Kasım 2015 TÜİK “İşgücü İstatistikleri” Raporu Açıklandı

“TÜİK İşgücü İstatistikleri, Kasım 2015” raporu, 15 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı. Peki bu raporda öne çıkan başlıklar nelerdi?

– Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi oldu.

– İşgücü 2015 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 831 bin kişi artarak 29 milyon 801 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %51,2 olarak gerçekleşti.

– Kayıtdışı çalışanların oranı nasıl gerçekleşti, gerçekte işsizlik oranı ne?

(İndirmek için tıklayınız)

WHS_Logo-1024x408

İlk Kez Gerçekleştirilecek Dünya İnsani Zirvesi’ne İstanbul Ev Sahipliği Yapacak

23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek ilk Dünya İnsani Zirvesi için geri sayım başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un küresel eylem çağrısı ile hayata geçen zirveye birçok devlet liderinin katılması bekleniyor. 5000 kişinin katılmasının beklendiği organizasyonda, çok uluslu kurumlar, krizlerden etkilenen toplumlar, özel sektör, uluslararası ve ulusal STK’lar, gençlik, sivil-askeri ve akademik dünya en üst düzeyde temsil edilecek.

Zirvenin belirlenen birbirinden önemli üç amacı, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un “Mega Krizler Çağındayız” sözüne destek verir nitelikte.

–  İnsani ilkelerin evrenselliğine bağımlılığı yeniden canlandırmak.

–  Somut bir yol planı belirleyerek, ülkelerin ve toplumların krizlere karşı daha iyi cevap verebilmesini ve hazırlanmasını sağlamak.

–  Dünya genelinde hayatları kurtarmak, krizlerden etkilenenleri insani eylemin merkezine koymak ve acıları hafifletmek için en iyi uygulamaları ve yenilikleri paylaşmak.

ingev-logo-buyuk

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) kuruldu

ingev-logo-buyuk

7 Şubat 2016


Basın Bülteni

 

 • İNGEV yaptığı iyi işlerle insani gelişme alanında referans kabul edilmeyi hedefliyor.
 • Vural Çakır: “Katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte samimiyetle çalışmak istiyoruz”

Ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemek üzere İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) kuruldu. İNGEV öncelikle yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileşmesi konularına odaklanacak. Amacına uygun olarak karar vericilere yardımcı olacak analizler ve sosyal politika önerileri yapacak.

İNGEV aynı zamanda ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, içinde yer alacağı uygulama projeleri geliştirecek. İşbirliğine, dayanışmaya, ortak akla ve üretime inanan İNGEV’in faaliyetlerinde ana değeri samimiyet olacak. İNGEV yaptığı iyi işlerle alanında hem ülkemizde hem de dünyada referans kabul edilmeyi hedefliyor.

Vakfın kuruluşuna öncülük yapan Vural Çakır aynı zamanda Vakıf Başkanlığını da üstlendi. İNGEV’in Stratejik Yönetim Danışma Kurulu’nda ise alanında çok başarılı işler yapmış olan ülkemizin çok önemli uzmanları yer alıyor: Osman Saffet Arolat, Ferhat Boratav, Ebru Arzu Çağdaş, Vural Çakır, Tonguç Çoban, Nuri Berk Çoker, Evren Doğanç, Elif Dürüst, Ziya Hakan Ergin, Dehşan Ertürk, Arkın Eyvazoğlu, Hüseyin Güner, Fuat Keyman, Steve Kretschmer, Halil Nalçaoğlu, Necati Özkan, Hasan Yalçın, Taylan Yıldız, Yusuf Yüksel.

vural-cakir-ingevİNGEV Başkanı Vural Çakır: “İnsani kalkınma çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek, sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz.

Kalkınarak büyüme daha mutlu bir toplumun temel itici gücü. Ama, biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle alt gelir gruplarının büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz. Dünya büyüme kelimesini kapsayıcı tanımlaması olmadan tek başına kullanmayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi, bunun romantik bir dilek olmaktan çıkıp, ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız” dedi.

Birlikte, Samimiyetle

Çakır, kalıcı etki sağlayacak projeleri hayata geçirirken katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte samimiyetle çalışmak istediklerini dile getirdi.

İNGEV’in ilk açılan projeleri şöyle: Alt Gelir Grupları Sosyal Politikalar Araştırması, Gıda Tedarik Zincirinde Verimlilik Fırsatları ve Gıda Enflasyonuyla Mücadele Projesi, Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi, Kentli ve Eğitimli Gençlerin İstihdamını Geliştirme Projesi.

 

SIS2013b

BM Kalkınma Zirvesi Sonrası: 2030’a Kadar N’olacak?

2015 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul etti.

UNDP Başkanı Helen Clark 2030 Gündemi için şunları söyledi: “Bu anlaşma dünyamızı daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yola sokmak için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Eğer hep beraber çalışırsak, vatandaşların barış, refah, iyi yaşam koşulları ile ilgili isteklerini karşılama ve aynı zamanda yeryüzünü koruma şansını elde ederiz.”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa edilirken, 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, su ve sanitasyona erişememeyi azaltmak gibi pek çok konuyu ele aldı. Binyıl Kalkınma Hedeflerinde çok önemli ilerlemeler sağlandı. Bu ilerlemeler hedefler ve amaçlarla desteklenen birleştirici bir gündemin değerini gösteriyor. Fakat kaydedilen ilerlemelere rağmen, yoksulluk hala herkes için sona ermedi. Yeni Küresel Hedefler ve daha geniş sürdürülebilirlik gündemi Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de ötesine gidiyor ve yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olan herkes için fayda sağlayan kalkınmayı sağlamayı amaç ediniyor.

Peki nedir bu 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi?

– Öncelikli olarak yoksulluğu her şekli ile bitirmek.
– Açlığı bitirmek, gida güvenliğini ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak ve sürdürülebilir tarımı geliştirmek.
– Sağlıklı hayatlar yaratmak ve refahı herkes için arttırmak.
– Kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için hayat boyu öğrenme fırsatları geliştirmek
– Bütün kadın ve kızları güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini hakim kılmak.
– Herkes için sanitasyon ve suya erişim sağlamak.
– Herkese ekonomik, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sunmak.
– Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve herkese saygın bir iş ve istihdam sağlamak.
– Dirençli bir altyapı inşa etmek, sürdürülebilir endüstrileşmeyi teşvik etmek ve yenilikler üretmeyi cesaretlendirmek
– Eşitsizliği ülkeler ve kişiler arasında azaltmak.
– Şehirleri kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir kılmak.
– Sürdürülebilir üretim ve üretim methodları sağlamak.
– İklim değişikliği ve etkileri ile mücadelede acil harekete geçmek.
– Sürdürülebilir bir şekilde okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını kullanmak ve korumak.
– Sürdürülebilir bir şekilde ormanları yönetmek, çölleşme ile mücadele etmek ve arazi kaybı biyo-çeşitlilik kaybını engellemek.
– Adil, barış içinde ve kapsayıcı toplumları teşvik etmek.
– Sürdürülebilir gelişme için küresel ortaklıkları yeniden canlandırmak.

 

b

2016 Dünya Ekonomik Forumu “İşlerin Geleceği” Raporu açıklandı

20-23 Ocak tarihleri arasında Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki konusu “Dördüncü Endüstri Devrimi” idi. Nanoteknoloji’den, robot teknolojisine, biyo-teknolojiden üç boyutlu baskıya kadar tamamı ile gelecek odaklı konulara odaklanan zirve, “İşlerin Geleceği” raporu ile de dünyanın geleceğine dair doğru ipuçları veriyor.

(İndirmek için tıklayınız)

 

wef-2015

“İstihdam ve İşsizlik”, Dünya Ekonomik Forumu’nun Merkezindeydi

Dünyanın en büyük 15 ekonomisi (G-15), gezegenimizin toplam istihdamının yüzde 65’ine sahip. İsviçre’nin her yıl Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu verileri, yapay zeka ve robotların yükselişi ile insan iş gücüne ihtiyacın yıllar geçtikçe daha da azalacağına dikkat çekiyor. Sağlıktan, üretime, otomasyondan ve çok-boyutlu insanın verebileceği hizmetlere kadar, modern teknoloji gerektiren bütün alanlarda, robotlar sahne almaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün tahmini ise, küresel işsizliğin 2020 itibarı ile on bir milyon daha artacağı yönünde. Araştırma, iş kayıplarının üçte ikisinin ofis ve yönetimsel sektörlerde olmasını öngörürken, akıllı makinelerin yavaş yavaş daha rutin işlerde de etkisini arttırdığını gösteriyor.

20-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Davos Zirvesi’nin bu yılki konusu “Dördüncü Endüstri Devrimi” idi. Nanoteknoloji’den, robot teknolojisine, biyoteknolojiden üç boyutlu baskıya kadar tamamı ile gelecek odaklı konulara odaklanan zirve, “İşlerin Geleceği” raporu ile de dünyanın geleceğine dair doğru ipuçları veriyor. Her sektörde iş kaybına kesin gözüyle bakılsa da, etki bir sektörden diğerine farkedecek gibi gözüküyor. En fazla negatif etkinin, teletıpın yükselişi ile, sağlık sektöründe olması beklenirken, bunu enerji ve finansal hizmetler takip ediyor. Kadınlar, genel olarak küçük yükseliş gösteren ve gerileyen sektörlerde çalışmaları dolayısı ile işini en fazla kaybedecek kesim olacak gibi. Buna göre, her üç işini kaybeden erkek karşılığında sadece biri iş bulabilecekken, kadınlarda durum 5’e 1.

