Tam Zamanlı ve Esnek Zamanlı Proje Yöneticisi

Tanım: İNGEV tarafından yürütülecek olan sosyal politika araştırmalarının yönetimi

Kapsam: İNGEV kamu ve özel sektör karar vericilerine yardımcı olabilecek sosyal politika önerileri geliştirmek istemektedir. Bu amaçla yürütülen projeler ilgili birimlere yapılacak ön sunuşlardan başlayıp, gerekli teknik kuralları izleyerek nihai öneri raporunun oluşturulmasına kadar giden süreci kapsar. Proje yöneticisi bütün bu süreçten sorumlu ve yetkilidir.

İş listesi: Proje tasarımına son halini vermek, İNGEV dışında da proje fonlaması almak için  gerekli sunuşları hazırlamak, proje tasarımı için gerekli proje kurulunu akademi ve ilgili paydaşlardan oluşturmak, proje iş listesini oluşturmak ve bu iş listesine göre çalışılması gereken üçüncü partiler varsa onlarla anlaşma sürecini yönetmek, proje saha çalışmasına bağlı bir araştırma gerektiriyorsa araştırma şirketi ile anlaşmak, proje raporlarının yazımını ilgili proje kurulu ile koordine etmek veya bizzat yapmak, proje sunuşlarını ilgili  kamu ve özel birimlerine yapmak, gerektiğinde medyaya anlatmak,proje gerektiriyorsa basılı ve dijital yayın haline getirmek-getirilmesini sağlamak.

Özellikler: Proje yönetme deneyimi, sunuş hazırlama ve yapma deneyimi, Türkçe yazım diline hakimiyet, ilgili sosyal politika alanlarında bilgi birikimi, yüksek eğitim, güçlü iletişim yeteneği, literatür taraması, sözlü ve yazılı iletişim yapabilecek net yeterlilikte İngilizce bilgisi.

 

[gravityform id=”4″ title=”true” description=”true”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *