İNGEV’den Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması: Bir Yılda 746 KSS Projesi Yapıldı

KSS İLE HAYIRSEVERLİK VE SPONSORLUK KARIŞABİLİYOR
İNGEV, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çerçevesinde 500 büyük şirketin projelerini inceledi. Toplam 1.420 projenin incelendiği araştırmada, bu projelerin 746’sı KSS projesi olarak kabul edilirken 674’ü hayırseverlik ve sponsorluk olarak nitelenip kapsam dışında bırakıldı.

 

EN FAZLA PROJE EĞİTİM ALANINDA (%38)
Şirketler en fazla eğitim alanına yönelik proje yürütüyorlar. İncelenen bir yıl içinde yürütülen KSS projelerinin yüzde 38’i eğitimi konu alıyor. İkinci sırada yüzde 14’le çevre, üçüncü sırada yüzde 13’le sosyal destek ve hemen hemen aynı düzeyde yüzde 12 ile kültür -sanat projeleri geliyor.

 

 

EN ÇOK ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJE YAPILIYOR (%33)
İncelenen dönemde KSS projelerinin hedef kitleleri içinde çocuklar başta geliyor. Projelerin yüzde 33’ü çocukları hedefliyor. İkinci sırada toplumun geneline yönelik, belirli bir alana odaklanmamış projeler var (%30). Daha sonra ise gençler (%14), engelliler (%12) ve kadınlar (%8) geliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KSS PROJE BAĞLANTISI DAHA ÇOK KURULMALI
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı bütün dünyada değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Önemli noktalardan bir tanesi şirketlerin karlarını nasıl kullandıklarının yanı sıra bu karları nasıl elde ettikleri ile ilgili. Karlarından bir bölümünü çeşitli toplumsal fayda sağlamaya yönelik projelere ayırmaları kuşkusuz önemli ve bu daha çok hayırseverlik kapsamında değerlendirilmeye aday. Öte yandan şirketlerin faaliyetleri sırasında toplumsal kaynakları dikkatli kullanmaları, çevreyi kirletmemeleri veya tükettikleri kaynakları yerine koyacak şekilde proje üretmeleri önemli. Bu ikinci grup kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Şirketlerin KSS projelerine bu açıdan yaklaşmaları da önemli.

GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde bazı konular diğerlerine göre çok daha az gündeme alınıyor ve bu konular gelişme için önemli fırsat alanları sunuyor. Örneğin çevre ve geri dönüşüm alanında, üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerin tüketimi neticesinde ortaya çıkan atıkların yeniden dönüştürülebilmesi gibi konularda şirketler daha fazla kaynak ayırabilir. Yaşlı bakımı, tarımsal alanların gelişimi ve hayvan varlığının korunması ve mülteciler gibi konular da Türkiye’nin yakın vadede gereksinim duyacağı toplumsal sorumluluk alanları olarak dikkat çekiyor.,

Raporu okumak için tıklayınız

 

İletişim: 0216 54050 21 / Berk ÇOKER (İletişim Direktörü)

İNGEV Hakkında: İNGEV, insani gelişmeyi kırılgan toplum kesimlerini güçlendirecek uygulama projeleri, politika kararlarına yol gösteren araştırmalar ve sosyal pazarlama kampanyaları yaparak destekler. İNGEV İşbirliğine, ortak akla, teknik kaliteye inanan ve siyasi olmayan bir sivil toplum örgütüdür.

 

Comments are closed.