verilecek “Pazara Giriş” mentorluk desteği ile kadın girişimcilerin satış, pazarlama ve iş geliştirme kapasiteleri artırılacak.

İNGEV, “Türkiye’de Gençlerin ve Kadınların Dijital Ekonomi İçin Hazırlanması” projesini Re-Coded, RIZK iş birliğinde ve PRM desteği ile yönetecek.

Dijital Vatandaşlık: Daha Yüksek Toplumsal Güven İçin Daha İyi Dijital İletişim Şart

İNGEV, Facebook ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Dijital Vatandaşlık Programının temel amacı, Türkiye’nin dijital vatandaşlık konusundaki farkındalığını anlamak ve bu alandaki dijital okur-yazarlık ihtiyaçlarına çözümler sunmak.  Üç aşamadan oluşan çalışmanın ilk aşamasında tüm Türkiye’yi kapsayan geniş çaplı bir bilgi, tutum ve algı araştırması gerçekleşti.

Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin Dijital Vatandaşlık konusunda gelişmeye en açık noktası dijital dünyada birbirimizle iyi iletişim. Bu alandaki gelişmelerin toplumsal güveni ve ortak fayda anlayışını artırması muhtemel. Ön yargı, dezenformasyon ve nefret söylemi gibi unsurları barındıran dijital iletişim konusunda farkındalık seviyesini artırmak için bir dizi çalıştay organizasyonu ve videolu içerik üretimi için hazırlıklar başladı.

Şanlıurfa’da İş ve İstihdam Yaratmaya Devam!

Bir senelik proje dönemi boyunca Şanlıurfa ve Kilis’te 450 KOBİ’ye ulaşıldı ve ihtiyaçları tespit edildi.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre özelleştirip hukuk, finans, dijitalleşme, satış-pazarlama, yönetim ve ağ geliştirme konularına odaklanarak düzenlenen kapasite geliştirme eğitimlerine Şanlıurfa’dan ve Kilis’ten 543 KOBİ katıldı ve iş becerilerini artırdı.

Yoğun ilgiyle başvuru alınan Girişimcilik Programında 158 kişi 20 saatlik “Temel Girişimcilik Eğitimi”ne katıldı. 83 kişi 100 saatlik “İleri Girişimcilik Eğitimi”ni başarıyla bitirdi ve iş planlarını sundu.

Farklı paydaşlardan oluşan Hibe Komitesi, program mezunlarının iş planlarını değerlendirdi ve 45 girişimci iş yerlerini kurmak için hibe almaya hak kazandı ve 45 yeni firma kurulmuş oldu.

Formel iş yerlerinin öneminin, yükümlülüklerinin ve iş yerleri için formelleşme adımlarının anlatıldığı “İş Yeri Formelleştirme Seminer”lerine 81 KOBİ temsilcisi katıldı, 35 firma için ruhsat alınıp legal birer işletme olmaları sağlandı.

Şanlıurfa’da 50 paydaş ve KOBİ’nin katılımıyla KOBİ’ler, potansiyel müşteriler, paydaşlar ve üniversite arasındaki iletişimi ve iş birliğini geliştirmek için “İş Ağı Geliştirme” etkinliği düzenlendi.

Sosyal Uyum Gelişme Raporu, Türkiye’deki Güncel Sosyal Dinamiklerin Daha İyi Anlaşılmasını Sağlıyor

İNGEV adına araştırmacı Aysen Ataseven’in raportörlüğünü yaptığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Sosyal Uyum Gelişme” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanırken, 2018’de Prof. Dr. Fuat Keyman önsözü ile çıkan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporunun da bir karşılaştırması niteliğinde. Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama yönelik önemli bir gösterge olarak, konunun ilerleyen dönemlerde de takip edilmesini mümkün kılacak.

Araştırma, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede, konuyu daha net anlamak için, bir “Sosyal Uyum Endeksi”nin hazırlanması hedeflendi. Araştırma yaklaşımında sosyal uyum, kavramsal çerçevesine bağlı kalarak, üç ana başlık altında incelendi:

 • Bağlantılılık
 • Sosyal İlişkiler
 • Ortak Fayda Anlayışı

Buna göre sosyal uyuma konu olan olgular her bir konu başlığında belirlendi ve buradan hareketle soru setleri oluşturuldu.

Genel Sosyal Uyum Endeksi

*Bu çalışmada kullanılan model, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ve Bertelsmenn Stiftung’un sosyal uyum modelinden modifiye edilmiştir.

Sosyal uyum, büyük göçün ve kutuplaşmanın gerçekleştiği ve temel politik kararlara ilişkin bölünmeleri tetiklediği dünyanın geri kalanında olduğu gibi son yıllarda Türkiye’nin de politik ve toplumsal gündemindeki en önemli konulardan birisidir.

2018 yılında İNGEV, İstanbul Politikalar Merkezi ile sosyal uyum sürecine bir araştırma yaklaşımı geliştirmiş, anket düzenlemiş ve Türkiye’nin sosyal uyum manzarasını gösteren, mevcut güçlükler kadar bütünleştirici destekleri tanımlayan ve Türkiye’deki toplumsal bütünlüğü iyileştirmek için karar vericilere politika önerilerinde bulunan bir Sosyal Uyum Raporu yayınlamıştı.

Konu önemini korumaya devam ettiği için İNGEV 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürütülen ve mevcut durumda Türkiye’deki toplumsal bütünlüğün dinamiklerindeki geçişleri izlemek için İnsani Gelişme Monitörü çalışması kapsamında bir Sosyal Uyum Gelişme Raporu yayınladı. Monitör çalışması toplumsal bütünlüğe ilişkin son gelişmelerin yansımalarının anlaşılmasına izin veriyor.

Türkiye 2018 yılından bu yana bir sistem değişimi sürecinden geçmekte ve gözden geçirilmiş toplumsal normları inşa etmek, toplumsal gerginlik eksenlerini yeniden ele almak, politik alanı onarmak ve politik organların ilişkilerini yeniden tanımlamak için gereksinimlerin ortaya çıktığı bir geçiş ve yeniden yapılanma dönemini deneyimliyor.

Türkiye söz konusu bu geçiş döneminden geçerken, salgın senesi olan 2020, vatandaş-devlet ilişkilerine yönelik birçok hayati alanda tüm dünya çapındaki hükümetler için gerçekten bir test yılı haline gelmiştir. Sosyal uyum konusuna da yansıyan çeşitli konulara ilişkin vatandaşların değerlendirmelerini kaçınılmaz bir biçimde etkileyen salgın boyunca tüm hükümetlerin kilit uygulama alanları şeffaflık, güçlü eylem ve ekonomi yönetimi olmuştur.

Rapor için: