Yerelleşen İnsani Gelişme: İGE-İ ve İGE-B Kitabımız Çıktı

İnsani Gelişme performanslarını Büyükşehirler ve İlçeler bazında ölçen e-kitabımız çıktı. Kitap ilçelerin ve büyükşehirlerin toplamda ve 9 alt kategorideki insani gelişme düzeylerini açıklıyor.

Kitabın önemli özelliklerinden birisi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri açısından durum tespiti yaparak aralarında matematiksel olarak ilişki kuran bir modeli de kapsaması. Alanının sadece Türkiye’de değil küresel olarak da öncü çalışmalarından birisi olan “Yerelleşen İnsani Gelişme “ kitabında çok değerli akademisyenlerin vizyoner makaleleri de yer alıyor.

Prof. Dr. Murat Şeker tarafından hazırlanan e-kitaba İNGEV Başkanı Vural Çakır da İnsani Gelişme – Sürdürülebilir Kalkınma ilişkisini değerlendiren bir sunuş yazısı ile katkı veriyor.

Kitapla ilgili görüşleriniz için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz

Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.

Yararlı olmasını dileriz.

Comments are closed.