İNSANİ GELİŞME RAPORU 2016 TÜRKÇE

2016 İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından bu yana başlıca gelişme sorunları, eğilimleri ve politikalarına ilişkin bağımsız, analitik ve ampirik temelli tartışmalar olarak yayınlanan küresel İnsani Gelişme Raporları serisinin en yenisidir. 2016 İnsani Gelişme Raporu’na ilişkin ek kaynaklar http://hdr.undp.org adresinde yer alıyor. Bu kaynaklar arasında Rapor’un dijital versiyonları ve özetin 20’den fazla dildeki çevirileri, Rapor’un interaktif İnternet versiyonu, arka plan dokümanları kümesi ve Rapor için hazırlatılan düşünce yazıları, insani gelişme göstergelerine ilişkin interaktif haritalar ve veri tabanları, Rapor’un kompozit göstergelerinde kullanılan kaynaklar ve metodolojilerin kapsamlı açıklamaları, ülke profilleri ve diğer arka plan materyalinin yanı sıra önceki küresel, bölgesel ve ulusal İnsani Gelişme Raporları var. Bunlara ek olarak, 2016 Raporu ve İnsani Gelişme Raporu Ofisi’nin en iyi içerikleri, yayınlar, veriler, İGE sıralamaları ve ilgili bilgilere bu rapor aracılığı ile erişilebilir.

(İndirmek için tıklayınız)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *