KOBİ Dijitalleşmesi Önündeki İki Büyük Engel: Bütçe ve Bilgi Eksiklikleri

Covid-19 döneminin getirdiği fiziksel mesafe döneminin, iş hayatının yüz yüze yürümekte olan çeşitli süreçlerinde değişimlere yol açtığı biliniyor. Dijitalleşme bu alanda çözümler sunsa da özellikle KOBİ’leri hedefleyen çeşitli araştırmalar, salgının şartlara bağlı olarak zıt etkiler yaratabildiğine işaret ediyor: bazı durumlarda dijitalleşme tetiklenirken bazen tersi olmakta ve yatırımların kısıtlanması sonucu ortaya çıkmaktadır.

İNGEV, bu doğrultuda yürüttüğü Özel Sektör Dijital Monitörü Araştırması ile mikro-, küçük- ve orta- ölçekli işletmelerin dijitalleşme seviyesini ve ihtiyaçlarını inceledi. Çalışmanın amacı, özellikle pandemi döneminde özel sektör firmalarının dijitalleşmenin faydalarına ne derece erişebildiğini ortaya çıkardı. Bu alandaki olası boşluk ve gelişme alanlarıyla ilgili bulgular bu raporda sunuldu. Çalışma, hem Türkiye’deki yerel firmaları hem de Suriyeliler tarafından kurulmuş işletmeleri ele alıyor.

Çalışma, e-posta kullanımı, kurumsal sosyal medya hesap sahipliği ve internet bankacılığı gibi Temel seviye araçların yerel KOBİ’ler geneline büyük ölçüde yayıldığını gösterirken, otomasyon veya sanal asistanlar gibi dijitalleşmenin verimlilik sağlayıcı daha gelişmiş unsurlarının ise sınırlı bilinirlik ve yaygınlığına sahip olduğunu belirtiyor. Suriyeliler tarafından kurulmuş firmalarda ise bu temel seviye araçların kullanımı bile düşük oranda gerçekleşmektedir.

Araştırma bulguları, bir yandan bu gözlemlerin altında yatan nedenleri incelerken bir yandan da aksiyon önerileri sunuyor. Bu engellerin aşılmasında özellikle özel sektör, sektör dernekleri, sivil toplum ve kamu kurumlarının belirli alanlarda iş birliği yaparak harekete geçmesi önerilmektedir. Araştırma bulgularını açıklayan raporlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Yerel Firmalar için tıklayınız…
Suriyeliler Tarafından Kurulmuş İşletmeler için tıklayınız…

Araştırmanın başlıkları ve bulgularına bu videodan ulaşabilirsiniz: https://youtu.be/kv6C9OLs2L8

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *