İnsani Gelişme Monitörü: Toplumda Düşük Güven, Zayıf İş Birliği Anlamına Geliyor!

İNGEV TAM-İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ iş birliğinde gerçekleştirilen İnsani Gelişme Monitörü Araştırması son dönemde sosyal uyum ve ortak fayda anlayışını araştırdı. Çalışma, toplumda ortak fayda anlayışının özellikle düşük olduğunu ortaya koydu. Ortak fayda belirli bir topluluğun tümü veya çoğu üyesi için faydalı olan karar, yöntem, önlem veya faaliyetler bütünü olarak tanımlanmakta. Bireylerin karar verme süreçlerinde sadece kendileri için doğru olanı değil, aynı zamanda toplumun diğer üyelerinin de iyiliğini düşünerek karar vermesini gerektiriyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de halkın çoğunluğunun “ülkemizdeki insanlar, kendi çıkarlarına uygun olursa kuralları ihlal eder” dediğini gösteriyor. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu da eğer yaptırımlar olmazsa, sadece ortak fayda anlayışına dayanılarak kurallara uyulmayacağı düşüncesinin Türkiye’de yaygın olması (yüzde 58). Çalışma sonuçlarına göre, insanların birbirine düşük güveninin, Covid-19 salgınına toplumca verdiğimiz tepkiyi zayıflatmış olması da muhtemel.

Profesör Halil Nalçaoğlu (Dekan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi) tarafından kaleme alınan rapor, İnsani Gelişme Monitörü araştırması bulguları üzerinden Türkiye’de bu güven ilişkisinin ve ortak fayda anlayışının durumunu incelerken aynı zamanda bunların Covid-19 mücadelesini nasıl etkilediğiyle ilgili değerlendirmeler sunuyor.

Rapor için tıklayınız…

Comments are closed.