İNGEV’de 2020

İNGEV’in dördüncü yılını tamamladık. Faydalı olabildiğimizi hissettiğimiz bir yıldı. Daha fazla katkı yapabilecek şekilde kendimizi de geliştirebildik. Üstlendiğimiz misyonda insani gelişme kavramının yaygınlaştırılması önemli bir rol oynuyor. Bu yıl İnsani Gelişme Endeksi İlçeler (İGE-İ) ve Büyükşehirler (İGE-BB) raporlarını ayrı ayrı çıkarıp, çeşitli toplantılarla yaygınlaştıracağız. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilçe ve il düzeyinde ölçümüne yönelik özel bir bölümümüz olacak. Hazırlıklarımız hızla ilerliyor. İstanbul Politikalar Merkezi ve Oxford Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz “Dijital Yönetişim Fırsatları” projesinin çalışma konferansını 1 Nisanda yapıyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Siber Zorbalık Araştırmasından sonra dijital vatandaşlık konusunu daha bütünleşik olarak ele alacağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile başlattığımız İnsani Gelişme Monitörü (İGM) ile toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal medya güvenilirliği ve Suriyeli – mülteci algısı konusunda araştırma bazlı sosyal politika raporları yayınlamayı sürdürüyoruz. Çeşitli aktivitelerle bunları da karar vericilerin dikkatine sunacağız.

Üstlendiğimiz misyonun önemli bir unsuru araştırma kılavuzluğunda uygulamaya dönerek insani gelişme için aktif saha sorumluluğu almak. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik dönem nedeni ile özellikle geçim kaynakları üzerinde yoğunlaştık. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü için tamamladığımız rapor ve kamuoyu araştırmalarımız da gösterdi ki sosyal uyumun öncelikli meselesi ülkemizdeki Suriyeliler.

Onlar aynı zamanda Türkiye’deki en kırılgan kesimi oluşturuyorlar. Sürdürülebilir geçim kaynaklarına kavuşmaları, ekonomiye ve istihdama katkılarının artması ülkemizin geleceğinde oluşabilecek büyük risklerin engellenmesi anlamına da gelecek. Geçtiğimiz yıl 208”start-up “şirketin kuruluş sürecini çok yönlü olarak yönetmiştik. Bu yıl da danışmanlıkları, mentorlukları, dijital destek eğitimleri, çalışma izinleri, şirket kuruluş destekleriyle yüksek tempomuzu sürdürüyoruz. Engelliler yaşadığımız bu özel dönemin katmerli kırılganları. Engellilerin geçim kaynaklarına kavuşması konusu da çalışmaya başladığımız diğer bir sorumluluk alanı.

İNGEV İngiltere Temsilciliği ile attığımız adım taşıdığımız vizyonun bir simgesi oldu. İnsani gelişme alanlarında referans kabul edilen bir sivil toplum kuruluşu olmak istiyoruz. Bağımsız, uzman, liyakati esas alan, kendini geliştirmeyi ve daha fazla katkı yapmayı bir günlük yaşam biçimi haline getirmiş bir sivil toplum kuruluşu…

Daima samimi kalan bir kuruluş…

Vural Çakır

Comments are closed.