İşlerin Geleceği” raporunu İngilizce okumak için.

2015 TÜİK “İllerde Yaşam Endeksi” yayınlandı

Son yıllarda ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan toplumsal ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Birey odaklı bu yeni ölçümde objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir.

(İndirmek için tıklayınız)

Eğitimli Gençler İstihdamını Geliştirme Projesi

[:tr][av_textblock size=” font_color=” color=”]

Proje adı: Eğitimli Gençler İstihdamını Geliştirme Projesi

Proje kodu: 0004

Proje statüsü: Açık (Açık proje: ilan edilmiş ve katkı istenen projeleri gösterir)

Proje amacı: Projenin amacı özel sektörün istihdam süreçlerini inceleyip, ihtiyaç analizi yaparak  kentli ve eğitimli gençlerde işsizliğin azltılmasına destek verecek mesleki eğitim, esnek çalışma ve part-time istihdam fırsatlarını belirlemek; gerekirse bunlarla ilgili kamu politika ve regülasyon düzenlemeleri önerileri geliştirmektir.

Proje iş listesi:      

 • Literatür kaynak taraması yapmak, dünyadaki değişik örnekleri incelemek
 • Araştırmada kullanılacak veri tiplerini ve toplama biçimlerini belirlemek; kentli-eğitimli iş arayanları,özel sektör kuruluşlarını ve aracılık yapan kuruluşlarla ilgili ihtiyaç analiz biçimlerini belirlemek (workshop, panel, anket vb.)
 • Belirlenen şekilde veri toplama uygulamalarını gerçekleştirmek
 • Toplanan verinin analizini yapmak
 • İkincil kaynaklar, literatür ve veri analizi ile istihdam sürecini kolaylaştıracak, istihdamı artıracak yöntemlerle ilgili regülasyon önerilerini yapmak.
 • Nihai çalışma raporunu hazırlamak
 • Görsel düzenlemeler: soru kağıdı, rapor gibi materyallerin görsel tasarımını yapmak, web sayfasında yayınlanabilir veya basılabilir hale getirmek
 • Baskı işleri: proje sürecinde gerekli baskı işlerini yapmak

Destek tipi: Hazırlık aşamasında olan bu ‘açık’ projeye kurumsal veya bireysel olarak bağışta bulunmak  ve/veya iş listesinden bir bölümünü üstlenerek iş katkısı yapmak isteyebilirsiniz. Kurumlar projenin tamamına veya bir bölümüne sponsor olmak isteyebilirler. Lütfen hangisini veya hangilerini yapabileceğinizi  Kurum-Marka Katkısı’ veya ‘Bireysel Katkı’ bölümlerindeki projelerin sayfalarında yer alan formu doldurarak bize bildiriniz. Detaylı bilgi bu bölümlerde yer almaktadır.

[/av_textblock][:en][av_textblock size=” font_color=” color=”]

Proje adı: Kentli ve Eğitimli Gençlerin İstihdamını Geliştirme Projesi

Proje kodu: 0004

Proje statüsü: Açık (Açık proje: ilan edilmiş ve katkı istenen projeleri gösterir)

Proje amacı: Projenin amacı özel sektörün istihdam süreçlerini inceleyip, ihtiyaç analizi yaparak  kentli ve eğitimli gençlerde işsizliğin azltılmasına destek verecek mesleki eğitim, esnek çalışma ve part-time istihdam fırsatlarını belirlemek; gerekirse bunlarla ilgili kamu politika ve regülasyon düzenlemeleri önerileri geliştirmektir.

Proje iş listesi:      

 • Literatür kaynak taraması yapmak, dünyadaki değişik örnekleri incelemek
 • Araştırmada kullanılacak veri tiplerini ve toplama biçimlerini belirlemek; kentli-eğitimli iş arayanları,özel sektör kuruluşlarını ve aracılık yapan kuruluşlarla ilgili ihtiyaç analiz biçimlerini belirlemek (workshop, panel, anket vb.)
 • Belirlenen şekilde veri toplama uygulamalarını gerçekleştirmek
 • Toplanan verinin analizini yapmak
 • İkincil kaynaklar, literatür ve veri analizi ile istihdam sürecini kolaylaştıracak, istihdamı artıracak yöntemlerle ilgili regülasyon önerilerini yapmak.
 • Nihai çalışma raporunu hazırlamak
 • Görsel düzenlemeler: soru kağıdı, rapor gibi materyallerin görsel tasarımını yapmak, web sayfasında yayınlanabilir veya basılabilir hale getirmek
 • Baskı işleri: proje sürecinde gerekli baskı işlerini yapmak

Destek tipi: Hazırlık aşamasında olan bu ‘açık’ projeye kurumsal veya bireysel olarak bağışta bulunmak  ve/veya iş listesinden bir bölümünü üstlenerek iş katkısı yapmak isteyebilirsiniz. Kurumlar projenin tamamına veya bir bölümüne sponsor olmak isteyebilirler. Lütfen hangisini veya hangilerini yapabileceğinizi  Kurum-Marka Katkısı’ veya ‘Bireysel Katkı’ bölümlerindeki projelerin sayfalarında yer alan formu doldurarak bize bildiriniz. Detaylı bilgi bu bölümlerde yer almaktadır.

[/av_textblock][:]

Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi

[:tr][av_textblock size=” font_color=” color=”]

Proje Adı : Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi

Proje kodu: 0003

Proje statüsü: Açık (Açık proje: ilan edilmiş ve katkı istenen projeleri gösterir)

Proje amacı : Projenin amacı küçük ölçekli ve genellikle aile bazlı tarım işletmelerinin durumunu, ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre tarımsal üretimi geliştirecek yol ve yöntem önerilerini belirlemektir.

Proje iş listesi:      

 • Literatür kaynak taraması yapmak
 • Küçük ölçekli tarımsal işletme tanımını, sınıflandırmasını yaparak projenin ürün, coğrafya ve ölçek sınırlarını belirlemek
 • Proje veri toplama yöntemini ve gereken örneklem yapısını belirlemek
 • Örneklem içinde yer alan tarımsal işletmelerle görüşerek veri toplama sürecini gerçekleştirmek
 • Toplanan verinin analizini yapmak
 • İkincil kaynaklar, literatür tarama ve veri analizi ile aile işletmelerini destekleyecek ve geliştirecek politika önerilerini oluşturmak
 • Nihai çalışma raporunu hazırlamak
 • Görsel düzenlemeler: soru kağıdı, rapor gibi materyallerin görsel tasarımını yapmak, web sayfasında yayınlanabilir veya basılabilir hale getirmek
 • Baskı işleri: proje sürecinde gerekli baskı işlerini yapmak

Destek tipi: Hazırlık aşamasında olan bu ‘açık’ projeye kurumsal veya bireysel olarak bağışta bulunmak ve/veya iş listesinden bir bölümünü üstlenerek iş katkısı yapmak isteyebilirsiniz. Kurumlar projenin tamamına veya bir bölümüne destek olmak isteyebilirler. Lütfen hangisini veya hangilerini yapabileceğinizi  Kurum-Marka Katkısı’ veya ‘Bireysel Katkı’ bölümlerindeki projelerin sayfalarında yer alan formu doldurarak bize bildiriniz. Detaylı bilgi bu bölümlerde yer almaktadır.

[/av_textblock][:en][av_textblock size=” font_color=” color=”]

Proje Adı : Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi

Proje kodu: 0003

Proje statüsü: Açık (Açık proje: ilan edilmiş ve katkı istenen projeleri gösterir)

Proje amacı : Projenin amacı küçük ölçekli ve genellikle aile bazlı tarım işletmelerinin durumunu, ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre tarımsal üretimi geliştirecek yol ve yöntem önerilerini belirlemektir.

Proje iş listesi:      

 • Literatür kaynak taraması yapmak
 • Küçük ölçekli tarımsal işletme tanımını, sınıflandırmasını yaparak projenin ürün, coğrafya ve ölçek sınırlarını belirlemek
 • Proje veri toplama yöntemini ve gereken örneklem yapısını belirlemek
 • Örneklem içinde yer alan tarımsal işletmelerle görüşerek veri toplama sürecini gerçekleştirmek
 • Toplanan verinin analizini yapmak
 • İkincil kaynaklar, literatür tarama ve veri analizi ile aile işletmelerini destekleyecek ve geliştirecek politika önerilerini oluşturmak
 • Nihai çalışma raporunu hazırlamak
 • Görsel düzenlemeler: soru kağıdı, rapor gibi materyallerin görsel tasarımını yapmak, web sayfasında yayınlanabilir veya basılabilir hale getirmek
 • Baskı işleri: proje sürecinde gerekli baskı işlerini yapmak

Destek tipi: Hazırlık aşamasında olan bu ‘açık’ projeye kurumsal veya bireysel olarak bağışta bulunmak ve/veya iş listesinden bir bölümünü üstlenerek iş katkısı yapmak isteyebilirsiniz. Kurumlar projenin tamamına veya bir bölümüne olmak isteyebilirler. Lütfen hangisini veya hangilerini yapabileceğinizi  Kurum-Marka Katkısı’ veya ‘Bireysel Katkı’ bölümlerindeki projelerin sayfalarında yer alan formu doldurarak bize bildiriniz. Detaylı bilgi bu bölümlerde yer almaktadır.

[/av_textblock][:]