“Eleleyiz” Depremden Etkilenen Kadınları İş Hayatına Kazandırıyor

Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) genç kadınlar, iş hayatına katılmak için destek arıyor.

İNGEV, NEET kadınlara yönelik geliştirdiği Eleleyiz projesi ile, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de bulunan depremzede 110 kadına mesleki eğitim verdi, 100 kadına kariyer danışmanlığı sundu.

INGEV, Eleleyiz projesi ile NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) kadınların ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de başlayan proje, depremden etkilenin kadınların istihdamını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 11 bin kadına kariyer mentorluğu sunuldu ve 100 kadına dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ve ön muhasebe gibi birçok konuda mesleki eğitim verildi.

İNGEV, “Eleleyiz” projesini, Avrupa Birliği finansal desteğiyle UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında yürütüyor.

18-29 yaş arasında olan NEET kadınların ihtiyaçlarına odaklanan proje, mesleki eğitimlerle NEET kadınların mesleki becerilerini artırmayı hedefliyor. İhtiyaç analizleri, eğitimler, mentorluk ve danışmanlıklarla ilerleyen projenin bu üç ildeki istihdama katkı yapması hedeflenirken, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin’de genç kadınların ekonomik güçlenmesi için önemli bir modele dönüşüyor.

Kapsamlı bir ihtiyaç analiziyle başlayan proje, NEET kadınların mesleki ve deprem sonrası ihtiyaçlarının ne kadar acil ve kritik olduğunu gözler önüne seriyor. Bu analize göre: 

  • Daha önce çalışmış ancak şu anda çalışmayan NEET kadınların %71’i düşük ücretler, %59’u sigortasız çalışma, %26’sı ise bakım yükü nedeni ile iş hayatına devam etmediğini söylüyor.
  • İş arayan NEET genç kadınların %79’u iş hayatına katılmak için nereden destek alacağını bilmiyor.
  • İş arayan NEET genç kadınların %59’u tanıdıklar yoluyla iş aradığını belirtiyor.
  • İş arayan NEET genç kadınların sadece %13’ü internetten iş aramayı bildiklerini belirtiyor.
  • %11’i CV yazmayı bildiğini, %10’u ise başarılı bir iş mülakatı yapmayı bildiğini söylüyor.
  • Bu kadınların yalnızca %6’sı mesleki eğitim veya staj fırsatlarına nasıl ulaşabileceği hakkında bilgi sahibi.
  • Kadınların %53’ü iş hayatına girmek için iş bulma yolları ile ilgili desteğe ihtiyaç duyarken, %45’i mesleki eğitim konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor.

Proje, bölgedeki yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri, kamu temsilcileri, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği ile gerçekleşiyor. Eğitimle istihdamı ilişkilendirmeyi esas alan “Eleleyiz” Modeli, aynı zamanda bu genç kadınlara bireysel, somut hedefleri olan danışmanlıklar verilmesi ile ilerliyor.

İNGEV Eleleyiz proje koordinatörü Hande Soğancılar: “Eleleyiz projesi, kadınların iş gücüne katılarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını hedefliyoruz. İNGEV olarak, hem mesleki hem de sosyal yetkinlikler kazandırılan bu genç kadınların istihdamına katkıda bulunmak üzere bölgedeki tüm yerel paydaşları iş birliğine davet ediyoruz. Eğitimde ve istihdamda olmayan kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi çalışmalarımıza başka şehirlerde de devam edeceğiz.”

“Eleleyiz” projesi kapsamında Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep illerinde şimdiye kadar 110 kadına mesleki eğitimler verildi.  Konuları bölgede gerçekleştirilen kapsamlı çalıştaylarla belirlenen bu eğitimlerde dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi ile ön muhasebe alanlarında yetkinlikler kazandırılarak iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflendi. Eğitime katılan genç NEET kadınlar bu eğitimler aracılığıyla sektörel becerilerini geliştirme fırsatı bulurlarken eğitim sonunda e-devlet onaylı sertifikaları almaya hak kazandılar.

Proje kapsamında ayrıca şu ana kadar 100 kadına kariyer mentorluğu sunularak, iş bulma stratejileri ve CV hazırlama gibi konularda profesyonel destek almaları sağlandı.  Katılımcıların 5 yıllık kariyer yol haritası oluşturdukları bu oturumlarda, iş gücü piyasasının önemli isimlerinden mentorluk desteği aldılar.

Analizi okumak için:

https://ingev.org/raporlar/Eleleyiz-INGEV-NEET-Kadinlarin-Ihtiyac-Analizi-2023.pdf

Comments are closed.