Birlikte, Samimiyetle

Birlikte, Samimiyetle

İnsani gelişme çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek , sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz.

Kalkınarak büyüme daha mutlu bir toplumun temel itici gücü. Ama, biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle alt gelir gruplarının büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz Dünya büyüme kelimesini kapsayıcı tanımlaması olmadan (inclusive growth), tek başına kullanmayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi, bunun romantik bir dilek olmaktan çıkıp, ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız.

Geleneksel kapitalizm şirketlerin ve markaların karlı büyümesinin kendi başına yeterli bir işlev olduğuna inanırdı. Sonra şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsallaştıkları bir dönem yaşadık. Artık “yeni şirket”e geçiş sürecindeyiz. Kapsayıcı büyümenin, gini katsayısının ve sosyal sorumluluğun “yeni şirket”in içsel performans ölçütleri olmasına katkı vermenin insani gelişmeyi kolaylaştıracağına inanıyoruz.

Ne kadar sabırsız olsak da etkili projeleri, kalıcı kaynakları ve güçlü bir eko sistemi olan iyi bir İNGEV’in zaman alabileceğinin farkındayız.

Ama yol meselesine pek takılmıyoruz. Biz sadece katkı vermek isteyen herkesle, birlikte samimiyetle çalışmak istiyoruz.

Vural Çakır, İNGEV Başkanı

Comments are closed.