Toplumsal Güven, Covid-19 Mücadelesini Nasıl Etkiliyor?

İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen İnsani Gelişim Monitörü (İGM) araştırması, yeni döneminde Türkiye toplumundaki ortak fayda anlayışı ve bunun Covid-19’a müdahale performansını nasıl etkilediğini inceledi.

Koronavirüs önlemlerine uyum, ilk bakışta bireysel bir tercih gibi görünse de aslında önemli ölçüde başkalarının davranışları ile paralel devinen bir toplumsal uyum davranışıdır. Başkalarının hangi önceliklere ve hassasiyetlere sahip olduğunu bilmek, bizim davranışlarımızı da etkiler. Covid-19 önlemleri kapsamında, kapalı ortamlarda maskemizi ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde takarız. Bunu yaparken hem kendimizi hem başkalarını mikroplardan koruduğumuzu hissederiz. Bizim onların sağlığına karşı böyle hassas olmamız nedeniyle başkalarının da bizim sağlığımızı korumak üzere aynı şekilde hassas davranacağını düşünür ve kendimizi güvende hissederiz. Ancak bu dinamiğin ne derece işleyeceği, toplumdaki bireyler arasındaki güven ilişkisinin seviyesine ve ortak fayda anlayışının benzerliğine bağlıdır.

Profesör Halil Nalçaoğlu (Dekan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi) tarafından kaleme alınan rapor, İnsani Gelişme Monitörü araştırması bulguları üzerinden Türkiye’de bu güven ilişkisinin ve ortak fayda anlayışının durumunu incelerken aynı zamanda bunların Covid-19 mücadelesini nasıl etkilediğiyle ilgili değerlendirmeler sunuyor.

Raporu okumak için tıklayınız….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *