Suriyeli Mülteci Hayatlar Monitörü Özet Değerlendirme

İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, Türkiye’de yaşamaya ilişkin genel tutumları ve gelecek planlarını, tüketim davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlamaktadır.
Saha çalışması kapsamında, 27 Nisan-20 Mayıs 2017 tarihlerinde mülteci nüfusunun %79’unu barındıran 10 ilde – İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa, İzmir toplam 1.282 yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Analizler mülteci profillerinin görece farklılaştığı üç ana bölge üzerinden yapıldı: (i) Batı (İstanbul, Bursa, İzmir); (ii) Doğu (Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin); (iii) Güney (Hatay, Adana, Mersin). Ayrıca kentli mültecilerin en çok yaşadığı İstanbul ili özel olarak değerlendirilmiştir. Kentteki mülteci nüfus üzerine odaklanmasının yanı sıra kamp-dışı kır verisi de çalışmaya dahil edilmiştir.

(İndirmek için tıklayınız)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *