15-34 yaş grubundaki 100 gençten 8’i işsiz…

2016 yılının II. çeyreğinde uygulanan Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması(1) sonuçlarına göre; 15-34 yaş grubundaki 24 milyon 263 bin gencin, 11 milyon 875 bini istihdamda yer alırken 1 milyon 810 bini işsizlerden oluştu. Genç işsizlerin 15-34 yaş grubundaki nüfus içindeki oranı %7,5 oldu. Diğer bir ifadeyle her yüz gençten sekizini işsizler oluşturdu. İşsiz sayısının işgücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı ise bu yaş grubu için %13,2 oldu. Diğer taraftan gençlerin %43,6’sı ise işgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer aldı.

(İndirmek için tıklayınız)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *