Kadın İstihdamı için Doğru Fırsatlar

Ülkemizdeki işsizlik çok yüksek boyutlarda. Kadınların istihdama katılması yüzde 30’u bulmuş gibi gözükse de, tarım dışı istihdamda bu oran yüzde 17’lere düşüyor. Suriyeli kadınlar için çalışma hayatına katılım çok daha karışık ve çok boyutlu bir konu.  Suriyeliler için bir çok fon aracılığı ile mesleki eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerin  işgücü piyasasında yeni ve hatta kayıtdışı bir rekabete yol açmaması çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi. Öte yandan Suriyeliler için verilen mesleki eğitimlerin bir sonuca bağlanmadan tekrara düşme tehlikesini de görmeliyiz. Bu nedenle eğitim ve istihdama yönelik aktiviteler seçici ve sözkonusu sakıncalara minimuma indiren hedef odaklı bir şekilde ilerlemeli.  Save The Children bu konuda çok hassas kuruluşlardan birisi. Şimdi İNGEV Save The Children desteği ile Suriyeli kadınları gözeten bir işgücü fırsatları analizi gerçekleştiriyor.

Comments are closed.