Yazarın diğer yazıları : İNGEV

Türkiye İnsani Gelişme Endeksi’nde 72. Sırada

2015 İnsani Gelişme Raporu 14 Aralık’ta Addis Ababa’da açıklandı. Bu yılki raporun ana teması ‘çalışma’. Rapora göre dünyada 7.3 milyar insanın 3.2 milyarı istihdam ediliyor, 74 milyonu gençlerden oluşan 204 milyon insan ise işsiz. Dünyada yaklaşık 830 milyon insan günde 2 dolardan az kazanıyor ve 1.5 milyardan fazla insan insana yakışır çalışma koşulları ve sosyal […]

2014 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

 TÜİK 2006 yılından itibaren, Türkiye’de gelirin hanehalkları ve fertler arasındaki dağılımını ortaya koymak, insanların yaşam koşulları, sosyal dışlanma ve yoksulluğu gelir boyutu ile ölçmek ve profilini belirlemek üzere periyodik olarak her yıl uygulanan ve “panel anket” tekniğinin kullanıldığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” uygulamaya başlanmıştır. (İndirmek için tıklayınız)

2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı (SDE)

Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından yayınlanan bu çalışmanın amacı; insani gelişme olgusundan yola çıkarak, bu alandaki tek rapor ve endeks olan UNDP’nin 1990’dan beridir yayınlamakta olduğu İnsani Gelişme Raporları kapsamında Türkiye’nin özellikle 2014 Raporu’ndaki performansına ilişkin detaylı bir değerlendirme sunmak ve bu doğrultuda endekste daha iyi skorlar elde edebilmesi için bazı önerilerde bulunmaktır.  (İndirmek için tıklayınız)

2014 İnsani Gelişme Raporu (Özet)

İnsani gelişmeyi tehdit eden kırılganlıklar, doğru politikalarla  giderilemezse, ilerleme ne adil ne de sürdürülebilir olacak. Bu konu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yayımlanan 2014 İnsani Gelişme Raporu’nun temelini teşkil ediyor. (İndirmek için tıklayınız)

2015 Nobel Ekonomi Ödülü’nü İngiliz İktisatçı Angus Deaton aldı

Nobel ekonomi ödülüne bu yıl İngiliz iktisatçı Angus Deaton layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’den yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Deaton’un “tüketim, yoksulluk ve refahla ilgili analizleriyle” ödüle layık görüldüğü belirtildi.  Refahı güçlendiren ve yoksulluğu en aza indiren bir ekonomik politika oluşturmak için bireysel tüketim tercihlerinin anlaşılması gerektiğine işaret edilen açıklamada “Angus Deaton, bireysel tüketim tercihlerinin […]