Bülten

Sosyal Uyum Gelişme Raporu, Türkiye’deki Güncel Sosyal Dinamiklerin Daha İyi Anlaşılmasını Sağlıyor

İNGEV adına araştırmacı Aysen Ataseven’in raportörlüğünü yaptığı, Türkiye genelinde 26 ilde 1514 görüşmeden elde edilen bulgularla hazırlanan “Sosyal Uyum Gelişme” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanırken, 2018’de Prof. Dr. Fuat Keyman önsözü ile çıkan “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporunun da bir karşılaştırması niteliğinde. Bu çalışmada oluşturulan Sosyal Uyum Endeksi, toplumsal yaşama yönelik önemli bir gösterge olarak, konunun ilerleyen dönemlerde de takip edilmesini mümkün kılacak.

Araştırma, siyasi kutuplaşmanın arttığı tespit edilen son dönemde, Türkiye toplumunun sosyal uyum düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çerçevede, konuyu daha net anlamak için, bir “Sosyal Uyum Endeksi”nin hazırlanması hedeflendi. Araştırma yaklaşımında sosyal uyum, kavramsal çerçevesine bağlı kalarak, üç ana başlık altında incelendi:

  • Bağlantılılık
  • Sosyal İlişkiler
  • Ortak Fayda Anlayışı

Buna göre sosyal uyuma konu olan olgular her bir konu başlığında belirlendi ve buradan hareketle soru setleri oluşturuldu.

Genel Sosyal Uyum Endeksi

*Bu çalışmada kullanılan model, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) ve Bertelsmenn Stiftung’un sosyal uyum modelinden modifiye edilmiştir.

Sosyal uyum, büyük göçün ve kutuplaşmanın gerçekleştiği ve temel politik kararlara ilişkin bölünmeleri tetiklediği dünyanın geri kalanında olduğu gibi son yıllarda Türkiye’nin de politik ve toplumsal gündemindeki en önemli konulardan birisidir.

2018 yılında İNGEV, İstanbul Politikalar Merkezi ile sosyal uyum sürecine bir araştırma yaklaşımı geliştirmiş, anket düzenlemiş ve Türkiye’nin sosyal uyum manzarasını gösteren, mevcut güçlükler kadar bütünleştirici destekleri tanımlayan ve Türkiye’deki toplumsal bütünlüğü iyileştirmek için karar vericilere politika önerilerinde bulunan bir Sosyal Uyum Raporu yayınlamıştı.

Konu önemini korumaya devam ettiği için İNGEV 2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürütülen ve mevcut durumda Türkiye’deki toplumsal bütünlüğün dinamiklerindeki geçişleri izlemek için İnsani Gelişme Monitörü çalışması kapsamında bir Sosyal Uyum Gelişme Raporu yayınladı. Monitör çalışması toplumsal bütünlüğe ilişkin son gelişmelerin yansımalarının anlaşılmasına izin veriyor.

Türkiye 2018 yılından bu yana bir sistem değişimi sürecinden geçmekte ve gözden geçirilmiş toplumsal normları inşa etmek, toplumsal gerginlik eksenlerini yeniden ele almak, politik alanı onarmak ve politik organların ilişkilerini yeniden tanımlamak için gereksinimlerin ortaya çıktığı bir geçiş ve yeniden yapılanma dönemini deneyimliyor.

Türkiye söz konusu bu geçiş döneminden geçerken, salgın senesi olan 2020, vatandaş-devlet ilişkilerine yönelik birçok hayati alanda tüm dünya çapındaki hükümetler için gerçekten bir test yılı haline gelmiştir. Sosyal uyum konusuna da yansıyan çeşitli konulara ilişkin vatandaşların değerlendirmelerini kaçınılmaz bir biçimde etkileyen salgın boyunca tüm hükümetlerin kilit uygulama alanları şeffaflık, güçlü eylem ve ekonomi yönetimi olmuştur.

Rapor için:

İNGEV, Kadınların Başarısının Önündeki Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

Türkiye’de yaşayan engelli kişi sayısına ilişkin elimizde bulunan en son veri 2013 yılında yayınlanan Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına dayanmaktadır ve buna göre Türkiye’deki kadın nüfusunun %7.9’u engelli kadınlardan oluşmaktadır. Engelli kadınlar hem kadın hem de engelli olmaları sebebiyle çoklu ayrımcılığa uğramakta ve birçok hak ihlali ile karşı karşıya kalmaktadır ancak bu sorunlar toplum nezdinde yeterince görünür değildir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi de engelli kadınlara özel atıf yaparak engelli kadınları ve sorunlarını görünür kılmaya çalışmakta ve Taraf Devletleri engelli kadınları güçlendirecek özel tedbirleri almaları için teşvik etmektedir.

Engelli kadın ve kız çocuklarının; toplumsal yaşama tam ve etkin katılımının sağlanması, karar alma süreçlerine katılımlarının arttırılması, uluslararası ve ulusal mevzuatta yer alan hak ve özgürlüklerden tam olarak faydalanabilmelerinin sağlanması İNGEV’in de odağında olan çalışmalardır.

Engelli kadınların ayrımcılığa maruz kaldığı başlıca haklardan biri de çalışma hakkıdır. İNGEV olarak Mart 2020’den bu yana Relief International partnerliğinde ve BPRM fon desteği ile yürüttüğümüz ‘Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişimin Geliştirilmesi Projesi’nde engelli kadınlar öncelikli hedef grubumuzdur.  Engelli kadınların çalışma hakkından tam ve etkin biçimde faydalanabilmeleri için proje kapsamında katılımcılarımıza istihdam ve girişimcilik desteği sağlıyoruz. İşitme engelli Seren Göknar da girişimcilik desteğimizden faydalanan isimlerden biri oldu. Önemli mutfaklarda aşçılık ve pastacılık deneyimi olan Seren Göknar, kendi pasta atölyesini kurmak için bize başvurdu ve girişimcilik desteğinden faydalanarak ‘Sessiz Fırın’ adlı atölyesini kurarak hayallerine kavuştu.

Anadolu Ajansı da bu başarı hikayesini haberleştirerek daha fazla kişinin Seren’in başarısından haberdar olmasını sağladı.

Anadolu Ajansı haber linki için tıklayınız.

Mülteci Kadın Firmalarının Dijitalleşmesine Destek

Covid-19 salgını ikinci yılına girerken, işletmelerin dijitalleşmesi ve uzaktan çalışma yeteneği her zamankinden daha önemli hale geldi. INGEV’in yürüttüğü Suriyeli KOBİ’lere acil destek projesinin uygulanması sırasında, 48 kadın liderliğindeki mülteci şirketi, acil iş ihtiyaçlarını finanse etmek için bir mini kurtarma hibesi aldı.

Kadınların liderlik ettiği bu 48 mülteci şirketinden %31’i, marka bilinirliğini artırmak ve daha geniş ve yeni müşteri tabanına ulaşmalarını sağlamak için dijital pazarlama desteği de aldı.

Ayrıca% 44’ü sınırsız internet erişimi ve yine bulut tabanlı iş yönetim araçlarına erişim konularında dijital altyapı hibe desteği aldılar. Dijital altyapı hibeleri, mevcut iş ortamında faaliyet gösterebilecek dijitalleştirilmiş bir ticaretin temellerini atmayı amaçlıyor.

Son olarak, INGEV tarafından düzenlenen ve Covid-19 salgınının getirdiği güncel zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan eğitimler, dijital iletişim araçları, dijital pazarlama uygulamaları, dijital satış kanalları, sosyal medya araçlarının yönetilmesi gibi konularda tüm hızıyla sürüyor.

Projenin finansmanını Japon Hükümeti sağlarken, proje UNDP iş birliğinde yürütülüyor.

EBRD, KOBİ’lerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmaları için İNGEV Mentorlarına Teşekkür Etti

Suriyeli girişimcilere şirketlerinin iş geliştirme kapasitelerine destek vermek için başladığımız EBRD destekli mentorluk projesinin ikinci yılı, beklenildiği üzere çevrim içi olarak tasarlanmış ve bu süreçte Türkiye’nin birçok şehrinden mentiler, sektöründe Türkiye’de tanınan mentorlerle bir araya gelmişti. Covid-19 sürecinde ticaretlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve kapasitelerinin gelişmesi için girişimciler, İNGEV mentorleri ile bir seri görüşmeler gerçekleştirmişti.

Bu süreçte girişimciler, kamudan özel sektöre, sektörel derneklerden özel girişimlere kadar birçok yeni ağ ile etkileşime girerken sahip oldukları girişimlerin zayıf yanlarını güçlendirme ve kurumsallıklarını bir aşama daha yukarı taşıma fırsatını buldular.

EBRD iş birliğinde yürüttüğümüz “İş Geliştirme Mentorluğu” projemizin mentorleri, şubat ayında EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Hande Işlak ile bir çevrim içi teşekkür etkinliğinde bir araya geldi. Tüm mentorlarımıza ve EBRD’ye bizimle bu yolda yürüdükleri için teşekkür ediyoruz.

Antroposende Eşitsizliklerle Mücadele

UNDP 2020 İnsani Gelişme Raporu’nun “İNGEV Penceresinden: Antroposen’de Eşitisizliklerle Mücadele ve Sosyal Kapsama” temalı Çevrimiçi Takip Toplantısı, İNGEV sosyal girişimi VibioTV’de canlı yayınla 17 Mart’ta düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu’nun (İGR) Türkiye lansmanı, UNDP Türkiye, Habitat Derneği, İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle 16 Aralık 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti.

İNGEV Başkanı Vural Çakır: “Eşitsizliklerle mücadele bir hayatta kalma sorunu haline geldi. Bir bebeğin ailesinin gelir grubu, hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalabileceği eşitsizliklerde çok etkili bir faktör haline geliyor. ”

UNDP Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan: “Gezegen üzerinde büyük bir baskı uygulamadan çok yüksek insani gelişmeye ulaşmış tek bir ülke yok. Dünyaya “maliyeti olmayan” yüksek bir insani gelişme düzeyine ulaşmaları için tüm ülkeleri desteklemeliyiz. Değişimi getirmesi gereken nesil biziz. ”

LOSC Lille ve Türk Milli Takım Oyuncusu Yusuf Yazıcı: “Dünyadaki sorunların büyüklüğüne rağmen her şey bizim elimizde. Gezegenimize zarar vermeden eşitsizlikleri azaltabilir ve aynı zamanda gelişebiliriz. İstersek başarabiliriz!”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990’dan beri yayımlanan İnsani Gelişme Raporlarının 30. Yıl Sayısı, tüm insanlığı insani gelişmenin geleceği için gezegenimiz ile denge içinde yeni bir yol çizmeye çağırıyor.

Küresel lansmanı 15 Aralık 2020 tarihinde yapılan “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu (İGR), insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden dengeleme ve insan yaşamını kalıcı olarak iyileştirmeye odaklanıyor.

Antroposen (insan çağı) dediğimiz yeni jeolojik çağda, insanlar gezegeni bilinçli olarak şekillendiriyor. Eylemlerimiz, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin çöküşü, okyanusların asitlenmesi, hava ve su kirliliği ve toprak bozulmasına neden oluyor. Gezegenimizin biyoçeşitliliği tepetaklak gidiyor; türlerin çeyreği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya, bunların bir kısmı birkaç on yıl içinde yok olacak. Bu yeni çağda, insani gelişme nasıl değişecek? İnsan özgürlüklerini, seçimlerini ve eylemliliğini genişleten ve aynı zamanda gezegenimizin üzerindeki baskıları ortadan kaldıran yeni bir yolu nasıl bulabiliriz?

Bu sorulara odaklanan rapor, eşi görülmemiş bu pandemiden düze çıkışın çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir olabileceğini gösteren veriler sunuyor.

Yayını izlemek için tıklayın.

İNGEV’den Dijital İş Fuarı

İNGEV kırılgan toplum kesimlerini destekleme çalışmalarını yeni bir açılımla güçlendirerek İNGEV Dijital Fuar (İNGEV d – FAIRs) etkinlik zincirini başlatıyor. İlk dijital fuar, 12-15 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecek ve Suriyeliler tarafından kurulan KOBİ’leri kapsayacak.

Fuar bünyesinde çeşitli seminerler, paneller, iş buluşmaları ve eğlence etkinlikleri de yer alıyor.

Üç dilde gerçekleşecek İNGEV d – FAIRs, Arapça konuşulan ülkelere yönelik ihracat başta olmak üzere, Suriyeli KOBİ’lerin iş olanaklarını artırmalarını ve Türkiye ekonomisine katkılarının güçlenmesini hedefliyor. Ayrıca, Suriyeli KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmelerine, iş ortaklıkları kurarak büyümelerine katkıda bulunmaya, bunun yanı sıra toplumsal faydayı artıracak imkanlar yaratmaya odaklanıyor.

İNGEV,  d-FAIRs için birçok ülkede dijital fuar operasyon hizmetlerini veren alanının öncü kuruluşu Endless Fairs ile iş birliği yaptı.

İki kuruluş da özellikle kırılgan toplum kesimlerinin desteklenmesini amaçlayan fuar etkinliklerini seri halde devam ettirmeyi amaçlıyorlar. İNGEV d-FAIRs operasyonlarını Soydan Cengiz yönetiyor.

Daha fazla bilgi için : https://www.ingev-dfairs.org/

Engelli Faydalanıcılarımız için İş Eşleştirmeleri Başlıyor

Relief International ile iş birliği ve PRM desteğiyle devam eden “Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişim Yollarının Geliştirilmesi” projesi çok önemli bir aşamaya geldi. İstanbul’da yaşayan ve aktif olarak iş arayan Suriyeli ve Türk engelli bireylere yönelik “Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimlerimiz Haziran ayında tamamlandı. Projenin bir sonraki aşamasında, adaylar için gerekli görülen mesleki eğitimlerin verilmesi ve İstanbul’daki sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik iş eşleştirmelerinin başlanması öngörülüyor.

İNGEV GDM’den Mülteci Girişimcilere Dijitalleşme Aşısı

Mülteci Girişimciler, iş fikirlerini hayata geçirme, geçim kaynaklarına ulaşma ve istihdam yaratma noktasında karşılaştıkları birçok zorluğa, Covid-19 salgınının yarattığı yeni sürecin de eklenmesiyle birlikte ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Bu kritik dönemde firmaların dijitalleşme ve e-ticaret olanaklarından yararlanmalarının rekabetçiliklerini sağlayabilmeleri açısından hayati bir öneme sahip olduğu ortaya çıktı. Mülteciler tarafından kurulan KOBİ’lerin bu ihtiyaçlarına destek vermek için İNGEV, UNDP iş birliği ile kapsamlı destekleri hayata geçirdi.

İNGEV GDM’nin uzman ekibi bu süreçte 40’tan fazla mülteci girişimci ve KOBİ’ye dijital iletişim/dijital araçları kullanma danışmanlığı, kurumsal sosyal medya hesap oluşturulması ve yönetimi, çeşitli e-ticaret platformlarında mağaza açma, grafik dizayn ihtiyaçlarının karşılanması gibi alanlarda danışmanlık vererek bu süreçte işlerine devam etmelerine destek oldu.

Bu desteklere ek olarak seçilen KOBİ’lerin kurumsal web sayfalarının sıfırdan geliştirilmesi, içeriklerinin oluşturulması ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması desteği de verildi.

Bu desteğin verildiği firmalardan ikisi:

  • Hatay Reyhanlı’da kurulan dış ticaret firması Alkham Trading Ltd.

http://alhkamtrading.com/en/home/

  • Hazır Giyim İmalatı alanında İstanbul’da faaliyet gösteren Kari Tekstil

http://karitextile.com/en/home/

İlerleyen dönemde Mülteci Girişimci ve KOBİ’lerin diğer dijitalleşme ve teknolojik altyapı ihtiyaçlarına yönelik farklı destekleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

İNGEV’den Mülteci KOBİ’lere Hızlı Bilgilendirme Hizmeti

İNGEV Flash News ile ekonomik gelişmelerden mülteci KOBİ’leri haberdar etmeye başladık. Telegram üzerinden yürüyen Flash News, ekonomik gelişmelerle ilgili genel haberleri, Covid-19 normalleşme sürecinde uygulanan regülasyonları, sivil toplum kuruluşlarından sağlanan yeni destekleri hızlı bir şekilde haber vermeyi amaçlıyor.

*İNGEV Flash News hizmeti Arapça dilindedir.

İş Etkisi Amaçlı Mentorlukle Fark Yaratmak

Suriyeli girişimcilere şirketlerinin iş geliştirme kapasitelerine destek vermek için başladığımız EBRD destekli mentorluk projesinde ilk yılın sonuna geldik. Bu süreçte girişimciler, kamudan özel sektöre, sektörel derneklerden özel girişimlere kadar birçok yeni ağ ile etkileşime girerken sahip oldukları girişimlerin zayıf yanlarını güçlendirme ve kurumsallıklarını bir aşama daha yukarı taşıma fırsatını buldular.

Diğer taraftan Haziran ayında gerçekleşen ilk yıl kapanış toplantısı çok güçlü bir katılımla gerçekleşti. EBRD’den 40 kişilik uluslararası bir ekibin katıldığı toplantıda projenin amaç ve sonuçları üzerine konuşulurken proje mentor ve mentileri de süreç boyunca yaşadıkları deneyimlerini paylaştı. Temmuz 2019 tarihindeki kick-off’tan bu yana mentilerin hepsi projede kalırken projede çok yüksek bir tatmin ve hedef (KPI) yüzdesine ulaşılmıştı.