İNGEV’de kimseyi arkada bırakmama hedefine kendimizi adamış durumdayız. Özellikle hassas grupların yaşam standartlarını geliştirmeye odaklanıyoruz. Öncelikle Mültecilerin, kadınların, çocukların, düşük gelirlilerin ve iklim değişikliğinden zarar görenlerin sürdürülebilir geçim kaynaklarına sahip olmaları ve erişimi için çalışıyoruz.

Etkin uygulama sonuçları için her düzeyde karar verici ile; merkezi ve yerel yönetimle iş birliği yapıyoruz. İNGEV ayrıca insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim-üretim ve iklim eylemi başta olmak üzere sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve insani gelişmeyi savunmayı başlıca misyonu olarak görüyor.