Esas Olan İnsani Gelişme

Bir ülkeyi güçlü yapan nedir ? Bulunduğunuz siyasal ve sosyal konuma, belki çalıştığınız işyerine göre farklılaşabilir cevaplarınız. Bizim İngev’deki bakış açımızda ise sorunun cevabı net; ülkeler  insani gelişme düzeyleri kadar güçlü olabilir.  Sosyal hakkaniyet içinde herkese insanca yaşamaya yetecek gelir sağlayabildiğimiz, ekonomik gelişmeden herkesi,özellikle düşük gelirlileri yararlandırabildiğimiz, insanların gündelik hayatlarını etkileyebilecek kararlara katılabildiği, birbirleri ile işbirliği için örgütlenebildikleri, doğal kaynaklara erişimin olduğu ve bütün bunların devamlılığını güvence altına alabildiğimiz ölçüde güçlü olabiliriz.
Biz bugünlerde İNGEV’de ikinci yılımızı tamamlıyoruz. Bu iki yılda öncelikle insani gelişme kavramının altını çizmeye odaklandık. Sonra da, bültende örneklerini okuyacağınız projelerle  fiilen katkı vermeye çalıştık.
Vakıf yaşamı için kısa sayılabilecek bir sürede birçok proje yürütebilir hale gelmemizde gönüllü arkadaşlarımız en az biz çalışanlar kadar rol oynadı. Deneyimli Sivil toplum örgütleri yapıcı yaklaşımlarıyla bize çok şey öğretti. Herkese çok teşekkür ediyoruz..
İyi seneler

Comments are closed.