İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (İNGEV TAM) ana amacı, toplumumuzu ilgilendiren kritik tartışmalar içinde tarafsız veri ve doğru analiz sunabilmektir.

İNGEV, toplumsal gelişim hedefleyen herhangi bir eylemin başarısının, insan davranışını yöneten inançlar, fikirler, bakış açıları, ihtiyaç ve değerlerin doğru anlaşılmasına bağlı olduğuna inanır.

Aksiyona Dönük Araştırma

Doğru bilgi, toplumsal konulara yönelik karar mekanizmalarının ayrılmaz bir parçası. Araştırma, gelir durumu gibi dış etkilerden bağımsız olarak, toplumdaki tüm bireylerin seslerini duyurabilmesini sağlar.

Sosyal sorumluluk projeleri geliştirilirken var olan fonların en verimli şekilde kullanılması, eylemlerin en fazla somut etki yaratacak hedeflere yönelmesi ve bütçe kısıtları içinde hedeflere ulaşılmasına bağlıdır. Bunlar da program faydalanıcılarının öncelik, engel ve ihtiyaçlarının doğru belirlenmesine bağlıdır.

İNGEV TAM, belirli bir hedef kitlenin sorunlarını, ihtiyaçlarını, hassasiyetlerini ve davranışlarını anlamaya yönelik durum analizlerinden, sosyal programların sonuçlarını ölçen etki değerlendirme çalışmalarına, farklı amaçlara yönelik araştırma projeleri yürütebilir.

Toplumsal Alanda Çok Yönlü Tecrübe

İNGEV TAM, istihdamdan girişimciliğe, geçim kaynaklarından sığınmacılara, birçok farklı sosyal konuda tecrübe sahibidir. Son yıllarda aynı zamanda mülteci konularında, özellikle mültecilerin istihdam ve eğitim konularında da uzmanlaşmıştır.

İNGEV TAM aynı zamanda faydalanıcılar, paydaşlar, kamu ve özel sektör karar alıcılara önerilerde bulunmak ve farkındalıklarını artırmak üzere, insani gelişmenin çeşitli göstergeleriyle ilgili olarak periyodik Türkiye temsili araştırmalar yapar ve kamuoyu ile paylaşır.

İNGEV TAM İş birliği Alanları

INGEV TAM şu konularda çözümler sunar;

  • Durum Analizleri: Farklı Hedef Kitlelerin İstek, İhtiyaç, Beklenti, Algı ve Tavırlarını anlamak
  • İzleme Takip ve Etki Analiz Çalışmaları: Program ve projelerin etkisini ve gelişim yönlerini anlamak
  • İnsani Gelişme Monitörü: Kamuoyunun kritik sosyal konularla ilgili Algı, Tutum ve Davranışlarını anlamak üzere Düzenli Toplumsal Araştırmalar (2020 itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi İşbirliğiyle)