2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı (SDE)

Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından yayınlanan bu çalışmanın amacı; insani gelişme olgusundan yola çıkarak, bu alandaki tek rapor ve endeks olan UNDP’nin 1990’dan beridir yayınlamakta olduğu İnsani Gelişme Raporları kapsamında Türkiye’nin özellikle 2014 Raporu’ndaki performansına ilişkin detaylı bir değerlendirme sunmak ve bu doğrultuda endekste daha iyi skorlar elde edebilmesi için bazı önerilerde bulunmaktır.

Comments are closed.