İSTKA desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi’ne Başladık

istka

İnsani Gelişme Vakfı olarak, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Doğrudan Faaliyet Desteği (TR10/ 16/ DFD/ 0015) projesine başladık. Proje teklif kapsamı özellikle istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

2014-2023 İstanbul Bölge Planı, Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün İstanbul’u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için 3 gelişme ekseni ortaya koymuştur: 1) Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, 2) Adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum ve 3) Keyifle yaşanan, sürdürülebilir ve özgün kentsel mekânlar.

İstanbul’da istihdamın durumu 1. gelişme ekseni kapsamında “Dönüşen İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam” öncelik alanı altında ele alınmıştır. Bu öncelik alanı ile İstanbul’da istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesinin kolaylaştırılması, işgücünün değişen ekonomik yapıya paralel olarak dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürüteceğimiz DFD Projesi ile oluşturacağımız  “İstanbul’da İstihdam Trendleri Raporu” ile amacımız;

  • İstihdam açısından özellikle aktif olan, iş arayan veya halihazırda bir işte çalışan 15-34 yaş aralığındaki gençlere odaklanmak.
  • Eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre iş arama süreleri ve istihdam edilme durumlarını anlamak.
  • Eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilme durumlarına yönelik  trendleri belirlemek, istihdam yapısı ve mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların doğru şekilde tesbit etmek.
  • Oluşturulacak raporun yaygınlaştırılması ile istihdam ve istihdama yönelik eğitim için çalışan birimlerin genel trendlere uygun iyileştirmeler ve planlamalar yapmaları için politika önerileri geliştirmek.

 

Proje kapsamında literatür taraması, 1400 adet  CATI – Bilgisayar Destekli Telefon Anketi, 2 yuvarlak masa toplantısı ve sonunda da bir Çalıştay gerçekleştirilecek. İNGEV, Çalışmanın sonuçlarını kitapçık olarak basıp, 200 kurumla paylaşacak ve ayrıca bir basın toplantısı ve TV programları ile medyada görünürlüğünü sağlayacak.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *