Kadın İstihdamı için Engeller ve Fırsatları Araştırıyoruz!

İNGEV TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi), UNDP NEET (“Ne Eğitimde Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede”) Women Projesi kapsamında İhtiyaç Analizi projesine başladı.

Türkiye’deki NEET istatistikleri incelendiğinde konunun cinsiyet boyutunun olduğu da açıkça görülmektedir. NEET olma olasılığı kadınlarda daha yüksektir. TÜİK raporuna göre kadınların eğitime erişimi erkeklere göre daha düşüktür. Aynı eğitim seviyesinde olan kadın ve erkeğin işgücüne katılım oranları birbirinden anlamlı olarak farklılaşmaktadır; kadınların %34,4’ü erkeklerin ise %72’si işgücüne katılmaktadır.

NEET kadınlar ayrıca tek yönlü bir grup değildir; kendi içinde medeni durum, çalışma hayatına yönelik algılar ve eğitim düzeyi gibi boyutlar açısından farklılaşan alt gruplara ayrıldıkları görülmektedir. İhtiyaç Analizi Araştırması ile NEET kadınlarının istihdama ve eğitime katılmaları önündeki engellerin belirlenmesi, sorunlarının nüfusun farklı segmentleri için anlaşılması ve ihtiyaçlarının detaylı olarak tanımlanması hedefleniyor.

Comments are closed.