ActHuman III’ün Odağı “Güçlü Kooperatifçilik”

İNGEV-İPM ortak girişimi ActHuman’ın 3. Başlığı “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” çalışmaları, 26 Ağustos’ta gerçekleştirilen danışma kurulu toplantısı ile başladı. Toplantıya kamu, belediyeler, üretim ve tüketim kooperatifleri, üniversite, uluslararası kuruluş ve sivil toplumdan temsilciler katıldı. Kooperatiflerin faaliyet yürüttüğü alanlarda değer zincirlerinden aldığı payın yükseltilmesi ve etkinliklerinin artırılması için finansal yapılarının, idari yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi kurulun ana başlıklarıydı. Kooperatifçilikte yeni vizyon, finansal güçlenme, kamuoyu algısı, destekleyici mevzuat, sosyal ekonomi ağı, sürdürülebilir ekosistem ve daha aktif bir değer zinciri 15 Ekim’de gerçekleştirilen bir çalıştayla masaya yatırıldı. “Sosyal Dayanışma Ekonomisi için Güçlü Kooperatifçilik” sosyal politika öneri raporu, Aralık 2020’de yayınlanıp ardından yaygınlaştırılacak.

Comments are closed.