İGE-İ ve İGE/Büyükşehir Çalışmaları İlerliyor

İNGEV, yerel düzeyde insani gelişmenin ölçülmesini ve izlenmesini amaçlayan İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler) çalışmasını bu yıl büyükşehir belediyelerini de kapsayacak şekilde genişletti. İGE-İ araştırması, yeni endeks ve veri kaynakları ile genişletilen İGE-İlçeler ve İGE/ Büyükşehirler çalışmaları için veri toplama sürecine başlandı. Yapılan bir seri çalışma sonrası, büyükşehirler seviyesinde sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ölçülmesi için bir göstergeler seti geliştirildi. Bu, şehir performanslarının sürdürülebilir kalkınma amaçları aracılığı ile değerlendirebilmesi için yepyeni bir standardı da beraberinde getirdi. İGE-İ ve İGE/Büyükşehirler sonuçları Ocak 2021’de açıklanıyor.

Comments are closed.