Vural Çakır: “İyi yaşam” standartlarının tüketim odağını gözden geçirmemiz çok önemli

İNGEV olarak paydaşları arasında olduğumuz “Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu Türkiye Lansman etkinliği, UNDP’nin himayesinde çevrimiçi olarak 16 Aralık’ta gerçekleşti.

Etkinlikte raporun sunumunu UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi yaparken, etkinlik; biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konularında uzman Akademisyenler paneli ve İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın da katıldığı “Bize Düşen Nedir” paneli ile devam etti.

Panelde konuşan İNGEV Başkanı Vural Çakır, insani gelişmenin iyi bir dünya için temel bir vizyon ve temel bir bakış açısı sunduğunu belirtirken odaklanma ile ölçülebilir hedefler koyma ve bunlara ulaşabilme şansımızın olduğuna dikkat çekti. Çakır, “İklim eylem planlarında farklı alanlara odaklanıp ölçülebilir hedefler belirlememiz gerekiyor. ‘İyi yaşam’ standartlarının tüketim odağını gözden geçirmemiz ise çok önemli.” diyerek tüketim konusu ile insani gelişme arasındaki ilişkinin altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodriguez açılış konumasında, “Bu yılın teması, gezegensel dengesizlikler, bize içinde bulunduğumuz karışık dönemi gösterip insanlığın devamı için doğa temelli çözümler sunuyor.” şeklinde konuştu. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise “Hiçbir ülke, çok yüksek insani gelişmeye gezegenimiz üzerinde büyük bir baskı kurmadan ulaşamadı. İnsani gelişmede önümüzdeki sınır, bu yanlışı düzeltmek.” dedi.

“Önümüzdeki Sınır: İnsani Gelişme ve Antroposen” başlıklı 2020 İnsani Gelişme Raporu, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden dengeleme ve insan yaşamını kalıcı olarak iyileştirmeye odaklanıyor. Antroposen (insan çağı) dediğimiz yeni jeolojik çağda, insanlar gezegeni bilinçli olarak şekillendiriyor. Bu yeni çağda, insani gelişme nasıl değişecek? İnsan özgürlüklerini, seçimlerini ve eylemliliğini genişleten ve aynı zamanda gezegenimiz üzerindeki baskıları ortadan kaldıran yeni bir yolu nasıl bulabiliriz? Bu sorulara odaklanan rapor, eşi görülmemiş bu pandemiden düze çıkışın çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir olabileceğini gösteren veriler sunuyor.

2020 #İGR Türkiye Lansman Etkinliği:

İNGEV, ENVA Medya ve Ünlü Youtube Kanalı VibioTV’yi Devraldı

İNGEV bu devirle birlikte Türkiye’nin en etkili YouTube kanallarından birisi olan, “Aslında Kim” ve “Aslında Ne” gibi yayınları ile tanınan ve 1.3 milyon abonesi olan VibioTiVi’nin de sahibi oldu. Önümüzdeki dönemde mevcut YouTube esaslı yayınlar Pelin Olgun yönetiminde geliştirilirken insani gelişme alanlarında yayınlarla yaygınlaşması hedefleniyor.

Ayrıca, dijital kapasite geliştirmeye yönelik olan tasarım, eğitim ve video yapım çalışmaları da aynı ilkeler çerçevesinde bir sosyal girişim olarak güçlendirilecek. Özellikle dezavantajlı grupların desteklenmesi hedeflenecek. Bu adımla ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin gelişiminde yeni bir perspektif açılacağına ve özellikle YouTube izleyicisi genç kitleye de katkı yapacağımıza inanıyoruz.

VibioTV’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Türkiye Merkezli Global Dijital Vatandaşlık Rehberi

İNGEV, Facebook ve Oxford Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen yeni bir projenin odağında dijital vatandaşlık konusu olacak.  Dijital Vatandaşlık uygulama ve alışkanlıklarıyla ilgili eksikler, dünyanın karşılaştığı yeni bir global sorun. Dijital Vatandaşlık Rehberi, Türkiye’deki örnekleri ele alarak dijital vatandaşlığın farklı etkenlerinin durumunu tespit edecek, geliştirme önerileri sunacak ve farkındalık artırıcı içerikler ortaya çıkaracak. Çalışmanın ana bulguları Oxford Üniversitesi tarafından yazılacak bir makalede toplanacak (White Paper). Proje, siber zorbalık, dijital iletişim davranışları ve e-ticaret gibi farklı boyutları ele alacak. Bulgular çeşitli çalıştaylarla beraber paydaşlarla paylaşılacak. Projenin son aşamasında, video serileri ve rehber kitapçıklar gibi içerikler geliştirilmesiyle Türkiye’deki dijital vatandaşlık üzerine yapılacak bir farkındalık kampanyası oluşturulacak.

İGE-İ ve İGE/Büyükşehir Çalışmaları İlerliyor

İNGEV, yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlenmesini amaçlayan İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler) çalışmasını bu yıl büyükşehir belediyelerini de kapsayacak şekilde genişletti. İGE-İ araştırması, yeni endeks ve veri kaynakları ile genişletilen İGE-İlçeler ve İGE/ Büyükşehirler çalışmaları için veri toplama sürecine başlandı. Yapılan bir seri çalışma sonrası, büyükşehirler seviyesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ölçülmesi için bir göstergeler seti geliştirildi. Bu, şehir performanslarının sürdürülebilir kalkınma amaçları aracılığı ile değerlendirebilmesi için yepyeni bir standardı da beraberinde getirdi. İGE-İ ve İGE/Büyükşehirler sonuçları Ocak 2021’de açıklanıyor.

İNGEV Üst Kurulu Çalışmalarına Başladı

İNGEV vizyonunu ve kurumsallaşmasını   güçlendirmek, gelişimini ve yönetimini desteklemek üzere İNGEV Üst Kurulu çalışmalarına başladı. Üst Kurulda şu isimler yer alıyor:

TÜRKONFED Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu danışmanı Berrak Kutsoy, ALARKO Şirketler Topluluğu Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Business School Kurumsal Yönetişim Forumu Direktörü ve BM Global Compact Turkey Network Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melsa Ararat, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, İNGEV Yönetim Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu ve İNGEV Başkanı Vural Çakır.

Üst Kurul insani gelişmenin yerel ve global trendlerini değerlendirirken, operasyon tarafında ise İNGEV yönetimine yeni stratejiler geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapacak.

ActHuman III’ün Odağı “Güçlü Kooperatifçilik”

İNGEV-İPM ortak girişimi ActHuman’ın 3. Başlığı “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” çalışmaları, 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu, belediyeler, üretim ve tüketim kooperatifleri, üniversite, uluslararası kuruluş ve sivil toplumdan temsilciler katıldı. Kooperatiflerin faaliyet yürüttüğü alanlarda değer zincirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve etkinliklerinin artırılması için finansal yapılarının, idari yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi kurulun ana başlıklarıydı. Kooperatifçilikte yeni vizyon, finansal güçlenme, kamuoyu algısı, destekleyici mevzuat, sosyal ekonomi ağı, sürdürülebilir ekosistem ve daha aktif bir değer zinciri 15 Ekim’de gerçekleştirilen bir çalıştayla masaya yatırıldı. “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” sosyal politika öneri raporu, Aralık 2020’de yayınlanıp ardından yaygınlaştırılacak.

Girişimcilikte Engel Yok

İNGEV tarafından Relief International iş birliği ve PRM desteğiyle devam eden “Engelli Bireyler için Geçim Kaynaklarına Erişim Yollarının Geliştirilmesi” projesinde önemli bir eşik atlandı. İstanbul’da yaşayan ve aktif olarak iş arayan geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi toplumdan engelli bireylere ulaşmayı amaçlayan proje kapsamında, Ağustos ayından itibaren “MS Ofis Kullanım” eğitimleri, Eylül ayı itibariyle de “Çağrı Merkezi” eğitimleri veriliyor. Ayrıca girişimci adayları, istihdam ve girişimcilik yoluyla şirket kurulum süreçlerine adım atmaya başladılar. İlerleyen aylarda, Türkiye’deki üretime katkı sağlayacak engelli girişimcilerin sayısını artırmayı ve verilecek eğitimlerle girişimci adaylara yol göstermeyi umuyoruz.

d-FAIRs’e Türkiye ve Dünyadan Büyük İlgi…

12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İNGEV d-FAIRs Kadın Giyim ve Ayakkabı Sanal Fuarı, 20 ülkeden yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Hem kırılgan KOBİ’leri desteklemek hem de sosyal uyum ve finansal entegrasyonu hızlandırmak için organize edilen sanal fuar türünün ilk örneklerinden.

İNGEV yeni bir bakışla, etkisini gittikçe kaybetmeye başlayan ‘matchmaking, eğitim, networking’ etkinlikleri yerine KOBİ’lerin marka konumlaması, ürün geliştirmesi, görsel yenilenmeleri, dijital dünyaya alışmaları ile birlikte kendilerini uluslararası ticarete açan yepyeni bir uygulamayı hayata koydu. İNGEV aynı zamanda sanal fuar gibi inovatif yöntemlerle Suriyeli ve dezavantajlı KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeyi, yerel ekonomiye ve ihracata olan katkılarını artırmayı amaçlıyor.

Bu uygulamada 39 Suriyeli KOBİ’ye çoğunluğu uluslararası satın almacı olmak üzere 800 kartvizit bırakılırken İNGEV’in üç dilde hazırladığı görsel ve kataloglardan oluşan KOBİ stantları 2.100 kez ziyaret edildi, yeni iş birlikleri ve büyük satın alım imkanları doğdu.

Aralarında UNDP, TÜRKONFED, EBRD, DEİK, Mavi Jeans, Metro Toptan gibi ulusal ve uluslararası kuruluş, kurum ve şirketlerden 20 konuşmacı paneller aracılığı ile fuar katılımcılarını faaliyetleri hakkında bilgilendirdiler. %68’inin yurtdışından katıldığı, toplam 2.500 kişinin kaydolduğu fuarda, katılımcı KOBİ reklamları 20 ülkede 12 milyon kişi tarafından seyredildi.

İNGEV, d-FAIRs Sanal Fuarının yeni başlığını belirlemek için çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Fuar Panelleri için Tıklayınız:

https://www.youtube.com/watch?v=MxrhxRvSJoM&list=PLoRybKHcWWOcSngNw6qY2C0-nbujVesQ_

Dijital Kimlik Pilot Testine Tam Not

Hollandalı teknoloji firması Tykn, UNDP ve İNGEV iş birliğiyle mülteci girişimcilere yönelik ticaret odası işlemleri ve çalışma izni başvurularının blockchain tabanlı bir platformla gerçekleştirilmesini hedefleyen dijital kimlik pilot projesi başarıyla tamamlandı.

İş Geliştirme Mentorluğunda 2. Sene

İNGEV, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) iş birliği ile “İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin 2. yılına başladı. 10 Eylül’de gerçekleştirilen ‘kick-off’ toplantısı ile mentorler, 4 ay boyunca birlikte çalışacağı mentileri ile tanışırken mentiler de proje boyunca faydalanacakları hizmetler hakkında bilgi aldılar.

Farklı sektörlerden Suriyeli KOBİ’leri ve sektörlerinde öncü mentorleri bir araya getiren proje, 28 Suriyeli şirketin, yeni iş ağlarına tanıtılmalarını sağlıyor. Proje, aynı zamanda Suriyeli KOBİ’lerin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarında kapasitelerini artırmaya da destek veriyor. İkinci senemizde öne çıkan en önemli detay ise Suriyeli kadın işletme sahiplerinin de mentilerimiz olarak projede yer alması.

Bir başka kritik halka da kendi sektörlerinde KOBİ’lerin potansiyellerini ortaya çıkarırken, yaratıcı fikirlerler aracılığı ile operasyonel yapılarının da gelişmesini sağlayabilmek. İNGEV’in mentorluğe getirdiği yaratıcı yaklaşım, ciro ve satışların artırılması, markalaşmanın önünün açılması, daha güçlü bir Pazar konumlaması, dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi ve ekosistemin yeni bir satış vizyonu ile genişletilmesine odaklanıyor.