KOBİ Dijital Dönüşümü İçin 3 Boşluk: Yetkinlik, Finansman ve Yönetim

Covid-19 salgının getirdiği fiziksel mesafe döneminin, iş hayatının yüz yüze yürümekte olan çeşitli süreçlerinde değişimlere yol açtığı bilinmekte. Dijitalleşme bu alanda çözümler sunsa da özellikle KOBİ’leri hedefleyen çeşitli araştırmalar, salgının şartlara bağlı olarak zıt etkiler yaratabildiğine işaret etti; bazı durumlarda dijitalleşme tetiklenirken bazen tersi olmakta ve yatırımların kısıtlanması sonucu ortaya çıkmakta.

İNGEV, bu doğrultuda yürüttüğü Özel Sektör Dijital Monitörü Araştırması ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşme seviyesini ve ihtiyaçlarını inceledi. Araştırma hem yerel hem Suriyeliler tarafından kurulan KOBİ’leri geniş bir şirket örneklemiyle kapsadı. Çalışmanın amacı, özellikle pandemi döneminde özel sektör firmalarının dijitalleşmenin faydalarına ne derece erişebildiğini ortaya çıkarmak. Bu alandaki olası boşluk ve gelişme alanlarıyla ilgili bulgular araştırma raporunda öne çıkıyor.

Araştırma, dijitalleşmenin önündeki engellerle ilgili strateji ve aksiyon önerileri sunarken dijitalleşmenin önünde üç temel engel üzerinde duruyor:

1-Yetkinlik Boşluğu: Çeşitli teknolojilerin hiç farkında olmama veya nasıl erişileceğini bilmeme (bilgi eksikliği),

2-Finansman Boşluğu: Bütçe yetersizlikleri ve düşük kaynak aktarımı,

3-Yönetim Boşluğu: Uzun vadeli ve derinliği olan strateji geliştirme eksikliği. Dijitalleşme stratejisini, sadece kısa vadeli müşteri isteklerine cevap verme amacıyla planlamak (pazarlama, sipariş veya şikâyet takibi gibi) veya dijitalleşmeyi sadece “rakiplerden eksik kalmamak adına” müşterilere iletişimi yapılacak bir kurumsal imaj unsuru olarak kullanmak.

Yerel Firmalar için tıklayınız…
Suriyeliler Tarafından Kurulmuş İşletmeler için tıklayınız…

Araştırmanın başlıkları ve bulgularına bu videodan ulaşabilirsiniz: https://youtu.be/kv6C9OLs2L8

Comments are closed.