Kütüphane

İnsani Gelişme Raporu 2016

İnsani gelişme bütünüyle insanın özgürlüğüne bağlı; her bir bireyin potansiyelini gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahip olmasına, sadece bir kısmımızın veya çoğunluğumuzun değil, dünyanın her köşesindeki istisnasız her bir insanın, şimdi ve gelecekte.  Bu evrenselcilik insani gelişme yaklaşımını benzersiz kılar.

(İndirmek için tıklayınız)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Dünya liderleri önümüzdeki 15 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 Küresel Hedef üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele, İklim değişikliğini düzeltme. Sürdürülebilir kalkınma için Küresel Hedefler bu taahhütleri gerçekleştirebilir. Bütün ülkelerde tüm insanlar için, bunların gerçekleşebilmesi için herkesin bu hedefleri bilmesi gerekiyor.

(Haberin Devamı)

2016 İNSANİ GELİŞME RAPORU – TÜRKİYE AÇIKLAMA NOTU

2016 İnsani Gelişme Raporu (İGR), insani gelişmenin bugün ve gelecekte herkes için nasıl sağlanabileceğine odaklanıyor. Rapor, günümüz dünyasının umutları ve zorluklarını resmederek başlıyor, insanlığın nereye varmak istediğini öngörüyor. Rapor’un vizyonu, Birleşmiş Milletler üyesi 193 devletin 2015 yılında onayladığı Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ile dünyanın başarmayı taahhüt ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden (SKH’ler) yararlanıyor.

(İndirmek için tıklayınız)

İNSANİ GELİŞME RAPORU 2016 TÜRKÇE

2016 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yenisidir. 2016 İnsani Gelişme Raporu’na ilişkin ek kaynaklar http://hdr.undp.org adresinde yer alıyor. Bu kaynaklar arasında Rapor’un dijital versiyonları ve özetin 20’den fazla dildeki çevirileri, Rapor’un interaktif İnternet versiyonu, arka plan dokümanları kümesi ve Rapor için hazırlatılan düşünce yazıları, insani gelişme göstergelerine ilişkin interaktif haritalar ve veri tabanları, Rapor’un kompozit göstergelerinde kullanılan kaynaklar ve metodolojilerin kapsamlı açıklamaları, ülke profilleri ve diğer arka plan materyalinin yanı sıra önceki küresel, bölgesel ve ulusal İnsani Gelişme Raporları var. Bunlara ek olarak, 2016 Raporu ve İnsani Gelişme Raporu Ofisi’nin en iyi içerikleri, yayınlar, veriler, İGE sıralamaları ve ilgili bilgilere bu rapor aracılığı ile erişilebilir.

(İndirmek için tıklayınız)

İstanbul İşgücü Piyasası Araştırmasının Sonuçları Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Paylaşıldı

İNGEV, Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu Save the Children desteğiyle geçtiğimiz aylarda yapıp raporladığı İstanbul İşgücü Piyasası Araştırması’nın sonuçlarını bugün gerçekleşen bir panelde sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştı.

Save the Children’ın organize ettiği panele uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından 30’dan fazla temsilci katıldı. Suriyeli ve Türkiyeli ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere uygun başlangıç seviyesi iş imkanları sunabileceklerin sektörlerin saptanması ile bu sektörlerdeki uygun iş imkanlarının ve gerekli becerilerin saptanması olmak üzere iki aşamadan oluşan araştırmanın sonuçları katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Perakende, Tekstil, İnşaat, Ağırlama ve Sağlık sektörlerinin öne çıktığı araştırmada kasiyer, satış elemanı, veri girişçisi, hasta refakatçisi gibi meslekler aranan özelliklere uygun meslekler olarak saptandı.

Panel katılımcılarının özellikle mültecilere yönelik geçim kaynağı oluşturma üzerine yaptıkları projelerini tasarlarken faydalanabileceklerini belirttikleri bir araştırma raporu hazırladı.

Raporu indirmek için tıklayınız…

İstanbul İşgücü Piyasası Araştırmasının Sonuçları 1 İstanbul İşgücü Piyasası Araştırmasının Sonuçları 2

Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü Özet Değerlendirme

İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, Türkiye’de yaşamaya ilişkin genel tutumları ve gelecek planlarını, tüketim davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlamaktadır.
Saha çalışması kapsamında, 27 Nisan-20 Mayıs 2017 tarihlerinde mülteci nüfusunun %79’unu barındıran 10 ilde – İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa, İzmir toplam 1.282 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Analizler mülteci profillerinin görece farklılaştığı üç ana bölge üzerinden yapıldı: (i) Batı (İstanbul, Bursa, İzmir); (ii) Doğu (Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin); (iii) Güney (Hatay, Adana, Mersin). Ayrıca kentli mültecilerin en çok yaşadığı İstanbul ili özel olarak değerlendirilmiştir. Kentteki mülteci nüfus üzerine odaklanmasının yanı sıra kamp-dışı kır verisi de çalışmaya dahil edilmiştir.

(İndirmek için tıklayınız)

BUILDING MARKETS: HİKAYENİN ÖTEKİ YÜZÜ

Suriye’de, modern tarihin en büyük insani krizlerinden biri yaşanmaktadır. 2011 yılından bu yana savaş 400.000 cana mal oldu. Altı milyon Suriyeli ülke içinde başka yerlere göç etmiş, beş milyonu komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış ve bir milyondan fazla kişi de Avrupa’dan sığınma talebinde bulunmuştur. Dahası, Suriye’nin savaş öncesi nüfusunun yarısı, ülke içinde ya da dışında insani yardım desteğine muhtaç bırakılmıştır.

(İndirmek için tıklayınız)

İşsizlik oranı %11,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile  %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile %21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.

(İndirmek için tıklayınız)

TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

Suriye’de dört buçuk yıldır yaşanan iç savaş nedeniyle ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler tarafından “günümüzdeki en büyük insani kriz” olarak nitelenen Suriyeli sığınmacılar sorunu, Türkiye’nin gündeminin ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye, Suriye’den kaçan sığınmacılara “açık kapı politikası” uygulanmasını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, yerine getirilmesi gereken bir insani sorumluluk olarak değerlendirmiştir. 2011 yılının Nisan ayından itibaren Türkiye’ye yönelen göç hareketi sonucu Kasım 2015 itibariyle Ülkemizde bulunan Suriyeli sayısının en az 2,2 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.

(İndirmek için tıklayınız)

“Mülteci Hayatlar Monitör” Tanıtımı, Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda Yapıldı

İNGEV ve Ipsos işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketici davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlıyor.
Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin ana başlıklarından birisi olacak.

Mülteci Hayatlar Monitörü