İş Geliştirme Mentorluğunda 2. Sene

İNGEV, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) iş birliği ile “İş Geliştirme Mentorluğu” projesinin 2. yılına başladı. 10 Eylül’de gerçekleştirilen ‘kick-off’ toplantısı ile mentorler, 4 ay boyunca birlikte çalışacağı mentileri ile tanışırken mentiler de proje boyunca faydalanacakları hizmetler hakkında bilgi aldılar.

Farklı sektörlerden Suriyeli KOBİ’leri ve sektörlerinde öncü mentorleri bir araya getiren proje, 28 Suriyeli şirketin, yeni iş ağlarına tanıtılmalarını sağlıyor. Proje, aynı zamanda Suriyeli KOBİ’lerin pazarlama, iş geliştirme ve satış alanlarında kapasitelerini artırmaya da destek veriyor. İkinci senemizde öne çıkan en önemli detay ise Suriyeli kadın işletme sahiplerinin de mentilerimiz olarak projede yer alması.

Bir başka kritik halka da kendi sektörlerinde KOBİ’lerin potansiyellerini ortaya çıkarırken, yaratıcı fikirlerler aracılığı ile operasyonel yapılarının da gelişmesini sağlayabilmek. İNGEV’in mentorluğe getirdiği yaratıcı yaklaşım, ciro ve satışların artırılması, markalaşmanın önünün açılması, daha güçlü bir Pazar konumlaması, dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi ve ekosistemin yeni bir satış vizyonu ile genişletilmesine odaklanıyor.

Comments are closed.