BUILDING MARKETS: HİKAYENİN ÖTEKİ YÜZÜ

Suriye’de, modern tarihin en büyük insani krizlerinden biri yaşanmaktadır. 2011 yılından bu yana savaş 400.000 cana mal oldu. Altı milyon Suriyeli ülke içinde başka yerlere göç etmiş, beş milyonu komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış ve bir milyondan fazla kişi de Avrupa’dan sığınma talebinde bulunmuştur. Dahası, Suriye’nin savaş öncesi nüfusunun yarısı, ülke içinde ya da dışında insani yardım desteğine muhtaç bırakılmıştır.

(İndirmek için tıklayınız)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *